Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektion 18: Priser i en åben økonomi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektion 18: Priser i en åben økonomi"— Præsentationens transcript:

1 Lektion 18: Priser i en åben økonomi
Økonomiske nyheder Repetition Dagens pensum Hvad kan I få eksamensspørgsmål i? Næste lektion Tilbagemelding på makro-prøverne Hjælp til afløsningsopgave 3

2 1. Økonomiske nyheder om ’priser’
Hvad er sammenhængen? Inflationen i Storbritannien under pres. ’Ifølge eksperter er det den økonomiske krise, der i øjeblikket sætter priserne under pres’. "Den økonomiske udvikling i euro-zonen er inde i en fortsat svækkelse og presset på inflationen er lettet yderligere," sagde Trichet videre.

3 1. Økonomiske nyheder om inflation
2. Deflation i Danmark? ’Men et af de mere bekymrende aspekter er et fald i forventningerne til inflationen… Der har aldrig har været større forventninger til faldende priser i opgørelsens historie, der løber tilbage til 1974… …advarer imod, at så kraftige forventninger til prisfald over hele linien, vil sætte en betydelig dæmper på folks købelyst…. Fokus vil være på opsparing snarere end forbrug, blandt andet som en korrektion af det voldsomme lånefinansierede overforbrug ’

4 1. Økonomiske nyheder 3. Lidt lyspunkter fra Danmark:
’Den samlede indikator for forbrugertilliden er steget fra –13,5 pct. i december 2008 til –9,1 i januar Dermed er forbrugertilliden på det højeste niveau siden juni 2008.’ Og virksomheder tror på øget eftersp. i 2010

5 2. Ekstranyheder 4. »Det overordnede billede er, at flere af de allerstørste eksportmarkeder er ramt af den værst tænkelige kombination af dalende efterspørgsel og valutakurser, der falder i forhold til kronen«, siger Jacob Warburg, cheføkonom i Danmarks Eksportråd. Forklar sammenhængen.

6 2. Ekstranyheder 5. USA’s kommende finansminister: ’Kina manipulerer sin valuta’. ’Umiddelbart efter… faldt prisen på amerikanske statsobligationer… markedet er bekymret for, om Kina vil investere i USA, hvis Obama angriber den kinesiske valutapolitik’. Forklar sammenhængen.

7 2. Repetition Hvad forstår man ved ’fri kapitalbevægelser’? (Hvad forstår man ved ’kapital’ i den sammenhæng?). Hvad er sammenhængen mellem ’fri kapitalbevægelser på tværs af grænser’ og ’valuta’ (hvad har de at gøre med hinanden?).

8 2. Repetition 3. I er så glade for pengemængden. Derfor:
Kan Nationalbanken ændre pengemængden direkte? I givet fald - gør den det? Når en centralbank fører pengepolitik, gør den det så ved at ændre pengemængden direkte? Kan en centralbank holde pengemængden konstant? I given fald - gør den det?

9 2. Repetition Hvad er pengepolitik?
Når Nationalbanken øgede rentespændet for nylig, var det så pengepolitik eller valutapolitik? Hvorfor skiftede jeg fra Nationalbank til centralbank i opgave 3 b og c? (Jf. opgave 5). Hvad ville der ske, hvis Nationalbanken fjernede rentespændet i morgen?

10 3. Dagens pensum Lidt om ’udledninger’:
Hvor økonomi mest ligner matematik For at ’retfærdiggøre’ konklusioner Det centrale er, at I forstår de økonomiske begrundelser – ikke de kurvemæssige udledninger Jeg checker jeres forståelse ved, om I kan bruge det – forholde jer til det osv.

