Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Vision – Mission - Værdier - Mål – Midler - Politikker.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Vision – Mission - Værdier - Mål – Midler - Politikker."— Præsentationens transcript:

1 1 Vision – Mission - Værdier - Mål – Midler - Politikker

2 2 At være den mest attraktive badmintonklub i regionen uanset medlemmets alder, køn og niveau og resultatmæssigt være blandt de bedste klubber i Danmark Vision

3 3 Mission Skabe og fastholde de bedste rammer for medlemmerne og gæsterne i Højbjerg Badminton Klub

4 4 Værdier Tolerance - Vi er gode kammerater - Vi bakker hinanden op Respekt - Vi taler ordentligt til hinanden - Vi respekterer hinandens styrker og svagheder Ressourcer - Vi udviser ansvarlighed i forhold til klubbens faciliteter og økonomi Fairplay - Vi er gode eksempler for hinanden - Vi snyder ikke Sammenhold - Vi er hjælpsomme - Vi bidrager til fællesskabet - Vi udviser socialt ansvar

5 5 Målsætning at etablere et attraktivt spille- og træningsmiljø for seniorer, ungdom, motionister, U60 og handicap at fastholde, tiltrække og videreudvikle talentmassen at iværksætte initiativer til at tiltrække og videreudvikle klubbens organisation, trænere og ledere at videreudvikle et attraktivt klubmiljø med caféen som omdrejningspunkt for godt kammeratskab, oplevelser og socialt samvær at sætte de højeste sportslige mål, som kan opfyldes af den realistiske økonomiske virkelighed og vedligeholde og forbedre hal og faciliteter ud fra de økonomiske muligheder

6 6 Midler Klar organisation, funktionsbeskrivelse og ansvarsfordeling mellem bestyrelse, udvalg, trænere og andre ansatte Aktivitetsplan og prioritering af klubopgaver –klubsekretariat –kommunikation/hjemmeside –vedligeholdelse af hal og faciliteter –indtægtsaktiviteter/sponsorater –sportslige mål –økonomiske mål –klubaktiviteter/events –aktivering af medlemmer Rekruttere kvalificerede trænere og ledere Evaluering af medlemstilfredsheden

7 7 Politikker at være en eliteklub med skyldig og nødvendig hensyntagen til bredden at udvise rettidig omhu i forhold til medlemstallet at klubben ikke gældsættes uden forretningsplan at klubbens fundament hviler på medlemskab


Download ppt "1 Vision – Mission - Værdier - Mål – Midler - Politikker."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google