Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økologiske grundbegreber

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økologiske grundbegreber"— Præsentationens transcript:

1 Økologiske grundbegreber
Per Christensen AaU

2 Kursets forløb Grundbegreber om økosystemet Stofkredsløb (bla. N og P)
Energi Biodiversitet Eksamen

3 Hvorfor økologi ? Etablere indsigt i en grundvidenskab
Humanøkologisk relevant Grundbegreber og modeller SE-kursus og derfor eksamen

4 1. kursusgang Introduktion til biologiske systemer og deres virkemåde. Menneskets påvirkning af økosystemerne og hvordan det har udviklet sig historisk. Biologisk produktion.

5 Energistrøm og stofkredsløb
Biosfærens drivkræfter Kemisk binding af energi Fotosyntese og respiration Den naturlige balance

6 Fotosyntese og respiration

7 Energien er gemt i ”kemien”
Oxidation og reduktion CH4  CO2 H2S  SO4- NH4+/NH3  NO3- Forgæring er en oxidation der stopper på halvvejen

8 Energi laver stofstrømme
Fotosyntese : CO2 + H2O ----> C6H12O6 Respiration : C6H12O6 ----> CO2 + H2O Hermed er kulstofs (C), brint (H) og ilt (O) givet

9 Kulstofs kredsløb

10 Den naturlige balance er en model
Gælder for et ”modent” økosystem Men der er altid udvekslinger med andre systemer (Olie, CO2 etc.)

11 Stofstrømme bæres af organismerne
Geologiske og biologiske kredsløb Liebigs minimumslov – begrænsende faktorer

12 Fødekæde og fødenet Energien passer gennem autotrofe og heterotrofe – gennem planter, herbivorer og carnivore Som grov model er det en fødekæde Set detaljeret er det et fødenet

13 Energiens fordeling

14 Energiens fordeling

15 Energibudgettet

16 Energipyramiden Energien forsvinder fra et niveau til det næste (respiration) Grænser for hvor mange led i kæden


Download ppt "Økologiske grundbegreber"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google