11 3. Dagens pensum Hvorfor er det urealistisk at antage konstante priser? Der er ’altid’ i virkeligheden en vis inflation Konstante priser indebærer, at en øget aktivitet (øget efterspørgsel): overhovedet ikke påvirker priserne at en øget efterspørgsel er nok til at presse et øget udbud frem (udbuddet er fuldkomment elastisk) – uden ’stimuli’ som øgede priser og øgede løn (p. 337)

12 3. Dagens pensum

13 3. Dagens pensum 2. Hvad sker der ifølge teorien med inflationen, når produktionen stiger i samfundet? vedvarende prisstigninger = en inflation > 0 % (= højere priser) Hvad der sker afhænger af, hvordan en mere realistisk udbudskurve ’ser ud’ Hvis det antages, at ’virksomheder kun vil øge deres udbud, hvis prisen stiger’ (p. 340) (realistisk?), så vil udbudskurven altid være stigende Dvs. svaret er: inflationen stiger

14 3. Dagens pensum

15 3. Dagens pensum 3. Hvorfor? (vil en øget produktion føre til højere priser) Lavere ledighed styrker fagforeningens forhandlingsposition Virksomheder søger at tiltrække arbejdskraft ved at øge lønnen (p. 340)

16 3. Dagens pensum

17 3. Dagens pensum 4. Hvordan er det muligt i kortere perioder at producere mere end Yfb (jf. fig. 4)? Produktionskapaciteten bestemmes af kapitalapparatets størrelse, graden af kapacitetsudnyttelse og antal beskæftigede På kort sigt kan ’marginalgrupper’ inddrages og der kan ske ’overarbejde’ (p. 341) ’produktionskapaciteten bliver en flydende størrelse’ (p. 341) – hvad menes der med det? Men hvordan kan kapitalapparatet bruges mere end 100 %?

18 3. Dagens pensum 5. Hvordan påvirker stigende priser efterspørgslen?
Antages en negativ sammenhæng mellem priser og efterspørgsel, fordi: Privatforbruget antages at falde primært pga. formueeffekten. Højere priser mindsker den reale værdi af formuen (W (ealth) (p ) Forringer – alt andet lige – konkurrenceevnen = > mindsker eksporten og øger den konkurrerende import = lavere efterspørgsel (p. 343)

19 3. Dagens pensum 6. Hvordan påvirker øgede priser de private investeringer? Det afhænger af, hvordan de øgede priser påvirker den korte og lange rente Det er sandsynligt, at begge renter stiger : ECB bekæmper inflationen ved at øge den korte rente Markedet ’kræver’ højere afkast på obligationer Dvs. investeringerne falder – underbygger 5 (gå til pkt. 11)

20 3. Dagens pensum 7. Hvordan påvirker en øget efterspørgsel produktionen og priserne? Det afhænger af udbudskurvens form (p. 348) Men normalt antager vi, at såvel produktion og priser stiger, men jo tættere vi er på kapacitetsgrænsen (= fuld beskæft.), i jo højere grad er det primært prisen, der stiger

21 3. Dagens pensum

22 3. Dagens pensum

23 3. Dagens pensum 8. Hvad får udbuddet og efterspørgslen til at øge og mindskes? Efterspørgselskurven skubbes ved ændringer i: efterspørgselskomponenterne (ΔG) Udbudskurven skubbes ved ændringer i: ’aktivitetsuafhængige faktorpriser’ (p. 348) produktivitetsændringer

24 3. Dagens pensum

25 3. Dagens pensum 9. Hvad sker der med udbuddet, når:
Priserne på olie stiger? Lønningerne stiger som følge af øget efterspørgsel? Produktiviteten falder?

26 3. Dagens pensum 10. Hvorfor er ens teoretiske udgangspunkt afgørende for, hvordan man mener, at en øget efterspørgsel påvirker priser og produktion? Fordi udgangspunktet bestemmer, hvordan man mener, at udbudskurven ser ud Hvorfor afgør man ikke bare det empirisk? (Kan man ikke måle en udbudskurve statistisk?)

27 3. Dagens pensum

28 3. Dagens pensum 11. Hvad sker der med pengemængden, når priserne stiger? Ifølge teorien i bogen falder den reale pengemængde => den korte rente stiger (p. 343) Hvad sker der i virkeligheden med pengemængden, når priserne stiger? Hvad sker der med pengepolitikken?

