Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Årshjul 2015 Version 1 AAU - Økonomi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Årshjul 2015 Version 1 AAU - Økonomi."— Præsentationens transcript:

1 Årshjul 2015 Version 1 AAU - Økonomi

2 Bemærkninger til årshjul
Arbejdsgangen omkring budget er endnu ikke fastlagt, derfor kan indsatte datoer og arbejdsperioder omkring budget kun tages som vejledende Milepæle vedr. RES udvikling tilføjes årshjulet når disse er fastlagt Alt hvad der vedr. ovenstående er markeret med en grå skraveret fyldning. Dette er 1. version af årshjulet, der vil ske efterfølgende tilpasninger Bl.a. omkring nye initiativer der kan / vil blive sat i gang i 2015 som vil have indflydelse på et eller flere niveauer i organisationen, men som endnu ikke er er indarbejdet i årshjulet kan nævnes. Arbejde i Qlikview grupper, grunddatagruppen, nøgletalsarbejde særligt fremadrettede nøgletal, digitalt eksamenssystem, kompetenceudvikling, Award management (PURE) Årshjulet indeholder ikke januar måned da årshjulet ikke blev frigivet før ultimo januar

3 Farvekoder Alle opgaver er forsøgt markeret i samme farve uafhængigt af hvilket niv. opgaven foregår på Månedsopfølgning Månedsopfølgning husleje Opfølgning investeringsbudget Periodeopfølgning Husleje budget Budget Opgaver under ØSI RES nyudvikling Opdatering Kontoplan FI&D Aktivitetsdata indtastning i STADS

4 Februar Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Periodeopfølgning deadline 23. feb.
Månedsopfølgning til direktionen 2. marts Månedsopfølgning husleje (TF sender datatabel for seneste måned til ØC d. 10 i hver måned) Revision Der arbejdes med prototyper til nye Qlikview rapporter særligt til ØSI omkring uddannelse personale Periodeopfølgning deadline 5 feb. Månedsopfølgning deadline 25 feb. Månedsopfølgning husleje (ØC sender data til TF d. 25 i hver måned) Formålsfordelt regnskab deadline 11. feb. Vurdering af investeringsbudget B2015 4-5. feb.: Bestyrelsesmøde 13. feb.: Direktionsmøde Møde opdatering af kontoplan 10. feb.: Qlikview opdateret 27. feb.: revisionens godkendelse af AAU årsresultat

5 Marts Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 2. mar. 6.mar. 9. mar. 13. mar. 16. mar. 20.mar. 23. mar. 27.mar. Månedsopfølgning til direktionen 23. marts Månedsopfølgning husleje (TF sender datatabel for seneste måned til ØC d. 10 i hver måned) Der arbejdes med prototyper til nye Qlikview rapporter særligt til ØSI omkring personale ny budgetopfølgningsrapport Delegationsinstruks opdateres Afklaring andeligt ”go” ØSI husleje Månedsopfølgning deadline 18 mar. Månedsopfølgning husleje (ØC sender data til TF d. 25 i hver måned) Delegationsinstruks opdateres Indberetning af aktivitetsdata ift. STÅ og ind- og udgående studerende i STADS 9. marts: Direktionsmøde 27.marts: Direktionsmøde – Campus plan Uge 12 implementering af FI&D institut for Fysik Møde opdatering af kontoplan 10. marts: Deadline campus plan Møde opdatering af kontoplan 10. mar.: Qlikview opdateret

6 April Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18
30. mar. 3.apr. 6. apr. 10. apr. 13. apr. 17.apr. 20. apr. 24.apr. 27. apr. 1. maj. Månedsopfølgning til direktionen 27. april Månedsopfølgning husleje (TF sender datatabel for seneste måned til ØC d. 10 i hver måned) Forarbejde / analyse / design ny projektporteføljerapport Præsentation af POC ØSI husleje Månedsopfølgning deadline 22. apr. Præsentation af POC ØSI husleje Månedsopfølgning husleje (ØC sender data til TF d. 25 i hver måned) Gennemgang designudkast ny budgetopfølgningsrapport Arbejde med intern handel i Prophix til B2017 Præsentation af POC ØSI husleje Gennemgang af anlægsregistrering – deadline medio maj Gennemgang designudkast ny budgetopfølgningsrapport Møde opdatering af kontoplan 24.april: Direktionsmøde 27. apr.: Bestyrelsesmøde Medio april implementering FI&D Institut for Økonomi og ledelse 1. Maj st. bededag Påskedage 8. april: Indberetning af STÅ-vintertælling 14. apr.: Qlikview opdateret 1. maj.: Arealdatabase til institutter

