Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En kvalitativ undersøgelse – baseret på interviews

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En kvalitativ undersøgelse – baseret på interviews"— Præsentationens transcript:

1 En kvalitativ undersøgelse – baseret på interviews
Slægtsanbringelser En kvalitativ undersøgelse – baseret på interviews

2 Sagsgange ved anbringelse hos slægt
En periodisk aflastning gøres permanent Dermed noget familien ”selv har besluttet” – uden om sagsbehandleren Derfor ikke nødvendigvis det bedste for barnet

3 Hvilke børn anbringes hos slægt?
Børn hvis forældre er syge eller døde Børn i konflikt med deres forældre Børn med ustabil opvækst grundet forældres manglende omsorgs evne

4 De socialt udsatte børn – udsat for omsorgssvigt Hvilke krav stiller børnene?
Stabilitet Støtte til indlæring af sociale normer Hjælp til følelsesmæssig kontrol Bearbejdning af konfliktfyldt opvækst Støtte i kontakten til forældrene

5 Sagsgange Der sker ikke altid ikke en grundig undersøgelse af barnets forhold – hvor grundig skal den være? Derfor heller ikke altid grundige godkendelsesprocedurer af plejefamilien Der er ikke altid udarbejdet en skriftlig samarbejdsaftale Omkostningerne er vidt forskellige

6 Styrker Tætte følelsesmæssige relationer Kan blive i familien
Positiv selvfølelse - identitet Kan blive i lokalmiljøet

7 Svagheder Svært styrbart samvær - derfor let konflikter omkring samvær
Jalousi mellem forældre og plejeforældre – ”mor” Barnet kommer til at stå midt mellem mor og plejemor Alliancer mellem forældre og plejeforældre – forhold skjules Gamle plejeforældre – kan de klare en problemfyldt teenager

8 Svagheder Manglende ”distance” til at kunne vurdere barnets problemer realistisk og forholde sig ”professionelt” til løsningen Det er svært at afbryde plejeforholdet, hvis det ikke fungerer Behov for endnu tættere tilsyn end ved almindelige plejefamilier

9 Opmærksomhedspunkter
En grundig undersøgelse af barnets forhold Grundige godkendelsesprocedurer Forberedelse af familien med hensyn til, hvilken opgave de påtager sig Tæt tilsyn og supervision – især i starten Skriftlige samværsaftaler

10 Behov for mere viden Set fra børnenes og de unges side?
Stærkere følelsesmæssige konflikter? Visitationen til slægtspleje – sagsgange? Hvordan går det børnene - effekter/udbytte? Særlige problematikker ved slægtsplacering?


Download ppt "En kvalitativ undersøgelse – baseret på interviews"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google