Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tikilluaritsi tamassi Sisimiunut. Velkommen alle sammen til Sisimiut.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tikilluaritsi tamassi Sisimiunut. Velkommen alle sammen til Sisimiut."— Præsentationens transcript:

1 Atuarfeqarfik pillugu isumasioqatigiinneq; marts 2011 Skoleseminar; marts 2011
Tikilluaritsi tamassi Sisimiunut. Velkommen alle sammen til Sisimiut. Søren Alaufesen

2 Atuarfeqarfik pillugu isumasioqatigiinneq; marts 2011 Skoleseminar; marts 2011
Ataatsimiisitaliami eqqartorne-qartarsimasut. Ilinniartitsisussaaleqineq. Atuartitsinerup pitsaassusaa. Atuartut eqqissiveqanngitsut. Atuarfimmik iluarsartuussi-neq aserfallatsaaliinerlu. Immikkut atuartitsineq, PPR-i. Ting drøftet i udvalget. Lærermangel. Kvalitet i undervisningen. Urolige elever. Skolerenoveringer. VSP-undervisning, PPR.

3 Atuarfeqarfik pillugu isumasioqatigiinneq; marts 2011 Skoleseminar; marts 2011
Meeqqat atuarfiat pillugu peqqussut atuutivilerpoq 2003-imi. Tamakkiisumik ingerlat-sisimasut siulliit atuarfik qimassavaat 2013-imi. Ukiut arlallit suli ingerla-gallassapput, peqqussutip nalilersornissaanut. Folkeskoleforordningen trådte i kraft i 2003. Det første elever som har fulgt hele forordningen forlader skolen i 2013. Der vil går flere år endnu, inden forordningen evalu-eres og vurderes.

4 Atuarfeqarfik pillugu isumasioqatigiinneq; marts 2011 Skoleseminar; marts 2011
Isumasioqatigiinneq ukiunut tulli-uttunut tallimanut imaluunniit qu-linut tikkuussissaaq. Atuartitsinerup pitsaassusaa pitsan-ngorsassavarput illoqarfimmi aam-malu nunaqarfinni. Suliassarlu kisitta kivissinnaanngi-larput, ilissilu peqatigalusi siamma-sissumik aammalu ataatsimut isi-ginneriaaseqarluta ingerlatissavar-put. Dette seminar vil sætte målsæt-ninger for det næste 5 til 10 årig periode. Kvaliteten af undervisningen skal forbedres i både by og bygder. Denne opgave kan vi ikke løfte alene, derfor skal i være med i en bred og helhedsorienteret indsat.

5 Atuarfeqarfik pillugu isumasioqatigiinneq; marts 2011 Skoleseminar; marts 2011
Qeqqata Kommuniata ineriartortikkusuppai. Suleqatigiinneq meeqqeriviit atuarfiillu akornanni pitsanngorsarniarlugu. Atuarfiit aserfallatsaalerlugit nutarterlugillu. Nukittorsarlugit oqaatsit – qallunaarut tuluttullu. Qeqqata Kommunia vil udvikle. Styrke samarbejdet mellem daginstitutioner og folkeskolen. Renoverer skolerne. Styrke – dansk og engelsk.

6 Atuarfeqarfik pillugu isumasioqatigiinneq; marts 2011 Skoleseminar; marts 2011
Atuarfeqarfiup allannguiniarnerata taku-tereerpaa. Allannguiniarnerup suli qitiutinneqar-nissaa. Inuusuttut pitsaasunik alloriaqqinnis-saannut sakkoqarnissaat. Oqaatsit aammalu matematikki. Inuusuttuaqqat amerlanerusut meeqqat atuarfiat qimassagaat, ilinniagaqalerlu-tillu. Folkeskolereformen har påvist: Ekstra fokus på implementeringen. De unge sikres nødvendige faglige værktøjer. I sprog og matematik. Flere forlader folkeskolen for at tage en uddannelse.

7 Atuarfeqarfik pillugu isumasioqatigiinneq; marts 2011 Skoleseminar; marts 2011
Qeqqata Kommuniata pingaartitai: Kajumissuseq aammalu akisussaaffimmik tigusisinnaaneq. Ataqatigiisitsineq aammalu ineriartortitsisuarneq. Oqalliseqataaneq aammalu peqataaneq. Qeqqata Kommunia´s værdigrundlag er: Motivation og medansvar. Fællesskab og kompetence-udvikling. Dialog og involvering.

8 Atuarfeqarfik pillugu isumasioqatigiinneq; marts 2011 Skoleseminar; marts 2011
Ullut tulliutut marluk sulilluarisi, oqallilluari-silu. Tikilluaritsi. God arbejdslyst og god diskussion, det næste 2 dage. Velkommen. Atuartitsisartut, %-inngorlugit Qeqqata kommuniani, ukiaq 2010 / Undervisere, total undervisere i %, Qeqqata Kommunia, efteråret 2010. Forskolelærere Lærere Timelærere Sisimiut Ca. 10 % Ca. 70 % Ca. 20 % Kangerlussuaq Itilleq 0 % 60 % Ca. 40 % Sarfannguit Ca. 25 % Ca. 75 % Maniitsoq Ca. 45 % Ca. 35 % Kangaamiut Atammik Ca. 50 % Napasoq


Download ppt "Tikilluaritsi tamassi Sisimiunut. Velkommen alle sammen til Sisimiut."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google