Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program for dagen Så´n lidt hygge med kaffe og de runde Hvorfor GRUS?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program for dagen Så´n lidt hygge med kaffe og de runde Hvorfor GRUS?"— Præsentationens transcript:

1 Program for dagen Så´n lidt hygge med kaffe og de runde Hvorfor GRUS?
Spilleregler for dagen Lederens visioner og mål for afdelingen Kan vi lære og udvikle noget af de positive oplevelser? Afdelingens værdier Hvad forstår vi ved dem? Hvordan ser vi dem udlevet hos vores kolleger og os selv

2 Hvorfor overhovedet tale om læring og udvikling? Et historisk rids!
Fokus: produktionsprocesser, design af struktur Tænkere: Weber, Taylor Omverden: stabilt industrisamfund Videnskabspositioner: positivisme, hermeneutik, kritisk teori Evaluering: retrospektiv, kontrol og styrring

3 Et historisk rids… - 1930 – 1960 Fokus: adfærdsprocesser og motivation
Tænkere: den humanistiske skole, Maslow, Lewin. Omverden: dynamisk kompleks Videnskabspositioner: konstruktivisme, systemteori og diskursteori Evaluering: læringsevaluering, refleksion, dialog

4 Et historisk rids… 1960- Fokus: forhold og tilpasning til omgivelserne
Hawthorne studierne. Omverden: dynamisk og hyperkompleks, postmoderne Videnskabspositioner: konstruktionisme, emergensteori Evaluering: læring og empowerment, refleksion og dialog

5 Postmodernisme Konstruktionisme – åbne systemer, det fælles 3.
Polycentrisk samfund – de store sande fortællingers død Kontingens – alt kan forhandles og forandres Magt Diskurser Anerkendelse

6 Organisation Nøgleordet: LÆRING – i en højere orden
Kræver: dialog og refleksion UDVIKLINGSSAMTALER

7 INDHOLD DRIVKRAFT samspil OMVERDEN INDIVID tilegnelse

8 Den kognitive læring Piaget: Biolog – særlig vægt på hvordan menneskets intellekt udvikles. Individuel kognitivist Kognitive skemaer – mentale skemaer, som udvikler sig løbende gennem livet – har til opgave at sammenkoble nye impulser med de allerede erfarede Mennesket skal udvikle sig for at kunne lære

9 Drivkraftsdimensionen
1. og 2. ordens kybernitik Man kan ikke observere et system udefra – dvs: Alt hvad aktørerne gør, har indflydelse på andre aktører og dermed på helheden. Læring skal med andre ord, altid forstås ud fra en helhed, der omfatter både det enkelte menneske og det, der er omkring det. Adaptation – tilpasning til omverdenen Ækvilibrium - ligevægt

10 samspilsdimensionen

11 Aktuelle udviklingszone
Nærmeste udviklingszone Potentielle udviklingszone

12 Læring er socialt betinget
”man lærer ikke altid det man tror man lærer, men at man hovedsageligt og i al væsentlighed lærer konteksten, hvori den såkaldte læring finder sted”. Som udgangspunkt kan man sige, at man ifølge Piagets teori skal udvikle sig før man kan lære, hvorimod man ifølge Vygotsky, at man skal lære før man udvikler sig.

13

14 Hvorfor GRUS - vores arbejde foregår i tæt samarbejde med hinanden.
vores samarbejdsrelationer danner grundlag for kvalitet i vores arbejde fokus på hvilke nøglekompetencer vi behøver for at kunne udføre vores arbejde tager afsæt i vores erfaringer og ser FREMAD og UDVIKLINGSORIETERET

15 SPILLEREGLER FOR DAGEN
- Der tales og lyttes på skift - vi har et anerkendende fokus - Det er vores arbejde der er i fokus - Vi giver mulighed for ”TIME OUT” - Fortrolighed

16 En faglig positiv oplevelse…
Hvad var det, som gjorde det til en god oplevelse for dig? Skete der noget – eller gjorde du eller andre noget, som normalt ikke sker? Hvad kunne være med til at gøre oplevelsen endnu bedre Kan du bruge dine erfaringer på en anden måde?

17 På et organisatorisk plan…..
Hvad kan vi lære af oplevelsen? Kan vi se nogle udviklingstiltag?

18 Kultur Artefakter Værdier Grundantagelser

19 Afdelingens værdier Personalet skal udvise åbenhed, tillid, ærlighed og imødekommenhed. Adfærden skal være præget af respekt, hvor nærvær ligeværdighed og rummelighed er dominerende Professionalisme i form af høj kvalitet og faglighed skal baseres på udvikling, dynamik og læring Samarbejdet skal være præget af ordentlighed og troværdighed Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal bidrage til en dominerer. sikker og sund arbejdsplads, hvor arbejdsglæde, humor og fællesskab

20 interviewrunde Fokus: Jytte Interview: Mai – Britt Reflekterende team: Christina og Gitte Fokus: Gitte Interview: Jytte Reflekterende team: Mai – Britt og Christina Fokus: Mai – Britt interview: Gitte reflekterende team: Christina og Jytte


Download ppt "Program for dagen Så´n lidt hygge med kaffe og de runde Hvorfor GRUS?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google