Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektarbejde og Kommunikation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektarbejde og Kommunikation"— Præsentationens transcript:

1 Projektarbejde og Kommunikation
v2.1 Uge 13: ( de Bono, MBTI typer, gruppeproblemanalyse, projektarbejde, arbejdspapirer ) Claus Brabrand [ ]

2 Plan for idag (24/11) Præsentationer: “De Bono’s tænkehatte”
gruppediskussionsværktøj Resultater af “MBTI-tests” …fra sidste uge Resultater af “fordele/ulemper ved gruppearbejde” Øvelse: Analyse af ulemper: løsning og forebyggelse ...fra sidste uge Introduktion til projekt-arbejde projekt-arbejde Gruppens arbejdspapirer Øvelse: arbejdspapirer dokumenter Om eksamensformen eksamen Evaluering evaluering

3 Plan for idag (24/11) Præsentationer: “De Bono’s tænkehatte”
gruppediskussionsværktøj Resultater af “MBTI-tests” …fra sidste uge Resultater af “fordele/ulemper ved gruppearbejde” Øvelse: Analyse af ulemper: løsning og forebyggelse ...fra sidste uge Introduktion til projekt-arbejde projekt-arbejde Gruppens arbejdspapirer Øvelse: arbejdspapirer dokumenter Om eksamensformen eksamen Evaluering evaluering

4 Putting People into 16 Boxes
ISTJ ( Inspector ) ISFJ ( Protector ) INFJ ( Counselor ) INTJ ( Mastermind ) J ISTP ( Crafter ) ISFP ( Composer ) INFP ( Healer ) INTP ( Architect ) P E ESTP ( Promoter ) ESFP ( Performer ) ENFP ( Champion ) ENTP ( Inventor ) ESTJ ( Supervisor ) ESFJ ( Provider ) ENFJ ( Teacher ) ENTJ ( Field Marshal ) J T F T

5 ..!?!.. Criticism of MBTI Teoretisk fundament:
Baseret på bog af Jung (1921) ’Descriptive’ vs. ’Predictive’: Handlingspotentiale (på basis af testen)? Validitet: Tester selve testen (spørgsmålene) det intenderede? Pålidelighed: Er testen pålidelig (stabilitet / konsistens / fejl-margin)? ..!?!.. …Ikke destro mindre; meget anvendt/udbredt!

6 Introversion vs. Extroversion
BPAK’08: POP: [cf. wikipedia]

7 ! Sensing vs. iNtuition BPAK’08: POP: Sensing iNtuition
[cf. wikipedia]

8 Feeling vs. Thinking Feeling Thinking BPAK’08: POP: ! [cf. wikipedia]

9 ! Judging vs. Perceiving BPAK’08: POP: Judging Perceiving
[cf. wikipedia]

10 Artisans / Crafters (SP)
Sensing Perceivers: Fun-loving, optimistic, focused on present Daring, unconventional, bold, impulsive, and spontaneous.  Want recognition and seek attention Entertainers ! POP: BPAK’08: [cf. wikipedia]

11 Idealists / Catalysts (NF)
iNtuitive Feelers: Enthusiastic, trust their intuition, seek their true self, prize meaningful relationships  Kindhearted and authentic, dislike conflict Giving, trusting, spiritual Passionately concerned with personal growth & ethics Mentors and advocates POP: BPAK’08: [cf. wikipedia]

12 Guardians / Stabilizers (SJ)
Sensing Judgers: Dependable, loyal, helpful, hard-working Follow rules, trust authority, and cooperate with others Prefer structure and order, and focus on credentials and traditions Stabilizing leaders Administrators POP: BPAK’08: [cf. wikipedia]

13 Rationals / Strategists (NT)
iNtuitive Thinkers: Inventors, coordinators, and competent planners Trust logic, independent, and strong willed Outspoken, don’t care about political correctness Skeptical of others, confident of themselves Yearn for achievement, want to understand how the world works Strategic leaders ! POP: BPAK’08: [cf. wikipedia]

