Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kapacitetsomkostninger Styring af anskaffelse, udnyttelse og fordeling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kapacitetsomkostninger Styring af anskaffelse, udnyttelse og fordeling."— Præsentationens transcript:

1 kapacitetsomkostninger Styring af anskaffelse, udnyttelse og fordeling

2 Litteratur Andersen og Rohde kap 10 Melander kap 3,2 og appendix D

3 Kapacitetsomkostninger kontra stykomkostninger 1 Anvendelsesbestemt erstatning for den teoretiske skelnen mellem faste og variable omkostninger Stykomkostninger bestemmes ud fra –Salgsmix –Salgs volumen –De hermed forbundne omkostningsenheder –Prisen på disse omkostningsenheder

4 Kapacitetsomkostninger kontra stykomkostninger 2 kapacitetsomkostninger bestemmes ud fra –Aktivitetens mængde og sammensætning –Kapacitetstrækket (teknisk) –Præstationsmængde (produktivitet) –Belastningsmængde (belastningsprofil) –Behov for ledig kapacitet –Ressourcers substitutionsmulighed –Pris pr ressourceenhed

5 budgetteringsmåder Direkte –Periodisering som afskrivning –Fastsat totalbeløb –Beløbsramme til større enkeltdispositioner –Lovbundet beløb –Antal omkostningsenheder*pris pr omkostningsenhed –Antal belastningsenheder*gnstpris pr belastningsenhed (bemærk her anvendelsesenhed – ej anskaffelsesenhed, og gennemsnit

6 budgetteringsmåder Indirekte ud fra –Valg af serviceniveau –Beregnet ressourcetræk –Beregnet ressourceomkostning Jfr ABC costing

7 Kapacitetsstyringens problemer –Kan ikke lagres –Ofte flerperiodisk –Ofte ikke direkte relateret til omsætningselement støttefunktioner servicefunktioner

8 Kapacitetsstyringens opgaver –Tilpasset aktiviteten Ingen knap kapacitet Ingen ledig kapacitet –Fordeling til mest hensigtsmæssig anvendelse Størst mulighed ved anskaffelse, hvor viden er mindst –Anskaffet i billigste forhold (mix) –Tilpasset finansieringen –Kapacitet er ikke kun maskiner i produktionen. Det er også mennesker, og også begrænsninger i salg, distribution, ledelse etc

9 Kapacitetsstyringens midler - strategisk –styringsopgave Af- og anskaffelse af anlæg Kapacitetsgrundlag og -struktur –informationsværktøj Flerperiodiske planer investeringskalkuler værdianalyse –styringsprocesser Strategi seminarer Brain storming –Udviklingsprocesser Strategisk lederudvikling Systemudviklingsprocesser virksomhedsspil

10 Kapacitetsstyringens midler - taktisk –styringsopgave Tværgående koordination af kapacitetsudnyttelsen –informationsværktøj Nulbase budget præstationsbudgetter Netværksplanlægning Kontrol med forudsætninger –styringsprocesser MBO Motivationsledelse Uformelle tværgående møder –Udviklingsprocesser Interaktivt rollespil budgetdelegering Søge-lære processer

11 Kapacitetsstyringens midler - operationelt –styringsopgave Finplanlægning af kapacitetsudnyttelse decentralt –informationsværktøj aktivitetsplaner projektkontrol efterkalkulation –styringsprocesser Uformelle lokale møder Uformel selvkontrol –Udviklingsprocesser Feed back On the job training

12 Krav til kapacitetsstyring –Måle kapacitetsforbrug i forhold til kvalitative og kvantitative mål –Opgøre kapacitetsforbrug for primære og sekundære aktiviteter –At beskrive kapacitestræk hen over tiden –At vurdere rentabilitet i forskellige sammensætninger af kapacitet –At vurdere mulige anvendelser af uudnyttet kapacitet –At vurdere total og marginal anskaffelse af kapacitet

13 Faser i kapacitetsstyring (melander 174) –Kapacitetsanskaffelse: Omkostningseffektivitet –Kapacitetsanvendelse: udnyttelsesgrad –Kapacitetsanvendelse: produktivitet - efficiency –Kapacitetsanvendelse: grad af målopfyldelse (effectiveness)

14 opgave Schack kap 13: a/s Plastcom


Download ppt "Kapacitetsomkostninger Styring af anskaffelse, udnyttelse og fordeling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google