Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et alternativt til en institutionsanbringelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et alternativt til en institutionsanbringelse"— Præsentationens transcript:

1 Projektplejefamilier - en ny måde at tænke plejefamilier på i Aalborg kommune!
Et alternativt til en institutionsanbringelse Fokus på at sikre og fastholde en god udvikling i plejeanbringelsen til de mere behandlingskrævende børn og unge Familieplejens tilbudsvifte styrkes og udbygges således, at den ligeledes kan tilbyde familiepleje til børn og unge i alderen 3-16 år med vidtgående behandlingsbehov ved anbringelse i projektplejefamilier. Der vil være mulighed for at rumme evt. søskende indenfor målgruppen i alderen 0-3 år

2 – et nyt tilbud med opstart 1.11.2009
Anbringelse i plejefamilie til de børn der er meget behandlingskrævende i alderen 3 – 16 år Krav til plejefamilien Udvidet godkendelses proces Erfaring som plejefamilie Min. en hjemmegående Skriftlighed/rapporter Opkvalificering v. behov Krav ses som yderligere krav ift. ordinære anbringelser. Projektplejefamilierne svarer til kravene om kommunale plejefamilier.

3 Erfaringer Arbejdsro omkring barnet Tilgængelighed og koordinering
Hurtig og fleksibel indsats ved behov Tæt samarbejde med myndighedsrådgiveren Ikke alle børn kan rummes i en plejefamilie Større børn og biologisk familie skal sige ”JA” Godkendelsesfasen & matchning kan ikke forceres! Ida & Freja

4 Konsulentens rolle / ansvar
Rekruttering Udvidet godkendelse Visitering Matchning Behandlingsansvar Statusrapporter Koordinere indsatsen Omsætte handleplan til behandlingsplan Ansøgninger v. enkelt-udgifter Sikre samvær Supervision, råd og vejledning

5 Det enkelte barn - En individuel løsning
Barnet Samvær Udredning Pasningsordning/skole Særlige behov Støtteperson Plejefamilien Aflastning / ferie Ekstra støtte i hjemmet Vagtordning Fleksibel supervision Særlig uddannelse Opkvalificering Case – Casper x 2 6 – 8 børn pr. konsulent – 14 børn indskrevet i 13 plejefamilier – opnormering til 3 konsulenter

6 Plejefamilien som samarbejdspartner
Personalemøde med mødepligt  Akut hjælp – vagt ordning  Én indgang til Aalborg kommune / tilgængelighed  Krav om skriftlighed / pædagogisk beskrivelse  Ingen årlig forhandling - dvs. fast vederlag  Tæt kontakt med teamet  Tema undervisning / kurser  Time – out  Fremtidsværksted

7 Særlige initiativer omkring plejefamilien
Krav om aflastning Fast aflastningsfamilie Individuelle løsninger Samvær med biologisk familie Koordineres og planlægges af konsulent Aldrig i plejefamilien Barnepige ordning /


Download ppt "Et alternativt til en institutionsanbringelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google