Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt elektronisk tinglysning: e-TL Søren Lauesen November 2010 IT-University of Copenhagen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt elektronisk tinglysning: e-TL Søren Lauesen November 2010 IT-University of Copenhagen"— Præsentationens transcript:

1 Projekt elektronisk tinglysning: e-TL Søren Lauesen November 2010 IT-University of Copenhagen E-mail: slauesen@itu.dk www.itu.dk/people/slauesen

2 Stor succes med katastrofal start 2. Oversigt over e-TL projektet FørStartSenere Behandlingstid, de heldige5 dage1 min1 min De uheldige/svære15 dage4 mdr15 dage "Åbningstider"25%98%99,9% Endnu en IT-skandale? Nej, en organisatorisk skandale TidsforløbPlanFaktisk Udbudjuni 06 Kontraktdec 06 Tingbogmarts 08sept 09 Bilbogjan 08nov 10 Dokumentation Kravspec (413 krav)406 sider Kontrakt32 sider Tilbudca. 600 sider Løsninger, ændringer> 2000 Mio. 2006-16BudgetRev 2010 IT-udvikling76103 Skanning161202 Andet3030 Udvikling ialt267335 Drift163163 Besparelser-750-627 Nettogevinst-320-129 Er det 10 mio værd pr. år? Plus erstatninger

3 e-TL Banksys... 3. e-TL og dets omgivelser Borger DanID CVR Skat Matrikel... mv. Advokat Mægler TL medarb. Hotline 3-30 uger Opstart: 4000 fuldmagter 30% manuel Jan 2010: 60.000 sager venter Nogle må gå fra hus og hjem 5 mio anmeldelser/år 30/min i dagtiden Kunne det forudsiges? Næppe - så aldrig Big-Bang

4 1.Hvordan tinglyser man skøde på en ejerlejlighed? Muligheder: enfamiliebolig, andelslejlighed, landbrugsejendom, men ikke ejerlejlighed. Kur: Ring til hotline en time daglig i tre uger. Svar: Vælg enfamiliebolig - som i loven. 2.Er det gratis at udføre en prøvetinglysning, og hvor meget afprøver den? 3.Anmeldelse afvist. Men hvorfor? Prøv igen - håb på Jackpot? 4.Hvornår bliver sager udtaget til manuel behandling? (Nogle skrev "glædelig jul" i feltet meddelelser til tinglysningsmedarbejderen. Resultat: Sagen blev udtaget til manuel behandling - to måneders behandlingstid). 4. Manglende brugervenlighed - hotline overbelastes Hvad sagde kravene om brugervenlighed? Krav 153: Kvalitetssikring af brugervenlighed. Leverandøren skal løbende... kontrollere den eksterne portals brugervenlighed.... Tilbudsgiver skal beskrive hvordan. Svar på krav 153: Test med Rolf Molichs principper (tænke højt med tidlig prototype). Svar bilag 21, kvalitetssikring, dvs.: Testleder guider testdeltagerne igennem opgaverne, stiller uddybende spørgsmål, og hjælper hvor det er nødvendigt. Ændring 32, 30-03-2009: Brugervenlighedstest erstattes af en meget tæt dialog mellem [leverandørens og kundens eksperter] Ok, noget skal være hemmeligt, men... Ups !

5 5. Hvad skal systemet gøre - med brugerhistorier Anmeldelse af bodeling Hans og Grethe blev gift i 1989, men nu skal de skilles. De har i hele ægte- skabet boet i Hans' ejendom og de har aftalt at Grethe skal blive boende. Hans logger sig ind på www.e-tl.dk. Frem toner en velkomsttekst. Der er tekst og tegning for tingbogen over fast ejendom, bilbogen... Han kan se et ikon for informationscenter... Hans klikker på teksten for fast ejendom. Herefter får han vist et login-billede... Hans har sin digitale signatur lagret på sin PC... Han bliver bedt om at oplyse om han vil tinglyse eller forespørge på fast ejendom... og sin e-mail adresse... og om han skal arbejde med oplysninger om ejer, pant, servitutter eller andet. Han vælger ejer og bliver bedt om at oplyse om det er - endeligt skøde - endeligt skøde på flere ejendomme - skøde betinget af købesummens betaling - (og fire andre muligheder, herunder bodeling) I alt 5 A4-sider for dette eks. Teksten siger det ikke er krav.

