Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kulturens plads – central eller decentral styring af kulturopgaverne?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kulturens plads – central eller decentral styring af kulturopgaverne?"— Præsentationens transcript:

1 Kulturens plads – central eller decentral styring af kulturopgaverne?
Kolding 1. marts Iben Jensen

2 Et kultursociologisk blik
Forsker i kulturforståelse, interkulturel kommunikation, mangfoldighedsledelse Tilbyder et kultursociologisk blik på jeres hverdag samt redskaber til at blive bevidst om de forhandlinger I går ind i med den nye reform

3 Kultur et mangetydigt begreb
Finkultur Subkultur National kultur Organisationskulturer Flerkulturelle fællesskaber Global kultur

4 To perspektiver på kultur
Det beskrivende Kultur som essens Fast, homogen, stabil Afgrænset (nationale, etniske eller kommunale grænser) Det Komplekse Kultur i interaktion Foranderlig I forhandling med sin omverden

5 Dit perspektiv på kultur?
Diskuter med din nabo – hvilket perspektiv I har på kultur i jeres kommune – er kultur noget I har? – eller er det noget der skabes?

6 National forhandling En kamp om hvem der skal inkluderes som borgere/brugere En kamp om dansk sprog i forhold til offentlig kommunikation Offentlig ambivalens: Hvorfor skal man kende for at finde den?

7 Social forhandling En social kamp om hvilke sociale grupper, man ønsker aktivt at skabe social mobilitet for I et videnssamfund går vejen til social mobilitet gennem uddannelse og beherskelse af information

8 Institutionel forhandling
En institutionel kamp om, hvilke typer viden biblioteket skal tilbyde sine borgere – fra læringscentre til socialt servicecenter Først værd at diskutere, når man har taget stilling til hvem, der betragtes som relevante borgere

9 Kommunikation

10 Jeres forforståelse? Med kommunesammenlægninger skal I alle arbejde sammen med kolleger fra andre kommuner. Diskuter med anden nabo, hvordan jeres forforståelse er i fht. ’de andre’?

11 Ghassan Hage: White Nation
Ghassan Hage analyserer det australske samfund og ser, hvordan man tildeler etniske minoriteter ganske bestemte positioner i samfundet I den multikulturalistiske politik har man ikke tænkt sig, at ’de’ skal ændre ved samfundet, man tolererer at ’de’ er til stede, men bestemmer selv, hvilke job de skal have og hvor de skal opholde sig.

12 En parallel? Her anviser hvid middelklasse en bestemt type bøger/videoer, i en bestemt arkitektur og lader andre etniske og sociale grupper passe ind i fællesskabet.

13 Biblioteket som ressource
Et centrum for social og kulturel forandring Rum som forholder sig til individualisering Interagere med nye brugergrupper Tilbyde flere brugergrupper et ’hjemsted’ Udvikle nye læringsrum Udnytte nye teknologiske ressourcer Og så skal man kunne aflevere sine bøger hele døgnet!

14 Iben Jensen er forfatter til:
”Grundbog i Kulturforståelse” 1. udgave. Roskilde Universitetsforlag, 2005


Download ppt "Kulturens plads – central eller decentral styring af kulturopgaverne?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google