Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

It, fag og didaktisk design - skoleledelsens rolle

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "It, fag og didaktisk design - skoleledelsens rolle"— Præsentationens transcript:

1 It, fag og didaktisk design - skoleledelsens rolle
SkoleIntra Træf Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

2 It i skolen -status 1. fase: teknologi på skolerne
2. fase: it-integration i undervisningen Fokus på 3. fase: it i den faglige undervisning

3 It i skolen - lærernes tilgange
Innovativ Åben Afværgende

4 Forskning i it i relation til skolen viser/peger på, at it medvirker til
elevernes engagement eleverne arbejder selvstændigt nye relationer mellem lærere og elever videndeling samarbejde styrkelse af fagligheden

5 Forskningsprojekt ”It, faglig læring og videnledelse”
It’s betydning for den faglige læring i udvalgte fag: Dansk og it Sprogfag og it Natur/teknik og it Fysik-kemi og it

6 It og læring – som resultat
Bliver det faglige læringsresultatet bedre, når eleverne anvender it?

7 It og læring som proces Faciliterer it de faglige læreprocesser?

8 JA

9 JA …..men helt afhængig af det didaktiske design for
læreprocesserne – elevernes aktiviteter undervisningen – lærerens funktion og aktiviteter It´s multimodalitet giver mange læringstilgange

10 It og faglighed – fokus på DIDAKTIK
Fagdidaktik - traditioner for undervisning med bogen It i faglige undervisning og læring - digitale medier udfordrer fagdidaktikkerne

11 Web 2.0 Anden generation af web-services tilgængelige på internettet, som giver mulighed for at samarbejde og dele informationer, ideer, billeder, tekster Fra centralt defineret indhold og statiske websider til brugerdrevent indhold Brugergenereret Netværksorienteret ”Fra modtager til producent”

12 Web 2.0 aktualiserer Deltagelse Socialitet Kollaboration Produktion Publicering Multimodalitet Kreativitet Globalisering Udfordring og forandringspotentiale for didaktisk tænkning – didaktiske begreber!

13 Onlinespil Chat Egne hjemmesider, profiler i comunities Blogs Søgning af informationer og oplevelser - google, wikipedia Online socialiteter MySpace, Facebook, Second Life Sms og mobilteknologi Musik – download, spille, skabe Billeder - Flickr Video - YouTube

14 Ekspertpanel – om it- og mediekompetencer i folkeskolen Udgangspunkt i Web 2.0: 4 temaer i faglige læseplaner og undervisningsvejledninger Informationssøgning & -indsamling Produktion og formidling Analyse Kommunikation, videndeling & samarbejde

15 Teknologisk udvikling - gentænke fag og didaktik
David Bolter: Remediering – digitaliseringen ændrer de tidligere analoge medier og giver dem nye fremtrædelsesformer Nye teknologiers læringspotentiale – nye måder at tænke fag og didaktik på Re-didaktisering > Udvikle fagdidaktikkerne

16 Didaktik – traditionelt lærerens domæne
Den traditionelle didaktik tager ikke højde for den lærende som den, der målsætter, indholdsvælger, planlægger, gennemfører og evaluerer Arbejde med projekter og it betyder, at eleven i højere grad selv målsætter, planlægger og tilrettelægger deres læreprocesser Læreren som didaktisk designer Eleven som didaktisk designer

17 Didaktisk Design It-baseret didaktisk design
Hvorfor dukker design op i relation til det pædagogiske område? Begrebet design giver aktøren en mere aktiv rolle og tilskriver aktøren en mere betydningsfuld rolle, en større magt til at forandre og påvirke end tidligere – fra central og autoritetsstyret samfund mod et mere komplekst samfund, hvor flere ses som handlende aktører (Kress 2008).

18 Design – begrebet Eng. tegning, plan, af lat. designare aftegne, gøre udkast, planlægge. (Gyldendals DVD leksikon 2006) Oprindeligt inden for arkitektur, kunsthåndværk, industriel design, grafisk design mv.: funktionalitet og æstetik I dag et bredt begreb: et interdisciplinæt område, der samler information fra flere discipliner og dækker over mange ekspertiser i formgivning, udformning af…

19 Didaktisk design Didaktisk – tre niveauer Et teoretisk niveau
Et organisations- og planlægningsniveau Et praktisk niveau (Dale 1989, 2000)

20 Hvis it skal styrke fagligheden både mht
Hvis it skal styrke fagligheden både mht. læreproces og læringsresultat …så bliver ledelsen central og vigtig

21 Ledelsens ansvar at organisere udvikling af it i den faglige undervisning at igangsætte kompetenceudvikling i it, fag og didaktik at udnytte eksisterende ressourcepersoner på skolen

22 Hvordan kan it i fagene organiseres?

23 Organisationsmodel baseret på Brugerdreven Innovation Videndeling
Kollaborativ læring Læring i netværk Praksisfællesskaber

24 Etablere faggrupper i: dansk, naturfag, sprog, matematik mv Med fokus på: udvikling af it-fagdidaktiske design Ledet af: en ”innovator” med kompetencer i it og fag

25 Kickoff-seminar for faggrupper og it-faglig innovator
Udvikling af it-fagdidaktiske design Starte uv-forløb & online konference Miniseminar – fremlæggelse, refleksion, videreudvikling Arbejde med uv-forløb Formidlingsseminar for andre lærere

26 It-fagdidaktisk Innovator
motiverer til nytænkning tager udgangspunkt i konteksten for udvikling af it-fagdidaktiske design ser potentialerne styrer forandringsprocessernes faser går ind i processen og arbejder sammen med lærerne

27 It integration på skolen ændrer sig
1. fase: teknologien på skolen - It-vejledere 2. fase: integration af it i undervisningen (generelle perspektiv) - Pædagogiske it-vejledere 3. fase: integration i fagene - It-fagdidaktiske innovatorer

28 Udnyttelse af eksisterende ressource-personer på skolen
Kortlægning af ressourcepersoner

29 Elevernes it kompetencer udnyttes og bringes i anvendelse af ledelse og lærere

30 Mauel Castells: fremtidens medarbejder
Den selv-programmerede medarbejder oplærer sig i samarbejde med andre og tilpasser sig nye opgaver, processer i takt med teknologiens og samfundets forandringstakt øges (Castells, Manuel (2000): End of millennium. Information age: Economy, Society and Culture)

31 På hvilke måder kan skolelederen støtte udvikling af
Den selvprogrammerede lærer?

32 Ledelsen som Pædagogisk videnledelse
Strategier til organisering af videndeling Skabelse af en skolekultur for videndeling

33 Skoleledelsens rolle igangsætter it-didaktiske fagprojekter
følger op på projekterne sikrer at it-kompetence indgår i undervisernes kompetenceudvikling sikrer særlig kompetenceudvikling for it-fagdidaktisk innovatorer arrangerer spredningsseminarer for lærere på skolen sikrer at it indgår i lærernes årsplaner


Download ppt "It, fag og didaktisk design - skoleledelsens rolle"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google