Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overskrift her Tilføj presentations titel i Sidehoved / sidefod. Vis > Sidehoved / sidefod Underoverskrift her 1 Koncernfinansdirektør Jesper Ovesen Forelæggelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overskrift her Tilføj presentations titel i Sidehoved / sidefod. Vis > Sidehoved / sidefod Underoverskrift her 1 Koncernfinansdirektør Jesper Ovesen Forelæggelse."— Præsentationens transcript:

1 Overskrift her Tilføj presentations titel i Sidehoved / sidefod. Vis > Sidehoved / sidefod Underoverskrift her 1 Koncernfinansdirektør Jesper Ovesen Forelæggelse af Årsrapport 2009 Beslutning om anvendelse af overskud

2 Overskrift her Tilføj presentations titel i Sidehoved / sidefod. Vis > Sidehoved / sidefod Tekst her 2 Fusion af TDC og NTC Alle tal i årsregnskabet for 2009 afspejler fusionen mellem TDC og NTC med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2009. Regnskabet er i overensstemmelse med IFRS baseret på den allokering af købesummen, som blev foretaget i NTC’s regnskab i forbindelse med overtagelsen af TDC.

3 Overskrift her Tilføj presentations titel i Sidehoved / sidefod. Vis > Sidehoved / sidefod Tekst her 3 Resultatopgørelse (1/3)

4 Overskrift her Tilføj presentations titel i Sidehoved / sidefod. Vis > Sidehoved / sidefod Tekst her 4 Resultatopgørelse (2/3)

5 Overskrift her Tilføj presentations titel i Sidehoved / sidefod. Vis > Sidehoved / sidefod Tekst her 5 Resultatopgørelse (3/3)

6 Overskrift her Tilføj presentations titel i Sidehoved / sidefod. Vis > Sidehoved / sidefod Tekst her 6 Balance

7 Overskrift her Tilføj presentations titel i Sidehoved / sidefod. Vis > Sidehoved / sidefod Tekst her 7 Pengestrømsopgørelse

8 Overskrift her Tilføj presentations titel i Sidehoved / sidefod. Vis > Sidehoved / sidefod Tekst her 8 Forventninger til 2010 Forventningerne til 2010 omfatter TDC Koncernen inklusive Sunrise: Omsætning Forventes at stige 1-3 pct. sammenlignet med 2009. EBITDA Forventes at stige med 3-4 pct. sammenlignet med 2009.

9 Overskrift her Tilføj presentations titel i Sidehoved / sidefod. Vis > Sidehoved / sidefod Tekst her 9 Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud i TDC A/S Koncernens egenkapital udgør DKK 27.078 1) mio. og moderselskabets egenkapital udgør DKK 29.612 2) mio. pr. 31. december 2009. Forskellen skyldes forskellige metoder for indregning af datterselskaber og associerede virksomheder i henhold til IFRS 3). Moderselskabets egenkapitalopgørelse, resumé 2) DKK mio. Disponible reserver 1. januar 200932.475 Årets totalindkomst4.205 Udbetalt udbytte i løbet af 2009(8.060) Disponible reserver 31. december 200928.620 Efter selskabets udbetaling af et foreløbigt udbytte den 23. december 2009 foreslår bestyrelsen, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret 2009. 1) Jf. Koncernens egenkapitalopgørelse, side 131. 2) Jf. Moderselskabets egenkapitalopgørelse, side 197. 3) IFRS: International Financial Reporting Standards. I koncernregnskabet medtages datterselskaberne svarende til indre værdi, associerede selskaber indregnes efter den indre værdis metode. I moderselskabets regnskab indregnes datterselskaber og associerede selskaber til kostpris.


Download ppt "Overskrift her Tilføj presentations titel i Sidehoved / sidefod. Vis > Sidehoved / sidefod Underoverskrift her 1 Koncernfinansdirektør Jesper Ovesen Forelæggelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google