14 Grupper: Homogene vs. Heterogene
Innovation && Struktur Plan && Implementation Handling && Eftertænksomhed Bruger- && Teknisk-fokus

15 Considerations (Group Formation)
a) Balance Introverts and Extroverts: Too many intros  few discussions / limited exchange Too many extros  Blah blah blah… b) Avoid ”strategist-strategist” clashes: More likely to ”clash” c) Balance heterogeneously wrt. ”MBTI” and ”VARK” More inputs & perspectives d) Avoid ”old group mates” in same group Learn to work with ”new people” Avoid sub-groups (aka, cliques)

16 Plan for idag (24/11) Præsentationer: “De Bono’s tænkehatte”
gruppediskussionsværktøj Resultater af “MBTI-tests” …fra sidste uge Resultater af “fordele/ulemper ved gruppearbejde” Øvelse: Analyse af ulemper: løsning og forebyggelse ...fra sidste uge Introduktion til projekt-arbejde projekt-arbejde Gruppens arbejdspapirer Øvelse: arbejdspapirer dokumenter Om eksamensformen eksamen Evaluering evaluering

17 Modaliteter (NLP: 'Repræsentationssystemer')
Bemærk: Vi indeholder alle alle modaliteter (i varierende indbyrdes grad/styrkeforhold)! Visuel (V/*): "lærer ved at se" Auditiv "lærer ved at lytte" Kinestetisk (K/¤): "lærer ved at røre" Strukturel (AD/#): "lærer ved at strukturerer" structure structured structural structuring

18 Fordele ved gruppearbejde

19 Fordele ved gruppearbejde
Flere input & perspektiver: sjovere flere input & perspektiver nogle at diskutere med mindre arbejde større & hurtigere opgaver Motivere & hjælpe hinanden

20 Fordele ved gruppearbejde
Større & hurtigere opgaver: sjovere flere input & perspektiver nogle at diskutere med mindre arbejde Motivere & hjælpe hinanden større & hurtigere opgaver

21 Fordele ved gruppearbejde
Motivere & hjælpe hinanden: sjovere flere input & perspektiver nogle at diskutere med mindre arbejde større & hurtigere opgaver Motivere & hjælpe hinanden

22 Fordele ved gruppearbejde
Mindre arbejde: sjovere flere input & perspektiver nogle at diskutere med større & hurtigere opgaver Motivere & hjælpe hinanden mindre arbejde

23 Fordele ved gruppearbejde
Nogle at diskutere med: sjovere flere input & perspektiver nogle at diskutere med mindre arbejde større & hurtigere opgaver Motivere & hjælpe hinanden

24 Ulemper ved gruppearbejde
NB: 2007 data kompromis uenighed dominans "overhead" koordination dårlig "kemi" dårlig læring begrænsende ingen fremdrift afhængighed heterogenitet dårlige medlemmer

25 Ulemper ved gruppearbejde
dominans kompromis uenighed "overhead" begrænsende afhængighed koordination heterogenitet dårlig "kemi" dårlig læring ingen fremdrift dårlige medlemmer Kompromis: "mindste fællesnævner"

26 Ulemper ved gruppearbejde
kompromis uenighed dominans "overhead" begrænsende afhængighed koordination heterogenitet dårlig "kemi" dårlig læring ingen fremdrift dårlige medlemmer Uenighed:

27 Ulemper ved gruppearbejde
kompromis uenighed dominans "overhead" koordination dårlig "kemi" dårlig læring begrænsende ingen fremdrift afhængighed heterogenitet dårlige medlemmer Individ- begrænsende:

28 NB: Ikke-kanonisk proces! (I)
kompromis uenighed dominans "overhead" dårlig læring begrænsende ingen fremdrift afhængighed koordination heterogenitet dårlig "kemi" dårlige medlemmer ?! ?! ?!