7 Maj Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Månedsopfølgning husleje
(TF sender datatabel for seneste måned til ØC d. 10 i hver måned) Data til 1. Periodeopfølgning fra ØA til ØC d. 12 maj Test af ny projektporteføljerapport Test af ny projektporteføljerapport Periodeopfølgning og estimat deadline 29. maj. Månedsopfølgning husleje (ØC sender data til TF d. 25 i hver måned) Test af ny projektporteføljerapport Fakultetet samler tilbagemeldingerne til database Gennemgang af anlægsregistrering – deadline medio maj Test af ny projektporteføljerapport Institutter kigger databasen igennem og melder tilbage til FAK, deadline 22. maj 11.maj: Direktionsmøde maj: AEU Økonomiseminar Møde opdatering af kontoplan Kr. himmelfart Pinse Medio maj implementering FI&D ITS 4. maj: aflevering af projektlister 12. maj: Qlikview opdateret

8 Juni Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 1. juni 5.juni 8. juni 12. juni 15. juni 19.juni 22. juni 26. juni Periodeopfølgning og estimat til direktion og bestyrelse deadline 8. juni Månedsopfølgning til direktionen 22. juni Månedsopfølgning husleje (TF sender datatabel for seneste måned til ØC d. 10 i hver måned) Test af ny projektporteføljerapport Færdiggørelse og test af ny projektportefølgerapport Afslutning af arbejde med ny kontoplan (særligt FK) og tilhørende vejledninger Implementering og vejledninger til nye personalerapporter Månedsopfølgning deadline 17. juni. Månedsopfølgning husleje (ØC sender data til TF d. 25 i hver måned) Test af ny projektporteføljerapport Test af ny projektporteføljerapport 1. juni: Direktionsmøde juni.: Bestyrelsesmøde 26. juni: Direktionsmøde Medio juni implementering FI&D TF Grund-lovsdag 24. juni: 1. udgave af arealdatabasen til kommentering på hovedområder til B2016 1. juni: Sidste frist for ændringer af database til TF 9. juni: Qlikview opdateret

9 Juli Uge 27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 2. Gennemgang af arealdatabase
29. juni 3.juli 6. juli 10. juli 13. juli 17.juli 20. juli 24. juli 27. juli 31. juli 2. Gennemgang af arealdatabase 1. juli: Arealdatabase er opdateret 9. juli: Qlikview opdateret

10 August Uge 32 Uge 33 Uge 34 Uge 35 3. aug. 7. aug. 10. aug. 14. aug. 17. aug. 21. aug. 24. aug. 28. aug. Månedsopfølgningen til direktion deadline 21. aug. For både juni og juli måned Månedsopfølgning husleje (TF sender datatabel til ØC for både juni og juli måned) Arbejde med intern handel i Prophix til B2017 Arbejde med ny budgetopfølgningsrapport i Qlikview Månedsopfølgning deadline 18. august for både juni og juli måned Månedsopfølgning husleje (ØC sender data til TF d. 25 i hver måned) 2. Gennemgang af arealdatabase ØC udarbejder husleje institutbudgetter (udkast) Omkostningsbudgettering igangsættes allerede i august – inden indtægterne kendes. Omkostningsbudgettering igangsættes allerede i august – inden indtægterne kendes. 25. aug.: Direktionsmøde 11. aug.: Qlikview opdateret 25. aug.: Finanslovsforslag 19 aug.: TF udsender 1. version af husleje budget til hovedområder

