Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI Potentialet for økologisk planteavl Niels Tvedegaard Fødevareøkonomisk Institut.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI Potentialet for økologisk planteavl Niels Tvedegaard Fødevareøkonomisk Institut."— Præsentationens transcript:

1

2 Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI Potentialet for økologisk planteavl Niels Tvedegaard Fødevareøkonomisk Institut

3 Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI Konklusion planteavl før 2002 Realistisk mulighed for en gevinst på ca. 1.000 kr. pr ha. pr år. Med adgang til gylle ingen kvælstofmangel Ukrudt kan kontrolleres tilfredsstillende Bedre arbejdsfordeling Sådan set bare med at komme i gang!!

4 Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI Indhold Indtjening ifølge statistikken Nye økologitilskud Krav til merpriser Potentialer/optimering

5 Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI Lønningsevne (Driftsresultat før renter +lønnet arbejdskraft -rentebelastning -forpagtningsafgift) /antal arbejdstimer

6 Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI Lønningsevne planteavlsbrug 19961997199819992000 Alle økologiske5634356320 Konventionelle2218132531 Øko.heltid84869510167 Øko.deltid-16 -56-15-45

7 Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI Afsætningspriser for foderhvede

8 Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI Lønningsevne ved korndyrkning, heltidsbedrifter 19961997199819992000 Økologisk214231131157123 Konventionelt806828346

9 Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI Nye økologitilskud Omlægningstilskud, 1.300 kr. år 1 og år 2 Miljøbetinget tilskud, 870 kr. –Beregnet indkomsttab ved pesticidfri dyrkning til konventionelle priser. Mulighed for at søge MVJ tilskud

10 Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI Dækningsbidrag vårbyg KonventionelØkologisk Kerne60 hkg 75 kr 4.50037 hkg 75 kr 2.775 Hektarpræmie2.450 Økologitilskud 870 I alt6.9506.095 Stykomkostn.1.9541.080 Maskinomkostn.2.7683.245 DB II2.2291.770

11 Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI Ligevægt ved +16 pct. KonventionelØkologisk Kerne60 hkg 75 kr 4.50037 hkg 87 kr 3.234 Hektarpræmie2.450 Økologitilskud 870 I alt6.9506.554 Stykomkostn.1.9541.080 Maskinomkostn.2.7683.245 DB II2.229

12 Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI Ligevægtspriser ekskl. risiko og grøngødning KonventionelØkologiskMerpris 60 kr.63 kr.5% 70 kr.79 kr.13% 80 kr.96 kr.19% 90 kr.112 kr.24% 100 kr.128 kr.28%

13 Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI Samarbejde med mælkeproducent -Optimal belægning ved ca. 0,5 DE pr hektar

14 Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI DB mælkeproducent Kløvergræs, slætVårbyg Afgrøde5500 fe 1,1 kr 6.05040 hkg 120 kr 4.800 Hektarpræmie2.450 Økologitilskud 600 I alt6.6507.850 Stykomkostn. 7601.080 Maskinomkostn.3.5483.245 DB II2.3423.525

15 Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI DB planteavler Kløvergræs, slætVårbyg Afgrøde5500 fe 1,1 kr 605037 hkg 115 kr 4.255 Hektarpræmie2.450 Økologitilskud 600 I alt8.5007.305 Stykomkostn. 7601.080 Maskinomkostn.3.5483.245 DB II4.1922.980

16 Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI DB planteavler Kløvergræs, slætBrak Afgrøde5500 fe 1,1 kr 6.050 Hektarpræmie2.450 Økologitilskud I alt8.5002.450 Stykomkostn. 760 350 Maskinomkostn3.548 460 DB II4.1921.640

17 Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI DB planteavler Kløvergræs, slætBrak Afgrøde5500 fe 0,64 kr 3.498 Hektarpræmie2.450 Økologitilskud I alt5.9482.450 Stykomkostn. 760 350 Maskinomkostn3.548 460 DB II1.640

18 Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI DB planteavler Kløvergræs, afgr.Brak Afgrøde5500 fe 0,16 kr 863 Hektarpræmie2.450 Økologitilskud I alt3.3132.450 Stykomkostn. 760 350 Maskinomkostn 913 460 DB II1.640

19 Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI Potentialet for økologisk jordbrug Sektor og samfundsøkonomiske beregninger ved Lars-Bo Jacobsen, FØI Økologisk areal år 2010 ca. 120.000 hektar. –Indkomstudvikling medfører øget forbrug –Alligevel manglende afsætningsgrundlag Mere areal kræver præferenceskift eller afgifter

20 Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI Betydning af lavere priser Netto fragang af økologiske planteavlere Forbedret økonomi hos husdyrproducenter –Næppe den store fragang af mælkeproducenter –Udvidelse af økologisk kødproduktion?

21 Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI Potentialer for økologisk planteavl Udnyttelse af de mange mælkeproducenter –Samarbejde om grovfoderproduktion –Direkte handel med økologisk korn Proteinafgrøder Opstart af animalsk produktion Kvalitetskorn til konsum og fremavl? Eksport??


Download ppt "Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi / FØI Potentialet for økologisk planteavl Niels Tvedegaard Fødevareøkonomisk Institut."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google