29 NB: Ikke-kanonisk proces! (II)
Mange Post-Its™ kan "klassificeres" i flere/andre kategorier(/overskrifter): styring ? begrænsende ? uenighed ? kompromis ? Mange PostIts indeholder langt mere information (end blot "en overskrift"): "skæv fordeling  %læringsudbytte" "årsag"  "virkning" "cause"  "effect"

30 Analyse (~ Teori/Metode)
PROBLEM: "uenighed" uenighed: a) over gruppenormer b) over faglig problemstilling Analyse (~metodologi) Gruppe-normer: Arb.norm>>beslutninger: veto-ret til alle? alle-skal-være-enige? Typer af problemer: 'Beslutningsbesvær‘ (forebyggelse & resolution)

31 Analyse (~ Teori/Metode)
PROBLEM: "skæv fordeling %læringsudbytte" årsag: "skæv fordeling" a) 'fast arbejds-fordeling' b) 'kvantitativ-fordeling' virkning: "%læringsudbytte" a) dele som ikke læres b) alt læres mindre Analyse (~metodologi) Gruppe-normer: Org.norm>>rollefordeling: faste roller? Typer af problemer: ‘Fastlåste Roller‘ (forebyggelse & resolution)

32 Plan for idag (24/11) Præsentationer: “De Bono’s tænkehatte”
gruppediskussionsværktøj Resultater af “MBTI-tests” …fra sidste uge Resultater af “fordele/ulemper ved gruppearbejde” Øvelse: Analyse af ulemper: løsning og forebyggelse ...fra sidste uge Introduktion til projekt-arbejde projekt-arbejde Gruppens arbejdspapirer Øvelse: arbejdspapirer dokumenter Om eksamensformen eksamen Evaluering evaluering

33 Øvelse: "Analyse af problemer: løsning og forebyggelse"

34 Plan for idag (24/11) Præsentationer: “De Bono’s tænkehatte”
gruppediskussionsværktøj Resultater af “MBTI-tests” …fra sidste uge Resultater af “fordele/ulemper ved gruppearbejde” Øvelse: Analyse af ulemper: løsning og forebyggelse ...fra sidste uge Introduktion til projekt-arbejde projekt-arbejde Gruppens arbejdspapirer Øvelse: arbejdspapirer dokumenter Om eksamensformen eksamen Evaluering evaluering

35 "The Learning Pyramid" Average retention rate 5% 10% level engagement
passive Lecture 5% Reading 10% activation level engagement of Audiovisual 20% Demonstration 30% Discussion group 50% Practice by doing 75% active student Teaching others 80% [Kilde: NTL Institute for Applied Behavioral Science, Bethel, Maine]

36 disciplin-orienteret
Undervisningsformer problem-orienteret Projekt-arbejde Case-undervisning lærer-styret elev-styret Forelæsning Øvelser disciplin-orienteret [kilde: Torben K. Jensen]

37 Definition: 'Projekt' Pronunciation: /'prä-"jekt/, /-jikt/ also /'prO-/ Function: noun Etymology: Middle English projecte, from Medieval Latin projectum, from Latin, neuter of projectus, past participle of proicere to throw forward, from pro- + jacere to throw -- more at JET synonym see PLAN 1 : a specific plan or design : SCHEME 2 : IDEA [obsolete] 3 : a planned undertaking; as a: a definitely formulated piece of research b: a large usually government-supported undertaking c: a task or problem engaged in usually by a group of students to supplement and apply classroom studies 4 : a usually public housing development consisting of houses or apartments built and arranged according to a single plan : GHETTO

