Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SundhedsFagligt Indhold SFI gruppen.  Mange klinikere, fagligt forum, ikke alle føler sig forpligtet af beslutninger man er med til at tage  Styregruppe.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SundhedsFagligt Indhold SFI gruppen.  Mange klinikere, fagligt forum, ikke alle føler sig forpligtet af beslutninger man er med til at tage  Styregruppe."— Præsentationens transcript:

1 SundhedsFagligt Indhold SFI gruppen

2  Mange klinikere, fagligt forum, ikke alle føler sig forpligtet af beslutninger man er med til at tage  Styregruppe med en fra hvert hospital, gerne flere fagligheder  Ikke andre der styrer SFI  Gruppen prioriterer indsatser og styrer, men laver ikke arbejdet  Hospitaler kommer med forslag bakker op

3 Fokus for gruppen  Dannelse af nye SFI’er og forsøg på regionalisering  Oprydning i eksisterende og øget regionalisering – hvor nødvendigt

4 Oprydning  Intet kendskab til antal og brug  Fuld brugsstatistik, proces til oprydning via høring, væk med dem der ikke bruges  STOP og så GÅ, frem for GÅ.

5 Kommunikation  Tværfagligt dokumentationsråd  Hovedpostkasse  EPJ Hjørnet  Opdateret offentligt katalog

6 Workshops til regionalisering  Styret af EPJ P og deltagere i SFI gruppen samt specielt inviterede  Styret af kvalitetscheferne på hospitalerne på tværs af hospitaler – med EPJ P  Regional retningslinje K&S

7 Regionale retningslinjer  En regional SFI behøver ingen regional retningslinje – medmindre nogen har lyst til at lave den  Konkret stillingtagen hver gang, og en forventning om at der kommer retningslinje  Retningslinje for retningslinjer K&S

8  slut

9 Status på SFI  800 til 3.000 aktive,  de ubrugte eller næsten  500 Workshops ?  Fra 13 til 3 på sår  50 regionale på 9 mdr  Svært at implementere  Data ud er kommet i fokus

10 Hvem fylder dem ud ? Konklusion: Læger 1, terapeut og sekretær 4, sygeplejersker 12

11 Konklusioner  Mange er regionale fra start  Mange skal aldrig være regionale  Manko er langt overvejende SFI til sygeplejerskers dokumentation – nationalt?  Bevar SFI arbejdet tæt på klinikken - det vigtigste værktøj for alle  Dernæst data ud aggregeret om morgenen til kvalitetssikring i klinikken  Dernæst data ud til overordnet ledelsesformål,

12  Faglig høring af udkast til fælles regionale SFI’er skal ske via hovedpostkasser. Det har tidligere været faglig høring via dokumentationsråd og workshopdeltagere.  Der bør altid tages stilling til, om der til SFI’en bør være et regionalt retningsgivende dokument, eller om der allerede eksisterer et sådant, som SFI’en skal tage hensyn til. Der er en regional retningslinje undervejs.  Lokale kvalitetsafdelinger på hospitalerne tiltænkes en rolle med at sikre etablering af og fremdrift i de nødvendige workshops. Der er en regional retningslinje undervejs.  Behov for øget deltagelse i opgaven fra EPJ-Produkter. Der skal prioriteres og afsættes ressourcer til regionalisering af SFI arbejdet, herunder:  Udarbejdelse af fælles SFI’er.  Afvikling af workshops.  Sagsbehandling af punkter til Den regionale SFI-gruppe.  Forberedelse af og deltagelse i planlægningsmøder o.l.  Den regionale SFI-gruppe skal ”genetableres” som en styregruppe i form af en klinisk ledet faglig styregruppe med deltagelse af hospitalsrepræsentanter og EPJ-Produkter og sekretariatsbetjent af Kvalitet og Sundhedsdata. Formandskabet er cheflæge Jørgen Schøler Kristensen og chefsygeplejerske Inge Pia Christensen. SFI Styregruppen refererer til Strategisk Sundhedsledelsesforum, når det gælder sager af større økonomisk og organisatorisk art. Kontakt support Copyright © 2012Kontakt support


Download ppt "SundhedsFagligt Indhold SFI gruppen.  Mange klinikere, fagligt forum, ikke alle føler sig forpligtet af beslutninger man er med til at tage  Styregruppe."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google