Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolenetværk Tidligere – Skolenetværk/følgeforskning samlet Nu – adskilt i to dele Vi har forskellige interesser i projekterne Følgeforskningen - generaliseringer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolenetværk Tidligere – Skolenetværk/følgeforskning samlet Nu – adskilt i to dele Vi har forskellige interesser i projekterne Følgeforskningen - generaliseringer."— Præsentationens transcript:

1 Skolenetværk Tidligere – Skolenetværk/følgeforskning samlet Nu – adskilt i to dele Vi har forskellige interesser i projekterne Følgeforskningen - generaliseringer Skolenetværket - den alment pædagogiske/didaktiske vinkel – hvordan gør vi i praksis – hvordan udvider vi paletten

2 Hvilke netværk Skriftlighed – 2 gange – Progressionsplan i det skriftlige arbejde Netværk + samarbejde med andre skoler – Ny skriftlighed i fagene Anvendelsesorientering i fremmedsprog – Netværk + samarbejde 3. runde af pædagogisk IT-anvendelse – netværk 4. runde af pædagogisk IT-anvendelse – Netværk + ledelse af skolenetværk (videncenterfunktion) Samarbejde med andre skoler – Regionsbevilling – samarbejde med andre skoler

3 Hvad indebærer det Besøg fra følgeforskning/netværkskoordinator Deltagelse i start – og slutseminar Deltagelse i arbejdsseminar(er) Bidrage til fælles hjemmeside Midtvejsevaluering

4 Hvad får vi ud af det Struktur på processen – Besøg – Midtvejsevaluering – Workshopoplæg Inspiration – fra andre skoler – Ekspertoplæg – følgeforskningsoplæg Sparring – Forudsætter ”tæt på hinanden” netværk Viden om andre skolers ekspertise

5 Vores erfaringer Det store netværk God inspiration fra de andre projekter og ekspertinput Ikke for meget ekspertinput – mulighed for bearbejdning Diskuterende workshops blandt de deltagende skoler De tætte netværk Ikke for mange forskellige skoletyper Forskellige skolekulturer kan føre til forskellige resultater ”Tæt på” projekter

6 Hvordan gør vi i IT-skolenetværket Hjemmeside – https://www.egaa-gym.dk/netvaerk/ https://www.egaa-gym.dk/netvaerk/ introduktionsseminar Arbejdsseminar – Arbejde konkret/praktisk med de teknologier, der afprøves Resultatet af vores arbejde bliver en i-bog Med I-padfilm, podcast mv. Konkrete eksempler på undervisningsforløb, der kan inspirere kolleger Konkrete eksempler på videndelingsprojekter


Download ppt "Skolenetværk Tidligere – Skolenetværk/følgeforskning samlet Nu – adskilt i to dele Vi har forskellige interesser i projekterne Følgeforskningen - generaliseringer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google