Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fokus på vækst og udvikling i samspil med hele regionen Fokus på vækst og udvikling i samspil med hele regionen Danske Havne Temamøde 14. marts 2005.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fokus på vækst og udvikling i samspil med hele regionen Fokus på vækst og udvikling i samspil med hele regionen Danske Havne Temamøde 14. marts 2005."— Præsentationens transcript:

1 Fokus på vækst og udvikling i samspil med hele regionen Fokus på vækst og udvikling i samspil med hele regionen Danske Havne Temamøde 14. marts 2005

2 Havnen har et samlet landareal på 3.487.685 m² heraf udgør: - udlejede arealer1.570.450 m² - byggemodnet arealreserve 365.499 m² - kaj-, gade-, parkerings- og sporarealer1.137.965 m² - arealer til havnens eget brug 36.858 m² - ikke byggemodnet arealreserve 376.913 m² Havnen har et samlet landareal på 3.487.685 m² heraf udgør: - udlejede arealer1.570.450 m² - byggemodnet arealreserve 365.499 m² - kaj-, gade-, parkerings- og sporarealer1.137.965 m² - arealer til havnens eget brug 36.858 m² - ikke byggemodnet arealreserve 376.913 m²

3 Forretningsområder på Esbjerg Havn Transport; herunder RoRo, LoLo, biler og projektgods Passagertransport Fiskeri Offshore Olie og bulk Servicevirksomheder Energi (kraftværker, vindmølleparker)Energi (kraftværker, vindmølleparker) Transport; herunder RoRo, LoLo, biler og projektgods Passagertransport Fiskeri Offshore Olie og bulk Servicevirksomheder Energi (kraftværker, vindmølleparker)Energi (kraftværker, vindmølleparker)

4 Regnskab - Hovedtal

5 Fremtidige muligheder: Terminaldrift (intermodal) Slæbebådsvirksomhed Lodstjeneste Stevedorevirksomhed Ophugning af offshore installationer Terminaldrift (intermodal) Slæbebådsvirksomhed Lodstjeneste Stevedorevirksomhed Ophugning af offshore installationer

6 Intermodal Terminal Esbjerg (Optimal interface imellem bil, bane og skib) Ny godsterminal Motorvejen føres helt ned på havnearealet Ny jernbane-tracé Nye RoRo-kajer Ny godsterminal Motorvejen føres helt ned på havnearealet Ny jernbane-tracé Nye RoRo-kajer

7 Situationen i det europæiske transportsystem Kø og kaos – ikke mindst omkring de store havne (Hamburg, Rotterdam og Antwerpen) Ingen yderligere kapacitet på vej- eller banenet Omkostningerne ved landtransport stiger (Maut, hviletidsbestemmelser mv.) Jernbanerne prioriterer passagerer frem for gods Dårlige intermodale løsninger Afskiberne (transportkøberne) prioriterer transport med lastbiler for at sikre ”just in time” leveringer Kø og kaos – ikke mindst omkring de store havne (Hamburg, Rotterdam og Antwerpen) Ingen yderligere kapacitet på vej- eller banenet Omkostningerne ved landtransport stiger (Maut, hviletidsbestemmelser mv.) Jernbanerne prioriterer passagerer frem for gods Dårlige intermodale løsninger Afskiberne (transportkøberne) prioriterer transport med lastbiler for at sikre ”just in time” leveringer

8

9

10

11

12

13

14 Udvikling af trafikhavneaktiviteter sideløbende med fiskerihavneaktiviteter

15 Havnens geografiske placering i forhold til: Sejlruter Hinterland, herunder infrastrukturen til/fra Havnen Lokale og regionale industriområder Sejlruter Hinterland, herunder infrastrukturen til/fra Havnen Lokale og regionale industriområder

16 Godsanalyse: Hvilke godstyper forbruges og/eller produceres i en geografisk rimelig afstand fra havnen? Er mængden tilstrækkelig til at sikre rentabilitet for såvel havn som ladningsejer? Hvilke godstyper forbruges og/eller produceres i en geografisk rimelig afstand fra havnen? Er mængden tilstrækkelig til at sikre rentabilitet for såvel havn som ladningsejer?

17 Hvilke krav medfører godsanalysen med hensyn til: Vanddybder Kajanlæg Kajnært bagland Losse/laste-udstyr., f.eks. kraner Infrastruktur på havnen Vanddybder Kajanlæg Kajnært bagland Losse/laste-udstyr., f.eks. kraner Infrastruktur på havnen

18 Besejlingsforhold: Uddybning Lodsning Slæbebåd Uddybning Lodsning Slæbebåd

19 Stor forskel på de krav, som fiskerihavn og trafikhavn stiller til havneanlæg: Medfører typisk endog meget store anlægsomkostninger til omdannelse Finansiering (Interreg, Marco Polo, Motorways of the Sea, etc.) Vurdering af, om man som fiskerihavn skal ”stå af” en sådan omdannelse Medfører typisk endog meget store anlægsomkostninger til omdannelse Finansiering (Interreg, Marco Polo, Motorways of the Sea, etc.) Vurdering af, om man som fiskerihavn skal ”stå af” en sådan omdannelse

20 Alternative muligheder: Rekreativ udnyttelse i samspil med by/opland Turisme Boliger, herunder husbåde Rekreativ udnyttelse i samspil med by/opland Turisme Boliger, herunder husbåde

21

22


Download ppt "Fokus på vækst og udvikling i samspil med hele regionen Fokus på vækst og udvikling i samspil med hele regionen Danske Havne Temamøde 14. marts 2005."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google