Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad bestemmer merudbyttet ved svampebekæmpelse i vinterhvede? Indlæg på Plantekongres 2005 Jens Erik Ørum, FØI Hans Pinnschmidt, DJF og Lise Nistrup Jørgensen,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad bestemmer merudbyttet ved svampebekæmpelse i vinterhvede? Indlæg på Plantekongres 2005 Jens Erik Ørum, FØI Hans Pinnschmidt, DJF og Lise Nistrup Jørgensen,"— Præsentationens transcript:

1 Hvad bestemmer merudbyttet ved svampebekæmpelse i vinterhvede? Indlæg på Plantekongres 2005 Jens Erik Ørum, FØI Hans Pinnschmidt, DJF og Lise Nistrup Jørgensen, DJF FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANBOHØJSKOLE

2 Baggrund Del af forskningsprojekt under Miljøstyrelsens Pesticidforskningsprogram: ”Vurdering af Planteværn Online’s økonomiske og miljømæssige effekt”

3 Datagrundlag 5 års udtræk fra LC’s forsøgsdatabase Fungicidforsøg fra 1999-2003, som inkluderer sortsforsøg, strategiforsøg mm 720 forsøg og 11.600 forsøgsled. Data bl.a. suppleret med nedbørsdata 1998- 2003 og estimerede vækststadier hvor nødvendigt God geografisk fordeling af forsøgene

4 Indhold i datasæt Lokalitet (UTM koordinat) Jordtype og forfrugt Fungicidindsats beregnet som BI og timing Sygdomsdata og vækststadier Udbytte, merudbytte og nettomerudbytte Nedbørs data

5 Forfrugtens indflydelse på udbyttet - lerjord 5 hkg/ha er den gennemsnitlige forskel mellem god og dårlig forfrugt

6 Forfrugtens indflydelse på udbyttet - sandjord 11 hkg/ha er den gennemsnitlige forskel i udbyttet

7 Udbytte ved forskellige BI’er fordelt på jordtyper

8 Nettomerudbytte ved forskellige BI’er fordelt på jordtyper

9 Merudbytte ved stigende BI fordelt på sortsegenskaber Resistente sorterModtagelige sorter

10 Nettomerudbytte ved stigende BI fordelt på sortsegenskaber Resistente sorterModtagelige sorter

11 Årsvariationer i nettomerudbytte ved stigende BI Resistente sorterModtagelige sorter

12 Boxplot med nettomerudbytte ved stigende BI Resistente sorterModtagelige sorter

13 Hvordan visualisere sikkerhed for nettomerudbytte? Boxplot? Årsvariation? Alle observationer og regressionslinier?

14 Akkumuleret nedbør 10 maj-18 juli (1998-2003) Nedbørsmængde (mm) Nedbørsdage.

15 Antal sprøjtninger mod Septoria baseret på PVO’s anbefalinger

16 Observerede regionale forskelle i nettomerudbytte - modtagelige sorter ØstjyllandLolland-Falster

17 Observerede regionale forskelle i nettomerudbytte - resistente sorter ØstjyllandLolland-Falster

18 Konklusion Store årsforskelle i nettomerudbyttet, men øget BI giver ikke en øget sikkerhed for nettomerudbyttet Jordtype og forfrugt har ikke en signifikant effekt på de opnåede merudbytter Sortsegenskaber og regionale forhold har stor betydning for nettomerudbyttet og behovet for fungicider i vinterhvede Behov for en videre bearbejdelse af datasættet for bl.a. at vurdere hvorledes nedbørsdata og sygdomsbedømmelser påvirker behovet for fungicider

19 Perspektiv I dag besidder de lokale konsulenter en stor viden om bekæmpelsesbehovet regionalt. Denne viden kunne styrkes ved at udvikle IT redskaber som kan medvirke til at forsøgsdata kan trækkes og udnyttes regionalt. –Gøre lokale sprøjteplaner optimale (Hvad er nettomerudbyttet i en ”normal” situation i et givent område.) –Inddrage sortsegenskaber, sygdomsdata og regionale forhold –Medvirke til at mindske usikkerheden når vi rådgiver om lave doseringer

20 Hvad bestemmer merudbyttet ved svampebekæmpelse i vinterhvede? SLUT! Jens Erik Ørum, FØI Hans Pinnschmidt, DJF og Lise Nistrup Jørgensen, DJF FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANBOHØJSKOLE


Download ppt "Hvad bestemmer merudbyttet ved svampebekæmpelse i vinterhvede? Indlæg på Plantekongres 2005 Jens Erik Ørum, FØI Hans Pinnschmidt, DJF og Lise Nistrup Jørgensen,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google