Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gruppearbejde – muligheder og udfordringer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gruppearbejde – muligheder og udfordringer"— Præsentationens transcript:

1 Gruppearbejde – muligheder og udfordringer
Oplæg på adjunktpædagogikum 2008 Lektor Gerd Christensen

2 Klasseundervisning/forelæsning
Fordele: velegnet til præsentation og introduktion Ulemper: lærerstyring - manglende studenterstyring og -aktivitet

3 Individuelt arbejde Fordele: mulighed for fordybelse
Ulemper: studenterstyring - ensomhed - manglende sparring

4 Gruppearbejde som alternativ eller supplement
Fordele: maksimering af BÅDE lærer- og studenterstyringen Dvs. studenteraktivitet OG fordybelse Ulemper: ???

5 Lærer-tænkning om gruppearbejde
De studerende bliver gode til at samarbejde Gruppearbejdet fremmer den sociale og demokratiske dannelse 2 + 2 = 5 i gruppearbejdet Grupperne fremmer det sociale miljø og forebygger frafald (fx på RUC)

6 Elev-tænkning om gruppearbejde
Læreren gider hverken forberede sig eller undervise (gælder ikke gruppe-vejledning) Enkelte i gruppen kører fri-hjul Diskussionerne er opslidende og giver os ikke noget rent fagligt Vi vil lære af underviseren - ikke af vores jævnbyrdige

7 Faktorer, der definerer den aktuelle form for gruppearbejde
Pædagogiske overvejelser af betydning for, hvordan gruppearbejdet forløber og for resultaterne - samt for studiemiljøet generelt

8 Tid/varighed Over et længere forløb som fx projektarbejde?
Af kortere varighed som et element i en lektion?

9 Gruppens etablering: Hvordan sammensættes gruppen?
Formelt: lærerstyring eller konventioner som fx ’gruppedannelsesproces’ Informelt: igennem studenterstyring og personvalg

10 Strukturering/organisering af gruppens arbejde
Formelt: klare aftaler om, hvem der tager sig af forskellige opgaver i gruppen Informelt: uden klare aftaler og ad hoc

11 Gruppens formål og produkt
Er der et klart defineret mål for gruppen fx. en opgave eller et projekt

12 Gode råd og erfaringer med gruppearbejde
Klar lærer-positionering fra starten af kurset Overvejelser over eller formalisering af gruppedannelsen Klart defineret opgave/spørgsmål Tidsbegrænsning Demokratisk arbejdsproces i grupperne Resultatorienteret – grupperne skal nå frem til et resultat Opsamling i plenum tages alvorligt


Download ppt "Gruppearbejde – muligheder og udfordringer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google