38 Karakteristika: 'Projekt'
skal lede frem mod et formuleret mål; er et stykke afgrænset arbejde; skal ikke gentages; kræver resourcer "på tværs" (af fag); samt færdigt inden forud fastsat tid (deadline). formål karakteristika [ Kilde: "Metode i Projektarbejdet", Aalborg Universitetsforlag , H. Algreen-Ussing & N. O. Fruensgaard ] PRODUKT: tekniske del-mål (e.g. “udvikling af dimsedutter") Del-Mål: afhængig af projekt PROCES: proces-orienterede del-mål (e.g. "efteruddannelse af personale")

39 Ex: Kattegat-bro Undersøgelse af konsekvenserne af ny bro
Formuleret mål: Afklare fordele og ulemper ved....: Afgrænset arbejde: Hov (Aarhus)  Asnæs (Kalundborg) påvirkninger Skal ikke gentages: Én undersøgelse (altså ikke en "rutine-undersøgelse") Tværgående resourcer: Personer: økonom (off./priv.), trafikforsker, marine geolog, ornitologer, bygningsingeniør, miljøekspert, ... Materialer: måleudstyr, værktøj, tid, penge, ... Deadline: Politikerne har bestilt undersøgelsen til dato D (+ "milestones": gruppens egne del-deadlines for del-opg.) via samsø

40 Studie– projekt Formuleret mål: Afgrænset arbejde: Ikke gentages:
læring (~ studieordningen: "analysere", "reflektere") Afgrænset arbejde: afgrænset ift. andre studie-aktiviteter Ikke gentages: engangsforehavende (...med mindre man "dumper") Resourcer på tværs: kræver mange fag (e.g. Algoritmik/Datastrukturer/Programmering/..) Deadline: færdig inden eksamen (jf. deadline)

41 Gruppearb: Proces vs. Produkt
Den studerendes overordnede mål: At “klare projektet” (og bestå)! Proces: Et studie-projekt gennemføres for processen mål = læring kompetencer ~ studieordningen (“anvende" / “analysere") Produkt: i princippet ligegyldigt (hvad slags produkt) behøver ikke være "realistisk" …dog oftest mere motiverende

42 Er ikke en ad-hoc opgave!
Function: adjective Date: 1879 1 a: concerned with a particular end or purpose <an ad hoc investigating committee> b: formed or used for specific or immediate problems or needs <ad hoc solutions> 2:  fashioned from whatever is immediately available : IMPROVISED "ad hoc" Kræver problemanalyse (analyse af målet) Skal planlægges og styres; fordi...: ...skal gennemføre forandringer eller opnå ny viden; ...drejer sig om ikke-tidligere-løst opgave; ...begrænsede resourcer til rådighed; ...skal kunne håndtere uforudsete vanskeligheder; og ...skal overholde deadline !!

43 Ad hoc vs. planlagt/organiseret?
Ingen plan ("ad hoc")! Klar plan (og proces)! Faste roller (+rotation) nu: Gurli referent; Benno ordstyrer; Børge proces-ansvar. (hvad nu; what next) Én fase: nu: 'problemanalyse' Ét aspekt: nu: 'målgruppe' Én "mode": nu: idé-generat° ( ) Alle har alle roller: ingen referent/ordstyrer Alle er i alle faser: fra 'analyse' til 'gennemførelse' Alle aspekter/del-opg.: fra 'målgruppe' til 'valg af OS platform' Alle er i alle "modes": ...samtidigt! referent ordstyrer proces

44 Plan for idag (24/11) Præsentationer: “De Bono’s tænkehatte”
gruppediskussionsværktøj Resultater af “MBTI-tests” …fra sidste uge Resultater af “fordele/ulemper ved gruppearbejde” Øvelse: Analyse af ulemper: løsning og forebyggelse ...fra sidste uge Introduktion til projekt-arbejde projekt-arbejde Gruppens arbejdspapirer Øvelse: arbejdspapirer dokumenter Om eksamensformen eksamen Evaluering evaluering

