Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.silkeborgkommune.dk Naturkvalitetsplan i Århus Amt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.silkeborgkommune.dk Naturkvalitetsplan i Århus Amt."— Præsentationens transcript:

1 www.silkeborgkommune.dk Naturkvalitetsplan i Århus Amt

2 www.silkeborgkommune.dk Indhold Første plan i 1997 Klassisk naturkvalitetsplan med fokus på naturtyper ud fra planter Prioritering af naturområder i A, B og C- målsætning og værdisætning Prioritering af mulig natur (ikke § 3)

3 www.silkeborgkommune.dk Målsætninger Behandling af ansøgninger A – Behandles restriktivt, tiltag skal understøtte de eksisterende naturtyper B – mindre ændringer i naturtypen kan tillades, evt. i form af vandhul eller beplantning (”Der kan evt. gives tilladelse til udvidelse af et mosehul, anlæg af et vandhul på en eng eller plantning af bestemte træer på en del af et overdrev.”) C – skal bevares, men der kan tillades ændringer

4 www.silkeborgkommune.dk Silkeborg Kommunes formulering Arealet er i Silkeborg Kommunes Kommuneplan 2013–2025 målsat: A. Det betyder, at der normalt kun gives tilladelse til indgreb, der understøtter naturtypekvaliteten. B. Det betyder, at mindre indgreb i naturen i særlige tilfælde kan godkendes efter konkret vurdering. C. Det betyder, at ændring i naturtypen evt. kan tillades. Inddragelse af areal til omdrift tillades normalt ikke.

5 www.silkeborgkommune.dk Brugen af Naturkvalitetsplanen De bedste naturarealer skulle plejes Systematisk sagsbehandling Politisk ejerskab til natur

6 www.silkeborgkommune.dk Hvordan gik det så? Pleje – mange A-målsatte områder plejet men ikke altid pga. NKP Sagsbehandling – mulighed for at sige nej med NKP og målsætning Politisk ejerskab - ?? Videreudvikling – vandhullerne kom med i 2005

7 www.silkeborgkommune.dk ”Gode råd” baseret på erfaringerne fra Århus Amt Sørg for at det I skriver kan udmøntes i noget Hellere lidt mindre men godt, i stedet for store ambitioner som ikke er mulige at realisere. Der kan altid tilføjes nyt til en Naturkvalitetsplan – nye ambitioner, nye restriktioner mv.

8 www.silkeborgkommune.dk Kobling til afgørelser ”Arealet er i amtets Naturkvalitetsplan målsat B. Det betyder, at et mindre indgreb i naturen i særlige tilfælde kan godkendes efter konkret vurdering.” A-målsætning: Vandhullet er i amtets Regionplan 2005 målsat A. En A-målsætning gives til vandhuller med et rigt og alsidigt dyre- og planteliv, eller til lokaliteter som har forudsætninger for at udvikle sig til et sådant vandhul. Endvidere vil tilstedeværelse eller mulig tilstedeværelse af en sjælden art, såvel planter som dyr, også kunne udløse en A målsætning. Vandhullet må ikke påvirkes af menneskelige aktiviteter såsom spildevandstilledning mv. For A-målsatte vandhuller gælder, at der er særlig fokus på at forbedre levevilkårene for dyr og planter i disse vandhuller. B-målsætning: Vandhullet er amtets Regionplan 2005 målsat B. En B-målsætning gives til de vandhuller der har, eller har forudsætningen for et for vandhuller karakteristisk dyre- og planteliv. Vandhullet må endvidere kun påvirkes svagt af menneskelige aktiviteter som kan reguleres efter regionplanen. C-målsætning: Vandhullet er i amtets Regionplan 2005 målsat C. En C-målsætning gives til de lokaliteter der i væsentlig grad er påvirket af menneskelige aktiviteter og hvor der ikke umiddelbart er mulighed for ændring af denne tilstand. C- målsætning gives primært til tekniske anlæg som regnvandsbassiner.


Download ppt "Www.silkeborgkommune.dk Naturkvalitetsplan i Århus Amt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google