Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Valg af græssorter og dæksæd for nyt udlæg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Valg af græssorter og dæksæd for nyt udlæg"— Præsentationens transcript:

1 Valg af græssorter og dæksæd for nyt udlæg
Landskonsulent Karsten A. Nielsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Planteproduktion 2004

2 Dyrkning af græs, grønne afgrøder og helsæd
Afgrødevalg efter afkobling af EU-støtten Ny græsart til slæt og afgræsning Dæksæd for udlæg af kløvergræs Vårbygsorter til helsæd Ærtesorter til helsæd

3 Ændringer i intern pris pr. FE JB 1 og 3, uden vanding
Majs Slætgræs Græs - afg. Slætgræs Efter afkobling af EU-støtten Græs - afg. 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Kr. pr. FE Før afkobling af EU-støtten

4 Ændringer i intern pris pr. FE JB 5 og 6, uden vanding
Majs Slætgræs Græs - afg. Slætgræs Efter afkobling af EU-støtten Græs - afg. 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Før afkobling af EU-støtten Kr. pr. FE

5 Dyrkning af græs til slæt kræver god planlægning og effektiv udnyttelse af materialet
Målet er et højt udbytte af foderenheder og proteiner til rimelige omkostninger

6 Nye græsarter Alm. rajgræs og ital. rajgræs Hybridrajgræs
Engsvingel og ital. rajgræs Strandsvingel og ital. rajgræs Rajsvingel Sorter Krydsninger mellem Arter Lofa Paulita og Forum Hykor og Felopa, Perun, Citeliac og AberExcel

7 De nye græsarter - udbytter
Sorter Udbytter eller fht. FE pr. ha Oversigten, s. 277 Afgræsnings- forsøg, hvidkløver Slætforsøg, rent græs Brugsår 1. 98 102 97 103 10.910 2. 93 97 110 103 10.910 1. 103 100 104 11.690 2. 82 93 131 113 116 9.150 Alm. rajgræs Middeltidl. målebl. Rajsvingel Felopa Perun Hykor Hybrid-rajgræs Citeliac AberExcel

8 De nye græsarter - kvaliteter
Sorter Kg tørstof pr. FE Afgræsnings- forsøg, hvidkløver Slætforsøg, rent græs Brugsår 1. 2. 1. 2. Alm. rajgræs Middeltidl. målebl. 1,17 1,13 1,16 1,17 Rajsvingel Felopa 1,18 1,14 1,20 1,20 Perun 1,21 1,14 1,22 1,20 Hykor 1,21 1,19 1,22 1,28 Hybrid-rajgræs Citeliac 1,18 1,16 1,19 1,19 AberExcel 1,21 1,14 1,22 1,22 Oversigten, s. 278

9 De nye græsarter - Afgræsningsegenskaber
Sorter Vraggræs Udb. og merudb., hkg ts. pr. ha Kronrust pct. dækning Kar. for over-vintring* Brugsår 1.+2. 1. 2. Alm. rajgræs Middeltidl. Målebl. 6,4 14 7 Rajsvingel Felopa -0,9 -2,0 7 8 Perun 9 7 Hykor 2,5 3 9 Hybrid-rajgræs Citeliac -0,8 13 7 AberExcel -1,6 9 6 * = Kar. 0-10, 10 = god overvintring Oversigten s. 278/283

10 Hykor er meget tidlig i vækst
Rajsvingel, Hykor Alm. rajgræs, middeltidlig 14. april 2003

11 Nye typer af græs Alm. rajgræs Hybrid rajgræs AberExcel Rajsvingel,
Hykor

12 De nye græsarter - konklusion
Sorter Slæt Afgræsning Brugsår I ren-bestand Med kløver I ren-bestand Med kløver Alm. rajgræs Middeltidl. målebl. ÷ (√) ÷ (√) ÷ Rajsvingel Felopa Perun Hykor Hybrid-rajgræs Citeliac AberExcel