45 Organisation: Planlægning, kommunikation og samarbejde
vejleder * eksterne kommunikation med vejleder(e) ekstern kommunikation omverden examinator /censor intern kommunikation Arbejdspapirer – formål: adskille+fremme både individuelt+gruppearbejde; grundlag for: planlægning+kommunikation+samarbejde faglig-/proces-/pædagogisk- vejledning evaluering af projekt-resultat (produkt) evaluering af projekt-proces (proces) formidle resultatet udenfor universitetet

46 Løsning: 3 slags dokumenter
5 1) Personlige notater: alle tager notater! 2) Projekt-dagbog: normer, aftaler, idéer, møde-referater, beslutninger, beslutnings-grundlag og -form, eksterne samtaler 3) Arbejdsblade: til enhver tid sammenfatte fælles faglige resultater 4) Projekt-rapport: formidler projektets resultater (fra 'analyse' til 'konklusion') 5) Proces-beskrivelse: formidler erfaringer med + egen vurdering af arbejdsproces (grundlag for komm. med selv+gruppen) (grundlag for pæd. vejledning) (grundlag for faglig vejledning) -- v2.1-- (grundlag for evaluering af produkt) (grundlag for eval. af proces)

47 1) Personlige notater Notere (brug evt. notesblok):
alt hvad der kunne tænkes at være relevant for proj.: relevante skitser, tegninger, figurer, tabeller, brochurer, kopier, udklip, websider, citater, kilder, referencer, ... relevante tanker og ideer NB: skeln mellem egen-produktion og "citater" [kilde-ref!] husk: dato + projekt-identifikation Notat-teknik: "Lytte, vurdere, notere" [-- Bjørn West] "Læse, vurdere, notere" "Iagttage, vurdere, notere" Grundlag for komm. med selv + gruppen

48 2) Projekt-dagbog Dagbog (føres af referenten): gruppenormer!
møde-referater (+ beslutningsreferat) beslutninger (+ beslutnings-grundlag og -form) eksterne samtaler / interviews eksakte kildehenvisninger planer (handlingsprogram, aktivitetsdiagram, kalenderplaner, ...) uddelegering af afgrænsede del-opgaver på undergr. aftaler (valg af bøger, kurser, kontakter, ...) ...samt utvetydige aftale om næste møde! husk: dato + projekt-identifikation Grundlag for pæd. vejledning "Hvem gør hvad hvornår?" Konflikt-resolution Arbejde bevidst og planlagt Grundlag for proces-beskrivelsen Fastholde beslutninger

49 foreløbeligt resultat = foreløbeligt layout
3) Arbejdsblade -- v2.1-- { } := Status for projektet Arbejdsblade: Fastholder (løbende) gruppens del-resultater (husk: versionsnummer, dato og arbejdstitel) Arbejde mht. afgrænset del-opg.: fx., 'målgruppeanalyse', 'valg af teknisk platform', 'grafisk interface', 'valg af datastruktur' eller 'financieringsmodel' Konstitueres ved gruppe-beslutning: typisk: produkt fra en undergruppes arbejde med del-opg. [2-3x sættes på del-opg. af gruppen: løser opg. og skriver]:   ...  (iterationer mellem gruppemøder, feedback fra gruppen) ekstraordinært: individuelle notater  arbejdsblade Grundlag for faglig vejledning foreløbeligt resultat = foreløbeligt layout godt råd: 1. udkast 2. udkast arb.blad "vedtaget" "ophøjes" Grundlag for afsluttende rapport Grundlag for videre arbejde

50 4) Projekt-rapport Projekt-rapport:
beskriver projektets faglige resultater: alt fra 'problem' til 'løsning' løsning beskrives + vurderes Typisk: retningslinier for omfang (sidetal, etc.) Good news: det meste af indholdet findes allerede i arbejdsbladene! :) Indeholder IKKE: kommunikations- og samarb.-problemer erfaringer, egen vurdering af arb.proces Grundlag for evaluering af produktet Formidler projektets faglige resultater  proces- beskrivelsen

