Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Motivation for gylleseparation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Motivation for gylleseparation"— Præsentationens transcript:

1 Motivation for gylleseparation
v/Agronom Torben Ravn Pedersen Morsø Landbrugscenter

2 Landbrugslovens arealkrav
Antal dyr, de Krav til Ejet areal* Op til 120 25% 60% Over 250 100% *33 % kan være på anden ejendom eller være 5 årig løbende tinglyst forpagtning eller overførselsaftale

3 Landbrugslovens arealkrav

4 Landbrugslovens arealkrav
Svineproduktion v. udvidelse Før Efter Besætning 400 søer, smågrise slagtesvin Dyreenheder 150 428 Ejet areal, ha 70 Landbrugslovens arealkrav, ha 34 /23 204/137 Harmoniareal, ha 107 306 Tilføj dias om landbrugsloven og dias med besparelser ved seperation

5 Landbrugslovens arealkrav
Svineproduktion v. udvidelse Ejerkrav ved 428 DE Ejerkrav: ha Ved 33% reduktion: ha Ved højteknologisk separation: ha Ved højteknologisk sep. og 33%: ha

6 Landbrugslovens arealkrav
Motivation for separation Svineproduktion v. udvidelse Ønsket produktion 428 DE, ejet areal 70 hektar Forudsætninger for udvidelse: Tilkøb 67 ha jord til ejendommen (hvis man kan ha grænse) og 67 ha 5 årig aftale Behandle min 75 % af ejendommens husdyr-gødning i højteknologisk gylleseparations-anlæg. Og 34 ha 5 årig aftale.

7 Næringsstofudnyttelse
Fosfor Overforsyning af fosfor Fokus på afstrømning af fosfor + fosformætning I VVM-sager og VVM-screeninger kræves beregning af fosforbalance Alle separationsteknikker kan fraseparere fosfor i en fiberfraktion

8 Næringsstofudnyttelse
Kvælstof Det er svært at opfylde kravet til udnyttelse med nuværende teknik Udnyttelse af organisk N er svært at effektivisere Alle separationsteknikker kan fraseparere organisk N i en fiberfraktion

9 Dekanter/kemisk fældning udnyttelses%
Fraktioner til vårbyg (landsforsøg 2003) Uorganisk N Organisk N

10 Næringsstofudnyttelse
Muligheder ved separation Fiberfraktion: Fosfor og organisk N Øvrige produkter: Uorganisk N og til- passet/ingen Fosfor Med separation kan N-udnyttelsen øges og fosfortilførsel balanceres lokalt, hvis fiberfraktion afsættes.

11 Godkendelse af husdyrproduktion/VVM
Individuel vurdering af konkrete anlæg

12 Godkendelse af husdyrproduktion
Miljøgodkendelse (Kap 5) Forebygge forurening af luft, vand, jord, undergrund samt støj. Fremme anvendelse af renere teknologi. Fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse Begrænse anvendelse og spild af råstoffer

13 VVM & Miljøgodkendelse
Muligheder ved separation Mulighed for udvidelse ved opland sårbar for næringsstoffer. Øget kvælstofudnyttelse = reduceret udvaskning lokalt Mindsket transport Mindsket lugt Teknik muliggør bedre lokal tilpasning

14 Motivation for separation
Produktionsbegrænsninger: Harmoni Næringsstof Øvrige miljøpåvirkninger Håndtering af husdyrgødning Motivation for Separation: Mindre bøvl med: Harmoni- & arealkrav Godkendelse af husdyrproduktion

15 Separation & Fremtiden
Vi vil hverken stampe mod udviklingen eller underkaste os den. Vi vil vælge det bedste i den. -Poul Henningsen "Det er svært at spå, især om fremtiden..." -Storm. P.. Tak for opmærksomheden


Download ppt "Motivation for gylleseparation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google