11 September Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Månedsopfølgning husleje
31. aug.. 4. sep. 7. sep. 11. sep. 14. sep. 18. sep. 21. sep. 25. sep. 28. sep. 2. okt. Månedsopfølgning husleje (TF sender datatabel for seneste måned til ØC d. 10 i hver måned) Foreløbelige prognoser til uddannelses- og forskningsindtægterne udarbejdes for hovedområderne (sendes løbende til ØC i takt med de bliver færdige) UK 95, færdiggørelses-bonus og BFI point STÅ -prognose Ind- og udgående udvekslingsstuderende 1. Bud på intern handel på de poster som kan afstemmes på forhånd d. 1. okt Gennemgang ny budgetopfølgningsrapport Niveau 2 fordeler indtægter til niveau 3 Omkostningsbudgettering - fortsættes Månedsopfølgning husleje (ØC sender data til TF d. 25 i hver måned) Rektor-Dekan møde: Budget (resultatmål) Periodeopfølgning deadline 23. sep. (inkls vurdering af investeringsbudget ØC kommenterer 2. udkast til lokalebudget Omkostningsbudgettering - fortsættes 31. sep.: Møde med hovedområder huslejebudget sep.: Direktionsmøde 1. okt..: Møde med hovedområder huslejebudget Implementering af FI&D 2 endnu ikke udvalgte enheder 31. aug: aflevering af projektlister 9. sep.: Qlikview opdateret

12 Oktober Uge 41 Uge 42 Uge 43 Uge 44 5. okt. 9. okt. 12. okt. 16. okt. 19. okt. 23. okt. 26. okt. 30. okt. Periodeopfølgning og estimat til direktion og bestyrelse deadline 5. oktober Månedsopfølgning husleje (TF sender datatabel for seneste måned til ØC d. 10 i hver måned) Månedsopfølgningen til direktion deadline 29. okt. Endelige prognoser til uddannelses- og forskningsindtægterne udarbejdes for hovedområderne (sendes løbende til ØC i takt med de bliver færdige) STÅ-prognose VIP-, BFI-, Færdiggørelse-, og USB- prognoser BFI-point for 2014 til B2016 Niveau 2 konsoliderer omkostningsrammer fra niveau 2+3 deadline 4. nov. Omkostningsbudgettering Månedsopfølgning husleje (ØC sender data til TF d. 25 i hver måned) Høring i Akademisk råd Månedsopfølgning deadline 26. okt. Gennemgang ny budgetopfølgningsrapport Omkostningsbudgettering Gennemgang af anlægsregistrene deadline medio november 5. okt.: Direktionsmøde 2. okt.: endeligt lokalebudget 26. okt.: Bestyrelsesmøde Implementering af FI&D 2 endnu ikke udvalgte enheder 9. okt.: Qlikview opdateret 20. okt.: Endeligt lokalebudget 23. okt.: 1. samlede indtægtsramme

13 November Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Månedsopfølgning husleje
(TF sender datatabel for seneste måned til ØC d. 10 i hver måned) Månedsopfølgningen til direktion deadline 23. nov. ØA konsoliderer og færdiggører budgetbog mv. Niveau 2 konsoliderer omkostnings-rammer fra niveau 2+3 deadline 4. nov. Månedsopfølgning deadline 18. nov. Månedsopfølgning husleje (ØC sender data til TF d. 25 i hver måned) Intern handel og areal i Prophix B2017 Intern handel og areal i Prophix B2017 16. nov.: Direktionsmøde Implementering af FI&D 2 endnu ikke udvalgte enheder 10. nov.: Konsolidering af budget 2016 afsluttes af ØA 2. nov.: Aflevering af intern handel til ØA 5. nov.: Omkostnings-budgetter til ØA 9. nov.: ØC afleverer strategiafsnit og risikovurdering til ØA 11. nov.: ØA afleverer budgetmateriale til direktionen 3. nov.: Endelig indtægtsramme til ØA 10. nov.: Qlikview opdateret

14 December Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 Månedsopfølgning husleje
30. nov. 4. dec. 7. dec. 11. dec. 14. dec. 18. dec. 21. dec. 25. dec. 28. dec. 1. jan. Månedsopfølgning husleje (TF sender datatabel for seneste måned til ØC d. 10 i hver måned) Månedsopfølgningen til direktion deadline 22. dec. Intern handel og areal i Prophix B2017 Månedsopfølgning deadline 17. dec. Intern handel og areal i Prophix B2017 Månedsopfølgning husleje (ØC sender data til TF d. 22 december) Månedsopfølgning deadline 11. dec. Intern handel og areal i Prophix B2017 7. dec.: Direktionsmøde 14. dec.: Bestyrelsesmøde 18. dec.: Direktionsmøde 24.december-1.januar: Juleferie Implementering af FI&D 2 endnu ikke udvalgte enheder 30. nov.: budgetbog afleveres til bestyrelse af ØA 9. dec.: Qlikview opdateret


Download ppt "Årshjul 2015 Version 1 AAU - Økonomi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google