13 De nye græsarter – udbytte og kvalitet, 1. slæt, hvidkløvergræs
Sorter Alm. rajgræs Middelt. målebl. Rajsvingel Felopa Perun Hykor Hybridrajgræs Citeliac AberExcel 60 80 100 120 140 Fht. for a.e. pr. ha og FK in vitro FK in vitro = 

14 Fht. udbytte og pct. Fordøjelighed, 4 slæt
Nye typer af græs Fht. udbytte og pct. Fordøjelighed, 4 slæt FE 220 kg N pr. ha 310 kg N pr. ha 120 3.020 kg Fht. for FE Fht. for hkg råprotein 100 80 FK NDF FK org. stof 60 * = Rød-og hvid- kløver, alm.- og hybridrajgræs 40 Bl. 42* Rød- kløver Hybrid- rajgræs Rød- kløver Raj- svingel Hybrid- rajgræs Alm. rajgræs Hybrid- rajgræs Raj- svingel Oversigten s. 279

15 Oversigt over typer af dæksæd
Ud-vik- lings-trin Stærke sider Svage sider Ja Delvis Nej Skån- som over- for kløver Nej Ja Ford. celle-væg- ge - - Middellav Middelhøj Lav Udbytte - Moderat Lille Stor Risiko for sand i afgrøden Grøn byg 50 Grøn havre 50 Grøn ært 71-75 Byg helsæd 78-80 Byg/ærtehels. 78-80 Ærtehelsæd 78- 80 Korn t. modenh. 90

16 Ensilering af grønkorn kræver omhu:
Jævne marker Korrekt udsædsmængde af dæksæd Korrekt indstilling af materiel

17 Stigende udsædsmængde af vårbyg høstet som grønkorn
a.e. pr. ha (netto) 34 32 30 28 26 100 200 300 400 Planter pr. m2 Oversigten s. 280

18 Stigende udsædsmængde af vårbyg høstet som grønkorn
FK-NDF Kg ts. pr. FE 85 1,4 80 1,3 75 1,2 70 1,1 100 200 300 400 Planter pr. m2

19 Strålængde i byg og foderværdi
Strålængde, cm Danuta Landora Cicero Lux Kg ts. pr. FE

20 Afgrødevalgets betydning for foderværdien
Vækststadium 51 i byg - 51 i havre 1,3 Havre Dværghavre Byg + havre Kg ts. pr. FE 1,2 Byg Byg + havre Byg + ærter 1,1 40 50 60 70 80 Strå/stængellængde, cm

21 Hvilke vårbygsorter vælges til byghelsæd?
Sorter der er afprøvet i forsøg Til en foderration med meget græs vælges sorter på grundlag af udbytte og kg ts. pr. FE Til en foderration med meget majs vælges sorter på grundlag af udbyttet og FK NDF

22 Vurdering af bygsorter til helsæd
Højt udbytte og dårlig kvalitet Højt udbytte og god kvalitet Lavt udbytte og dårlig kvalitet Lavt udbytte og god kvalitet

23 Vårbygsorter til helsæd i græsration
105 Helium Simba Hydrogen Cicero 100 Lux Dialog Cellar Meltan Målebl. Fht. a.e. pr. ha 95 90 1,4 1,3 1,2 Kg ts. pr. FE

24 Vårbygsorter til helsæd i majsration
105 Simba Helium Cicero Hydrogen 100 Dialog Cellar Målebl. Lux Meltan Fht. a.e. pr. ha 95 90 57 58 59 60 61 FK NDF

25 Ærtesorter til helsæd 75 Javlo Athos Lexus 70 Algarve FK NDF Målebl.
Bastille 65 60 90 80 70 60 Stængellængde, cm

26 Hvor anvendes de forskellige ærtesorter?
Helsæd Grøn ært Udlæg kl. græs Udlæg græs Athos Javlo Lexus Algarve ÷ ÷

27 Tak for opmærksomheden og I ønskes en god sæson!


Download ppt "Valg af græssorter og dæksæd for nyt udlæg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google