Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Information til respondenter Feedback i den lægelige videreuddannelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Information til respondenter Feedback i den lægelige videreuddannelse."— Præsentationens transcript:

1 Information til respondenter Feedback i den lægelige videreuddannelse

2 Baggrund Speciallægereformen (2004) De 7 lægeroller Kompetencevurdering –360°’s feedback

3 Definition 360°’s feedback er en metode til systematisk at indsamle data fra samarbejdspartnere om, hvordan man fungerer til dagligt –som muliggør sammenligning mellem egen og andres opfattelse –der anvendes til at udpege mulige udviklingsområder 360°’s feedback er et udviklingsredskab

4 Hvem bliver spurgt? Respondenter* –Speciallæger –Andre yngre læger –Plejepersonale –”Andre” (bioanalytiker, jordemoder, sekretær) –Yngre læge selv 3-5 fra hver gruppe – vælges af yngre læge Besvarelserne er anonyme *Obs: skal have samarbejdsrelation

5 360° og lægerollerne Medicinsk ekspert Sundhedsfremmer Akademiker ?

6 Eksempel på spørgsmål Kommunikator –Er nærværende under en samtale –Tilpasser sit sprog til situationen Styrede kommentarer –Denne læge bør blive ved med…. –Denne læge bør holde op med…. –Denne læge bør begynde på….. –Eventuelle yderligere kommentarer Svarskala 1.Næsten aldrig 2.Sjældent 3.Af og til 4.Oftest 5.Altid 6.Kan ikke svare

7 Respondenternes opgave Modtager en mail med invitation Besvarer spørgeskemaet –Ca 10 minutter Vær ærlig Brug ”ved ikke” knappen Overvej nøje formuleringen af kommentarer

8 Etiske spilleregler Alle besvarelserne er afgivet anonyme Rapporten tilhører den uddannelsessøgende Rapportens indhold er fortroligt Feedback kan kun gives af certificerede feedback facilitatorer Såfremt der i rapporten fremkommer oplysninger af arbejdsretslig karakter, skal UAO eller ledende overlæge inddrages

9 Hvor får jeg hjælp? Den yngre læge Den uddannelsesansvarlige overlæge Superbrugeren på afdelingen Feedback facilitator på afdelingen Den uddannelsesansvarlige overlæge Afdelingsledelsen

10 Spørgsmål

11 Supplerende materiale kan anvendes ved behov / tid

12

13

14 Fra indsatsområder til individuel uddannelsesplan Skriftlig rapport Individuel mundtlig feedback (feedback facilitator) Definition af indsatsområder Udarbejdelse af skriftlig handleplan Handleplan med indsatsområder indgår i næste uddannelsesplan (hovedvejleder)

15 Yngre læges udbytte? Lærer meget om sig selv Selvindsigt – bekræftes Selvtillid Platform for videre udvikling Indsatsområder og handleplan er et vigtigt element


Download ppt "Information til respondenter Feedback i den lægelige videreuddannelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google