Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremtidens planteavlskonsulent Konsulent Kent Myllerup Jensen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremtidens planteavlskonsulent Konsulent Kent Myllerup Jensen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl."— Præsentationens transcript:

1 Fremtidens planteavlskonsulent Konsulent Kent Myllerup Jensen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

2 ”Det har aldrig været så sjovt at være planteavlskonsulent som nu – produktionsrådgivning er det jeg vil” ”Nu yder jeg faglig planteavlsrådgivning – det har jeg længe savnet” ”Spændende at indgå i et mere tæt samarbejde med landmanden og følge med i om min rådgivning flytter noget”

3 Markbrug Mod nye Mål Formål Øge indtjeningen i markbruget ved at styrke og udbrede en forretnings- orienteret produktionsrådgivning Mål 500 kr. ekstra pr. hektar

4 Målbaseret markrådgivning Forretningsorienteret Fastsættelse af økonomiske og faglige mål Udfordrende Opsøgende Intensiv rådgivning i hele vækstsæsonen Helhedsorienteret

5 Eftersyn af indtjening og udbytter fra markbruget Dagsorden Rundtur til udvalgte marker, maskinhus og lagre Strategi og mål for markbruget Præsentation af nøgletal Fokusområder i markbruget Fastlægge og prioritere fokusområder og mål Handlingsplan med tiltag for at nå målene Aftaler og opsamling

6 Præsentation af nøgletal 2006 2005 Areal ha Udbyt. Hkg/ha Resultat Kr/ha Vinterhvede 66,3 65 4.877 5.748 Vinterbyg 38,1 57 4.298 4.125 Vinterraps 28,9 26 4.420 5.120 Halm 38,1 386 420 Bruttoudb. i alt 133,3 4.723 5.290 Udsæd 387 388 Handelsgødning 498 412 Planteværn 578 681 Diverse, planteavl 238 177 Stk. omk. i alt 1.701 1.658 DB mark 3.022 3.632 Brændstof og el 351 294 Maskinst., netto 320 297 Vedligeh. markredskaber 541 484 Ejendomsskat 370 340 Diverse 177 143 Kap.omkost. i alt 1.759 1.558 Afskriv. markredskaber i alt 892 739 Forrentn. af maskiner 5% 450 373 Resultat mark - 79 962 Resultat Kr/ha

7 Resultat af eftersyn FokusområderAnsvar.Deadline Højere udbytte i vinterhvede Udbyttet i vinterhvede var 65 hkg i 2006 og 76 hkg i 2005. Problemerne har især været meget lave udbytter i 2. års hvede i visse marker med dårlig bonitet. For dårlig rettidighed ved planteværn og gødskning. Udbyttemål: 78 hkg pr. ha i 2007 Tiltag: Markplan med mindre 2. års hvede Markbesøg efterår og tidlig forår vedr. ukrudt Rettidig udbringning af gylle Før høst markbesøg for at vurdere afgrøderne Udbytteopgørelse i enkeltmarker (tælle/veje læs) Jens Mogens Jens Mogens 01.07.2006 25.09.2006 15.04.2007 15.07.2007 01.09.2007 Lavere omkostninger til planteværn

8 Resultat af eftersyn FokusområderAnsvar.Deadline Lavere omkostninger til planteværn Ukrudtsbekæmpelsen er lykkedes for dårligt. Rettidighed ved svampesprøjtninger ikke optimal. Mål: Max 500 kr. pr. ha til planteværn Tiltag: Sprøjteplan for hver mark Bedre rettidighed og mere morgensprøjtning Markbesøg før ukrudts- og svampesprøjtning Jens Mogens Jens 01.02.2007 Forår 2007 Lavere maskinomkostninger For mange gamle traktorer.

9 Stort potentiale for at forbedre resultatet af markdriften Undersøgelse hos LandboSjælland 30 bedrifter undersøgt Resultat –Alle kan tjene 500 kr./ha –Hver 2. kan tjene 1000 kr./ha –Hver 4. kan tjene 2000 kr./ha

10 Erfaringer fra landmandsbesøg Rådgivningskonceptet er en succes Målbaseret produktionsrådgivning udfordrer både landmand og konsulent Næsten alle ønsker mere rådgivning Nøgletallene for markbruget kendes ikke Udbytter, maskiner og handel er vigtige indsatsområder

11 Produktionsrådgiverens kompetencer Faglige Rådgivningsmetode Personlige

12 Faglige kompetencer Alsidig viden om planteproduktion Produktionsøkonomi Maskiner Handel Regler

13 Rådgivningsmetoden Kunde Udpegning af fokus- områder Opstilling af mål Handlings- plan Rådgivnings- forløb Opfølgning Evaluering Forpligtende rådgivning

14 Personlige kompetencer Løsningsorienteret Overblik Proaktiv Empati Gennemslagskraft

15 Kvalitet og effektivitet i rådgivningen 20-40 kunder pr produktionsrådgiver Specialisering af rådgivere Segmentering af landmænd CRM (kunde – rådgiver match) Organisering Tværfagligt samarbejde

16 Fremtidige opgaver for produktionsrådgiveren Driftsledelsesopgaver Øget fokus på personaleledelse, opgavestyring, tidsforbrug og arbejdseffektivitet Rådgivning i udlandet

17 Fremtidens planteavlsrådgivning En forretningsorienteret rådgivning hvor den faglige planteavlsrådgivning opprioriteres til fordel for danske landmænd! Tak for opmærksomheden


Download ppt "Fremtidens planteavlskonsulent Konsulent Kent Myllerup Jensen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google