Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST Medicingennemgang – det skal vi have styr på.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST Medicingennemgang – det skal vi have styr på."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST Medicingennemgang – det skal vi have styr på

2 Revideret HEV retningslinje skal implementeres Hospitalsenheden VEST 2 ▪ www.vest.rm.dk Den reviderede HEV retningslinje lægger sig op ad de regionale definitioner for medicinanamnese, medicinafstemning og medicingennemgang Vi dokumenterer medicingennemgang ved manøvren "godkend alle ordinationer" Medicingennemgang foretages både på indlagte, ambulante og dagkirurgiske patienter

3 Medicingennemgang foretages Hospitalsenheden VEST 3 ▪ www.vest.rm.dk Ved indlæggelse (forud gået af en medicinanamnese) Ved udskrivelse (sammen med medicinafstemning) Under indlæggelsen efter en lægelig vurdering af Relevante kliniske forandringer eller Parakliniske skæve fund For ambulante patienter hvis: der foretages medicinændringer eller hvis patienten oplyser at have nye kliniske symptomer af betydning for medicineringen eller at der gøres parakliniske skæve fund. For dagkirurgiske patienter er et arbejde i gang med beskrivelse af praksis der

4 Definitioner Hospitalsenheden VEST 4 ▪ www.vest.rm.dk Ved medicinanamnese forstås: En oversigt over en patients aktuelle medicinske behandling baseret på oplysninger fra patient, pårørende, læger eller andre sundhedsprofessionelle. Hvis der er divergerende oplysninger er det den habile patients oplysninger der er gældende. Ved medicinafstemning forstås: Proces hvor den aktuelle lægemiddelliste ved indlæggelse, udskrivelse, overflytning og ambulante forløb afstemmes/kontrolleres med lægemiddelanamnesen ved indlæggelse og lægemidler ordineret under indlæggelse. Medicinen afstemmes, som man gør i en kassebeholdning. Der registreres hvad der går ind, og hvad der går ud ved ethvert skift i behandlingsforløbet. Evt. uklarheder i behandlingen skal dokumenteres i MidtEPJ med henblik på senere udredning. Ved medicingennemgang forstås-> se næste side

5 Ved medicingennemgang forstås En proces hvor der systematisk tages stilling til flg. spørgsmål:  skal behandlingen fortsætte,  skal dosis justeres,  skal der skiftes til et mere hensigtsmæssigt præparat,  er der interaktion med patientens andre lægemidler,  er der bivirkninger ved lægemidlet?  anvender patienten lægemidlet korrekt,  er der problemer med compliance,  er der indikation for nye lægemidler Hospitalsenheden VEST 5 ▪ www.vest.rm.dk

6 Hvis I har brug for hjælp….. Kan I kontakte:  Lægelig direktør Jens Friis Bak  Jens.Bak@vest.rm.dk Jens.Bak@vest.rm.dk  Tlf: 38 510  Ledende overlæge, Medicinsk afdeling, Steen Husted  Steehust@rm.dk Steehust@rm.dk  Tlf: 21337547  Overlæge i medicinsk modtagerafsnit, RHL, Anne Birgitte Langsted Pedersen  Annepede@rm.dk Annepede@rm.dk  Tlf: 36 510  Ledende overlæge, Onkologisk afdeling, Hanne Linnet  Hannsind@rm.dk Hannsind@rm.dk  Tlf: 37 410


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST Medicingennemgang – det skal vi have styr på."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google