29 3. Dagens pensum 12. Hvad er indkomstpolitik? (p. 350-51)
En politik, der søger at lægge en dæmper på pris- og lønstigninger I praksis ’lønpolitik’, hvor det så håbes, at en dæmper på lønningerne også lægger en dæmper på priserne = (en relativ) konkurrenceevneforbedring Føres der indkomstpolitik i dag?

30 3. Dagens pensum Hvordan påvirker indkomstpolitik udbud og efterspørgsel? (til dels p. 351) Prisniveauet kan kun styres indirekte’ (p. 350) – hvorfor? ’AD-AS-skemaet ikke må sammenlignes med det tilsvarende udbuds- og efterspørgselsskema på mikroniveau’ (p. 347) – hvorfor? (Udbredt eksamensfejl!)

31 4. Hvad kan I få eksamensspørgsmål i?
Spørgsmålene i dette kapitel er typiske spørgsmål til en skriftlig eksamen Til en mundtlig eksamen vil sammenhængen mellem det aggregerede udbud og efterspørgsel og så priser og indkomst være ’mellemregninger’ De mest centrale spørgsmål er: 3, 4, 7, 8, 9 og 12

32 5. Næste lektion Kapitel 36: inflationsteorier:
Hvad går Cost-push og demand-pull teorien ud på? Hvad går kvantitetsteorien ud på? Hvad er en løn-pris spiral? Hvad går Phillipskurven og den udvidede Phillipskurve ud på? Hvorfor bliver Phillipskurven lodret? Hvad er kritikken af kvantitetsteorien og Phillipskurven? (Ikke tydeligt i kapitlet)

33 6. Tilbagemelding på makroprøverne
Check mine svar, hvor jeg lidt utraditionelt også forklarer hensigten med spørgsmålene… Klart fremskridt i anden ombæring Men I har det med at glemme ’efterspørgslen’… => maren i kæret forklaringer… Og tænke lidt ’statisk’ og alt andet lige frem for ’dynamisk’ = vækst/udvikling… lidt længere perspektiv

34 6. Tilbagemelding på makroprøverne – centrale pointer
EU beskæftiger sig med alt, der har ’grænseoverskridende’ konsekvenser. Derfor handelspolitik og derfor store dele af konkurrencepolitikken, der dog også er national Vækst i BNP i faste priser = flere varer og serviceydelser. Men egentlig bare ’deflateret værdi’. Vigtig fordi korreleret med ledighed… Øget opsparing = reduceret efterspørgsel

35 6. Tilbagemelding på makroprøverne – centrale pointer
3. Problem med et balanceret offentligt budget er, at det vil virke ’pro-cyklisk’ – det vil forstærke lav- og højkonjunkturer (svarer ingen!). 4. Det bedste middel mod underskud på de offentlige finanser: vækst og øget beskæftigelse. Andre metoder reducerer efterspørgslen => problemer med de offentlige finanser… 5. En væsentlig grund til import > eksport er forskelle i vækstrater. Men også konkurrenceevne herunder valutakurs.

36 6. Tilbagemelding på makroprøverne – centrale pointer
6. En ekspansiv finanspolitik skal accepteres af de finansielle markeder – ellers kan de spekulere den i stykker… (sælge statsobligationer => højere lang rente + pres på valuta).

37 7. Hjælp til afløsningsopgave 3
Opgave 1: ’løbende saldo over for udlandet’ – find præcist denne opgørelse i 10-årsstatistikken Opgave 2: er en ren modelopgave, der alene relaterer til pensum i lærebogen. Dvs. I skal acceptere bogens antagelser om pengemængde, rente-crowding out osv. Forhold jer ikke til virkeligheden, men tydeliggør (at I har forstået) de grundlæggende antagelser. Opgave 4: find definitionen i pensum på den pengepolitiske transmissionsmekanisme og besvar spørgsmålene herudfra. Deadline d. 23.2, kl /1.3 – resubmit…


Download ppt "Lektion 18: Priser i en åben økonomi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google