Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Om censoretik og forventninger til censorers rolle oplæg til censorlandsmøde 19. marts 2014 Line Folsgaard Petersen på vegne af de 7 danske Ergoterapeutuddannelser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Om censoretik og forventninger til censorers rolle oplæg til censorlandsmøde 19. marts 2014 Line Folsgaard Petersen på vegne af de 7 danske Ergoterapeutuddannelser."— Præsentationens transcript:

1 Om censoretik og forventninger til censorers rolle oplæg til censorlandsmøde 19. marts 2014 Line Folsgaard Petersen på vegne af de 7 danske Ergoterapeutuddannelser

2 Etik og rolle – æble og pære? Censors rolle – er defineret ud fra bekendtgørelsen

3 indgående og aktuelt kendskab til forudsætninger, mål og metoder specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder aktuel viden om anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov. (§24)

4 påse, at prøverne er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler

5 medvirke til og påse, at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen.

6 I er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt

7 Forvaltningsloven § 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jfr. borgerlig straffelov § 152 og §§ 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig.

8 § 152 i Straffeloven Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

9 Etik og rolle – æble og pære? Censors rolle – er defineret ud fra bekendtgørelsen Censors etik – hvad med den ?

10 Censoretik kan formuleres som ”Uskrevne regler for ordentlig censoradfærd” …..med reference til Jacob Birkler

11 Censoretik kan formuleres som ”Uskrevne regler for ordentlig censoradfærd” men hvad er så de uskrevne regler?

12 ….ja dem får I jo ikke på skrift…


Download ppt "Om censoretik og forventninger til censorers rolle oplæg til censorlandsmøde 19. marts 2014 Line Folsgaard Petersen på vegne af de 7 danske Ergoterapeutuddannelser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google