51 5) Proces-beskrivelse Proces-beskrivelse:
analyserer og beskriver processen: startforløb, planlægning, overholdelse af planlægning, koordination, kommunikation, vejledning, samarbejde, udbytte, læring, ... vurdere overholdelse af læringsmål ~ studieordningen erfaringer + egen vurdering af arbejdsproces at dokumentere bevidst proces Good news: det meste af indholdet findes allerede i dagbogen! :) Grundlag for evaluering af processen Disposition: eksempel på s. 121 "Forhold der ville virke som 'dumme undskyldninger' i rapporten, vil kunne fremstå som gode forklaringe i procesbeskrivelsen!" -- [Algreen-Ussing & Fruensgaard, p.33]

52 Godkendes & Underskrives:
Alle gruppens medlemmer godkender & underskriver: Godkendes & Underskrives: Fælles ansvar

53 Eksamensgrundlag: Hvis I skal lære at arbejde i projekt-grupper...:
incitament :)

54 Plan for idag (24/11) Præsentationer: “De Bono’s tænkehatte”
gruppediskussionsværktøj Resultater af “MBTI-tests” …fra sidste uge Resultater af “fordele/ulemper ved gruppearbejde” Øvelse: Analyse af ulemper: løsning og forebyggelse ...fra sidste uge Introduktion til projekt-arbejde projekt-arbejde Gruppens arbejdspapirer Øvelse: arbejdspapirer dokumenter Om eksamensformen eksamen Evaluering evaluering

55 Kort øvelse: Arbejdspapirer
Diskutér (i grupper): FOR i=‘1)’ TO ‘5)’ DO: A)"Forklar arbejds papirets rolle i projektarbejdet?" B) [CON]: "Hvilke ulemper giver arbejds papiret?" C) [PRO]: "Hvilke fordele giver arbejds- papiret?"

56 Plan for idag (24/11) Præsentationer: “De Bono’s tænkehatte”
gruppediskussionsværktøj Resultater af “MBTI-tests” …fra sidste uge Resultater af “fordele/ulemper ved gruppearbejde” Øvelse: Analyse af ulemper: løsning og forebyggelse ...fra sidste uge Introduktion til projekt-arbejde projekt-arbejde Gruppens arbejdspapirer Øvelse: arbejdspapirer dokumenter Om eksamensformen eksamen Evaluering evaluering

57 Eksamen: Form Træk emne/spørgsmål:
Præsentation Refleksion Snak og diskussion om spørgsmål Gruppeproblem Votering & Feedback 10´ 25´ 30´ 40´ Træk emne/spørgsmål: XX min forberedelse 1a) hjemmeforberedt præsentation 5min 1b) reflektion over "1a" min 2) snak+diskussion om emne/spørgsmål 15min 3) gruppespørgsmål ( ~ løsning/forebyg.) 5min 4) votering og feedback min

58 Plan for idag (24/11) Præsentationer: “De Bono’s tænkehatte”
gruppediskussionsværktøj Resultater af “MBTI-tests” …fra sidste uge Resultater af “fordele/ulemper ved gruppearbejde” Øvelse: Analyse af ulemper: løsning og forebyggelse ...fra sidste uge Introduktion til projekt-arbejde projekt-arbejde Gruppens arbejdspapirer Øvelse: arbejdspapirer dokumenter Om eksamensformen eksamen Evaluering evaluering

59 Evaluering

60 Forventninger ! Kompromis:
100% på min måde 100% på min måde 100% på min måde 100% på min måde ! 100% på min måde Kompromis: Man bliver nødt til "at sluge et par kameler" i ny og næ: Nemt for nogle (fleksible) [~ "P"?] Svært for andre (infleksible) [~ "J"?]

61 Now, please: "3-minute recap"
Please spend 3' on thinking about and writing down the main ideas and points from the lecture – now!: Immediately After 1 day After 1 week After 2 weeks After 3 weeks


Download ppt "Projektarbejde og Kommunikation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google