6 6. Hvad skal systemet gøre - med use cases Use case A.5. Egentlig står der bare: 1.Bruger vælger en udfyldt anmeldelse 2.Systemet udfører en prøvetinglysning 3.Brugeren får resultatet Andre use cases: Udfyld anmeldelse Vedhæft fil Underskriv digitalt... Kontekst mangler

7 C1: Tinglys ejerskab Hyppighed:Få gange i borgerens liv Bruger:Almindelig borger 7. Med SL-07 skabelonen. Systemet skal støtte C1... Delopgaver og varianter: 1.Udfyld tinglysningsoplysninger (se data i kapitel D) 1a.Hent evt. en parkeret sag 2.Vedhæft evt. dokumenter 3.Prøvetinglys sagen og se hvad der evt. skal ændres. Prøvetinglys evt. igen. 3p.Hvad koster det? Også hvis der er fejl? 4.Giv betalingsinformation og send til tinglysning. 5.Underskriv det nødvendige. 6.Parker evt. sagen. Eksempler på løsning: Systemet markerer hvilke data der skal udfyldes. Systemet forklarer fejlen i borgerligt sprog. Priserne vises på forhånd. Systemet forklarer hvad der nu vil ske og hvor lang tid der vil gå. Systemet bruger digital signatur. Eksempel på computers del - ikke krav Udføres af menneske plus computer Valgfri delopgaver. Valgfri rækkefølge - næsten

8 e-TL DanID 8. Arkitektur, integration og SOA CVR Skat 1.Alt skal være SOA-XML-services internt såvel som eksternt. 2.Data må kun lagres ét sted - skal hentes i fødesystemet. 3.Systemet forventes baseret på eksisterende moduler. 4.Alle eksterne systemer har veldefinerede XML-snitflader. Hvorfor SOA? Leverandøruafhængighed? Hjælper ikke. XML Kontroller Kræver 10-500 gange mere computerkraft. Leverandøren kan ikke tage ansvar for svartider og oppe-tider. Inkonsistens eller urimelig indskrænkning af leverandør-skaren. Alle på nær CPR var under omlægning. IT-præsteskabets vision? (Skal lovfæstes - så behøver vi ikke argumentere for den). Valgt løsning: Ingen intern SOA. Datareplikering de fleste steder. etc.

9 9. Risikoanalyse - et par tvivlsomme eksempler RisikoNiv. 1-5 KonsekvensStatus, kommentar SOA er en umoden teknologi1Bruges hos SKAT Har kunden ringe IT erfaring?1DSS har stor erfaring Leverandør-stab forsvinder3Mindre tid til testStram projektstyring Snitflader til mange systemer3Systemerne er stabile (3-9-2009) Ved idriftsættelse viser der sig mangler ved brugervenligheden Manglende brugervenlighed Sagen er lukket. Sandsynlighed reduceret. (3-9-2009) Personalemangel hos TL 4Lang behand- lingstid DSS vurderer Og hvad var så konsekvenserne af det?

10 10. Lessons learned Root causes: 1.Kunden holdt ikke øje med hvad leverandøren lavede tidligt - ingenting ! 2.Brugervenlighed planlagt, men senere glemt. 3.Organisatorisk implementering optimistisk - uden konkrete målinger. 4.Pilot-drift sent i projektet var umuligt - bevillingerne var skåret væk. Senere i projektet: 1.Man kan gå ind i sin bank og 30 min efter stå med 1 mio til disposition. Ikke muligt andre steder i verden. 2.Nyt krav til eTL: Store kunder i udlandet tror ikke på skærmprint - ser amatøragtigt ud. Svar: Beviset på ejerskab er i systemet. 3.Nyt krav: Vi har 100+ sager i systemet. Kan ikke søge på tværs. Svar: eTL skal ikke være jeres sagsbehandlingssystem. 4.Bilbogen i drift som big-bang nov. 2010. Uden problemer. Årsag: Man havde lært at sætte sig ind i brugernes faktiske behov.


Download ppt "Projekt elektronisk tinglysning: e-TL Søren Lauesen November 2010 IT-University of Copenhagen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google