Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

WOC2006 kurset Præsentation 1: Introduktion til kurset.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "WOC2006 kurset Præsentation 1: Introduktion til kurset."— Præsentationens transcript:

1 WOC2006 kurset Præsentation 1: Introduktion til kurset

2 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 2 af 18 Indhold i denne præsentation Hvem er kursets undervisere? Motivation for kurset: hvorfor WOC2006 Oversigt over kursets indhold og omfang –Kort gennemgang af de enkelte elementer Om eksamen Nuværende status for jeres projekter Til næste gang – forberedelse til workshop

3 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 3 af 18 Hvem er kursets undervisere? Stefan Wagner e-mail: sw@e.iha.dk hjemmeside: http://userportal.iha.dk/~swsw@e.iha.dkhttp://userportal.iha.dk/~sw –Svagstrømsingeniør –Master of Multimedia Science –Egen virksomhed fra 1995-98 –Mærsk Data Food & Agro 1997-2003 –Adjunkt på Ingeniørhøjskolen i Århus Overordnet projektleder / koordinator for WOC2006 på tværs af projekter, deltagelse i OOA/OOD, DB & HCI workshops Andre undervisere der deltager i forløbet: –Finn Overgaard Hansen (OOA/OOD), Torben Gregersen (Wireless), Stephen Bierring-Sørensen (DTI – underviser i projektledelse), Anita Pedersen (Mærsk Data, projektledelse), diverse

4 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 4 af 18 Motivation for kurset Lidt utraditionelt med et kursus til at støtte AFP MEN det er også lidt utraditionelle AFP’er Bl.a. behov for: –Fælles valg af platform, behov for gensidig integration, kræver: –Øget kommunikation og koordination grupperne imellem –Øget kommunikation med WOC –Kort sagt I skal have mere tid til at snakke sammen og afstemme projekterne så I ”løfter i flok”, derfor får I ca. 50% ekstra tid til jeres AFP projekt i dette semester –Derudover vil vi gerne give jer nogle relevante værktøjer, dvs. blandt andet et projektledelses kursus, et par fælles workshops for foranalyse/analyse og design, samt relevante indslag som vi i fællesskab finder frem til

5 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 5 af 18 Oversigt over kursets indhold og omfang Omfang: 10 ECTS point –ca. ¼ går til projektledelse og andre foredrag –ca. ¼ går til relevante workshops og statusmøder –ca. ½ går til at I kan samarbejde uden at det går ud over jeres AFP tid Indhold: –Foredrag: projektledelse (5 eftermiddage) wireless teknologier (1 eftermiddag) HCI (1 eftermiddag) Test (1 eftermiddag) Databaser (1 eftermiddag) Åben (1 eftermiddag) –Workshops: Foranalyse/analyse (1 eftermiddag) Design (2 eftermiddage) Test (1 eftermiddag) Nyt visions- og overdragelsesdokument (1 eftermiddag) Tidspunkter: –Onsdage 13->17 (aftenundervisning KAN forekomme på onsdage!) –Fredage 13->16 Sted: –Lokale: ???

6 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 6 af 18 Projektledelse I Projektledelse er centralt for alle IT-projekter Men her er der rigtigt mange parter involveret Internt i jeres AFP projekter –projektetablering og organisering –kravstyring, estimering & risikovurdering –kundemøder & tidsplaner –Måling af projektets tilstand (status) Mellem jeres AFP projekter –koordinering & organisering på tværs –gensidige aftaler og krav Mellem jeres overordnede projekt, fremtidige projekter og WOC2006 –overdragelse og koordinering

7 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 7 af 18 Projektledelse II Vi har derfor indlagt et kursus i projektledelse tilpasset jeres projekt –underviser: Stephen Biering-Sørensen, DTI –har forfattet en bog om emnet (der vil blive brugt som undervisningsmateriale) og holdt en lang række kurser indenfor emnet –Desuden vil der værre foredrag fra bl.a. Anita Pedersen, Mærsk Data, om Mærsk Data’s projektstyringsmodel –Og vi vil aktivt bruge de værktøjer vi lærer til at styre projektet

8 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 8 af 18 Projektledelse III Litteratur: –Praktisk IT-projektledelse –forfatter: Stephen Biering-Sørensen forlag: Samfundslitteratur 1. udgave 16-08-2004 ISBN: 8759311215 450 sider –Læs mere på: http://erfa.teknologisk.dk/biblioteket/medarbejdere/sbs/ pip.asp, hvor der også er lidt information om Stephen, bl.a. links til hans hjemmeside http://erfa.teknologisk.dk/biblioteket/medarbejdere/sbs/ pip.asp

9 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 9 af 18 Wireless teknologier Vi ved endnu ikke hvor meget wireless der vil være relevant at vide noget om, derfor kan dette indslag evt. bortfalde. I er selvfølgeligt også i høj grad med på råd her Undervisere: –Torben Gregersen, IHA –?, WOC2006 gruppen

10 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 10 af 18 HCI – Human Computer Interaction Da der i høj grad er tale om systemer der skal ANVENDES, og vel at mærke ikke nødvendigvis af IT-specialister, vil I få et foredrag om HCI I vil blive introduceret for HCI på overordnet niveau og modtage nogle få værktøjer + materiale såfremt I ønsker at arbejde mere med dette i forbindelse med jeres AFP projekter Underviser: –Stefan Wagner, IHA

