Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kortfilm Et overblik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kortfilm Et overblik."— Præsentationens transcript:

1 Kortfilm Et overblik

2 FILMENS GRUNDELEMENTER - filmens byggesten
Frame: Den mindste enhed i en film er det enkelte billede i en filmstrimmel eller i den digitale optagelse. Det kaldes en frame. Når vi ser film, ser vi normalt 24 eller 25 frames i sekundet. Indstilling: En indstilling er det stykke film, vi ser mellem to klip. Når der bliver klippet, har vi en ny indstilling. Nogle gange kaldes ’en indstilling’ også for ’et klip’. I en typisk spillefilm er der indstillinger. Scene: En scene består af en række indstillinger. En scene indeholder en afgrænset handling. Scenen er også afgrænset ved, at den foregår på det samme sted og uden spring i tid. Det vil sige, at hvis personerne er i et hus og går ud på vejen, er der tale om en ny scene, når de går udenfor. Hvis vi ser personerne i huset om morgenen og derefter om aftenen, er der også tale om en ny scene. I en typisk spillefilm er der scener. Sekvens: En sekvens består som regel af en række scener. Sekvensen er den største enhed i filmen. Den kan sammenlignes med et kapitel i en bog. En sekvens er et længere, afrundet forløb i filmens handling. En sekvens har som regel et overordnet tema eller en rød tråd. Man kan sætte en overskrift på en sekvens. I en typisk spillefilm er der sekvenser.

3 Genre Kortfilm typisk mellem 5 og 10 minutter uhyre komprimerede fortællinger sammenlignelige med en novelle, eller et digt har sin egen fortællemåde, der adskiller sig radikalt fra den, man finder i mainstream spillefilm replikker brugt så lidt som muligt, og kun når de er personspecifikke, persondefinerende og persondifferentierende Novellefilm typisk mellem 15 og 40 minutter mindre komprimerede fortællinger sammenlignelige med en novelle har stort set samme fortællemåde som den, man finder i mainstream spillefilm uhæmmet brug af replikker

4 Filmtekniske virkemidler
De filmiske virkemidler er filmens æstetik. Det er måden, billederne og lyden bruges, dvs. filmens udtryk. De filmiske virkemidler er med til at fortælle historien og skabe stemning og spænding i en film. Billedbeskæring Billedkomposition Billedstil Farver Filmisk tid Kamerabevægelser Kameravinkler Klipning Lyd Lys Musik Objektiv og subjektiv synsvinkel

5 FILMENS DRAMATURGI Dramaturgi er læren om at fortælle historier, dvs. hvordan en god historie skrues sammen. Blandt de vigtigste elementer i dramaturgi er filmens forløb, filmens fremdrift, karakterer og konflikter. Karakterer / personer Konflikt Plot og præmis Set up og pay off Suspense og surprise In medias res Rammefortælling Analysemodeller

6 Analysemodeller Kontraktmodellen Tre-akter-modellen Berettermodellen Aktantmodellen

7 Rekvisitter Rekvisitter er mindre genstande, der bruges i film. En rekvisit kan fx have betydning for handlingen, den kan være med til at skabe et troværdigt miljø eller have symbolsk betydning. Symboler vil vi definere som ord, ting eller levende væsener, der betyder noget andet og mere end deres bogstavelige betydning. Et kors er f.eks. et symbol på kristendommen, og duen kan være et symbol på fred. I det sidste tilfælde er duen kildeområde og fred er målområde. Læg mærke til, at målområdet ikke optræder i forbindelse med symboler. Det er underforstået. Man kan skelne mellem tre forskellige former for symboler. Kulturbestemte symboler (som mennesker inden for den samme kultur er fælles om) - Hjerte: Bogstavelig betydning = menneskeligt organ              symbolsk betydning = kærlighed, følelser      - Gul:     Bogstavelig betydning = gul farve              symbolsk betydning = forræderi, skinsyge, jalousi m.m. - Kors, rose, manden med leen, due, lilje m.v. Kontekstbestemte symboler (som er bestemt af den sammenhæng - den tekst, reklame, film m.m. -  de står i)

8 Rækkefølgen Præsentation – Nævn ganske kort, at genren er en kortfilm, nævn titlen og årstallet for udgivelsen. Hvilken slags kortfilm er det? Begrund din afgørelse. (Den observerende, hvor vi er fluen på væggen?, Den reflekterende, hvor vi skal reflektere over det, vi ser?, Den forklarende, hvor vi nærmest undervises med en speak? ,en fortællende kortfilm, der har novellens genretræk, og hvor vi enten ser eller får fortalt en historie af en voice over?) Resume -Gør rede for filmens grundidé og indhold. Giv her et resumé og tal kort om temaer og budskab. Hvordan passer titlen til kortfilmen? Filmens dramaturgi (fortællertype) (frontstage / backstage) Sæt personerne og miljøet ind i en analysemodel (gerne med eksempler på de filmtekniske virkemidler – hvilken indflydelse har de på vores syn på hovedpersonen?) Filmtekniske virkemidler – brug begreberne fra ”filmens grundelementer”. Beskriv filmens rekvisitter og eksempler på symbolik, samt de tomme pladser. Tematik og budskab I forhold til de litteraturhistoriske periode Perspektivering


Download ppt "Kortfilm Et overblik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google