11 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 11 af 18 Databaser Der skal udvælges en fælles databaseplatform til WOC2006 Der kan være mange, ofte modstridende, ønsker til en sådan –Kundernes (= arrangørernes) præferencer –Pris –Forhåndskendskab og erfaringer kunder studerende vejledere –Tekniske muligheder data skal replikeres … Jeg forestiller mig at hver gruppe selv foretager en indledende analyse, hvorefter der holdes en række oplæg fra studerende, kunder og undervisere (evt. eksterne specialister), og herefter argumenterer vi os frem til en løsning. Slutprodukt: hver gruppe laver et dokument der reflekterer over valget af database komplet med SWAT (Strength, Weaknesses, Opportunities & Threats) – el. lignende Undervisere –Stefan Wagner, IHA –?, WOC2006 –Arne Højgaard Poulsen, vejleder –øvrige relevante

12 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 12 af 18 Workshop foranalyse/analyse Vi vil ved fælles hjælp udarbejde en foranalyse og materiale til brug for jeres analyse fase –Der holdes oplæg ved FOH og SW –Alle grupper præsenterer det de har lært om problemområdet indtil videre, og hvordan de vil gribe det an –Elementer: fælles vision, fælles tidsplan, fælles logisk model af systemet (om relevant), fælles teknisk platform (hvor relevant), fælles værktøjer (versionsstyring, UML, dokument-skabelon, udviklingsmodel) logisk opdeling af system, fælles kravspecifikation (hvis relevant), overordnet deployment diagram –Aftale om fælles indhold af de ugentlige statusrapporter Vi tager dette ad 3 omgange –den første onsdag i uge 2 (BEMÆRK onsdag formiddag!) –den anden onsdag i uge 3 Undervisere: –Stefan Wagner, IHA –Finn Overgaard Hansen, IHA

13 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 13 af 18 Workshop Design Der vil ligeldes blive afholdt en design workshop senere i forløbet (uge 5) –Oplæg ved FOH + SW –Hvilke teknologier skal de enkelte projekter baserer sig på. Hvordan arbejder projekterne sammen om dette –Udarbejdelse af en fælles overordnet klassemodel –Inddeling i subsystemer m.v. –Versionsstyringsværktøjer? Undervisere: –Stefan Wagner, IHA –Finn Overgaard Hansen, IHA

14 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 14 af 18 Test Om nødvendigt vil jeg præsentere de forskellige teststrategier der findes som en forelæsning Til diskussion: –I har måske en del gensidige afhængigheder mellem projekterne, hvordan sikres en fornuftig ”change management” –Af hensyn til kunderne ville specielt en homogen accepttest være smart Underviser: –Stefan Wagner, IHA

15 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 15 af 18 Nyt visions- og overdragelsesdokument I skal allerede i starten af semesteret udvikle et visionsdokument for hele WOC2006, hvor I også skal placerer jeres AFP projekt Ved slutningen af projektet skal dette dokument endeligt tilpasses status på jeres delelementer (projekter) og der skal laves et overdragelsesdokument pr. AFP og et fælles for hele WOC. Underviser: –Stefan Wagner, IHA

16 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 16 af 18 Træffetider Stefan Wagner kan i forbindelse med WOC2006 træffes –Onsdag 13-17 efter endt undervisning Desuden: –Torsdag eftermiddag 13-16.30 efter endt undervisning i BRGA/OOMI

17 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 17 af 18 Eksamen Der vil ikke som sådan være en eksamination, men for at kurset kan godkendes vil følgende kriterier skulle opfølges: –Aktiv deltagelse i kurset dvs. regelmæssig deltagelse i foredrag, workshops, statusmøder m.v. bidrag til fælles artefakter, herunder statusrapporter, tidsplan, visionsdokument m.v. en opgørelse over hvordan de værktøjer du har tillært dig via foredrag, workshops & praktisk anvendelse i AFP’et er blevet anvendt i dit AFP (her tænkes især på projektledelses elementerne) –Aflevering af afgangsprojekt –En godkendt individuel præsentation og samtale hvor du selv fremlægger dokumentation for ovenstående –Kan dit arbejde IKKE godkendes vil du blive sat til at skrive en afløsningsopgave der så herefter skal godkendes I praksis er holdet dog kun på i alt 8 studerende, så derfor bliver det nok til at overskue

18 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 18 af 18 Nuværende status og til næste gang Vi slutter af med i dag at diskutere hvad den nuværende status er for jeres projekter Til næste gang (altså næste onsdag) bedes I medbringe alle relevante projektrelikvier og forberede et oplæg om hvad I har lært om problemområdet via samtaler med jeres WOC kontaktpersoner, heriblandt kandidater til klasser, use cases m.v. –Dette bedes gjort på skrift Til på fredag bedes i finde lidt godt humør frem. Vi mødes kl. 14 til en øl eller vand, og lidt uformel snak om projektet


Download ppt "WOC2006 kurset Præsentation 1: Introduktion til kurset."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google