Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skoleudvikling og skolebiblioteksudvikling 7. Maj 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skoleudvikling og skolebiblioteksudvikling 7. Maj 2012."— Præsentationens transcript:

1 Skoleudvikling og skolebiblioteksudvikling 7. Maj 2012

2 ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G, OKTOBER 2011

3 Regeringen vil i samarbejde med kommuner og regioner formulere en ny digitaliseringsstrategi for hele den offentlige sektor. Strategien skal fastlægge konkrete mål og blandt andet indeholde de første elementer af en digitaliseringsreform af velfærds- områderne. Nye digitale løsninger på f.eks. undervisningsområdet, sundhedsområdet og handicapområdet kan øge kvaliteten og reducere omkostningerne. Det er endvidere regeringens mål, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015.

4 Kollegavejledning i Frederiksberg kommune – 2009-2011 Efter år 1: Barrierer: kan… ingen vejlederkultur og for meget brandslukning vejlederens manglende voksenpædagogiske kompetencer manglende fælles begrebsbrug mere tradition for uformel end formel vejledning manglende tillid til det tekniske udstyr og mangel på udstyr manglende økonomisk prioritering

5 Kollegavejledning i Frederiksberg kommune – 2009-2011 Efter år 1: Udviklingsperspektiver: skal… inddrage andre vejledere (læsevejledere, matematikvejledere mm) indkøb af materialer og udstyr skal begrundes pædagogisk vejledning skal tidsfastsættes struktureret formel vejledning vejlederen skal have adgang til og bruge årsplanerne ledelsens opbakning

6 UDVIKLINGSPROJEKTET SVENDBORG KOMMUNE 2011-2013 Hver skole bedes indsende 1 til 3 korte, uredigerede videooptagelser (af max. 5 min. varighed), der belyser arbejdet med de udvalgte digitale værktøjer sammen med elever og lærere. Vigtigt: Hver video indledes med en meget kort præsentation af: skole, matrikel, klassetrin og tema (fag/emne/projekt). Video(erne) kan optages på mobiltelefon, videokamera eller iPad. Gør hvad der er nemmest for jer. Jeres video streames direkte på den fælles private Bambuserkanal. Det er således kun deltagerne i projektet samt Ole og jeg der kan se jeres optagelser. Giv filen en titel der indeholder skolens navn og temaet. Videoerne benyttes som udgangspunkt for en senere vejledning sammen med Ole og Merete. Deadline: d. 3.februar 2012 Opskrift: Gå ind på www.bambuser.comwww.bambuser.com log på med fælleskoden: Username:xxxxx Password:xxxxx Installer en BambuserApp på en smartphone, eller brug videokamera eller…, optag, læg jeres video som Privat. http://ordtilbillede.blogspot.com/

7 Mediepædagogiske vejledningsværktøjer – nogle eksempler Informationssøgning Wordle.net Produktion og præsentation Prezi Bambuser YouTube Wix Analyse og brainstorming MindMeister Kommunikation og samarbejde Blogger Wikispaces Skoleintra Dropbox You Tube / Skole Tube Facebook Mail Sms

8 ‍Fokus I: Ressourcer og læremidler Læremidler: analoge og digitale læremidler Ressourcer: ikke-didaktiserede og didaktiserede Brugergenerede ressourcer

9 Fokus II: Læringsrum og læringsformer Fysiske og virtuelle læringsrum Synkrone og asynkrone tilstedeværelsesformer Blandede læringsformer

10 ‍ Fokus III: Roller og relationer Lærer- og elevroller Positioner i undervisningen Undervisning og vejledning

11 Skolen og medierne – Svendborg Kommune – 2012 Ole Christensen og Lars Tjørnelund Nissen (2012): Skolen og medierne - fra medievejledning til ny pædagogisk praksis http://www.avumedier.dk/Libraries/Dokumenter/Skolen_og_medierne_- _fra_medievejledning_til_ny_p%c3%a6dagogisk_praksis_1.sflb.ashx /

12 Eleven skal tænke: Blog Blog Læreren siger? I skal lave en brainstorm eller tænke over et emne... Læreren siger? I skal lave en brainstorm eller tænke over et emne... Eleven skal tænke: Mindmeister Mindmeister Prezi Prezi You tube eller bambuser Eleven skal tænke: You tube eller bambuser Eleven skal tænke: Google Google Læreren siger? I skal lave en fremlæggelse... Læreren siger? I skal lave en fremlæggelse... Læreren siger? I skal søge Info... Læreren siger? I skal søge Info... Læreren siger? I skal dokumentere eller evaluere... Læreren siger? I skal dokumentere eller evaluere... Læreren siger? I skal opsamle og lave logbog... Læreren siger? I skal opsamle og lave logbog... Læreren siger? I skal skrive eller regne... Læreren siger? I skal skrive eller regne... Eleven skal tænke: Online officepakke Eleven skal tænke: Online officepakke

13 MålsætningMålsætningIndsamleIndsamleBearbejdeBearbejdeFormidlingFormidlingEvalueringEvaluering Mindmeister Voice Thread Tiki toki - Tidslinje Mindmeister Voice Thread Tiki toki - Tidslinje GoogleYouTubeBambuserSmartphoneTabletDropboxGoogleYouTubeBambuserSmartphoneTabletDropbox Mindmeister Cloud office MoviecutLydstudieMindmeister MoviecutLydstudie Skoletubes mediesuite YouTubePreziWixSlidemakerAnimotoScreenomatic YouTubePreziWixSlidemakerAnimotoScreenomatic BlogBlog Mediestok - pejlemærker i en mediebaseret undervisning

14 Fremtidens vejledningsunivers vejlederkultur i skolen nye organisations- og refleksionsformer på tværs af tid, sted og rum fra lærer til lærer kollegavejledning og sidemandsoplæring flydende lærlingeskaber

15 Mediepædagogisk praksis Organisationens mediekultur Medievejleder Ledelse Lærer UDVIKLINGSPERSPEKTIV? ElevAndre vejledere/konsulenter

16 Skolen og læringscentret Fysiske og virtuelle eksperimenterende værksteder Nye læringsrum og arbejdsformer Nye roller og relationer Det mediepædagogiske håndværk skal i fokus

17 Skolebibliotekaren – som udfordrende generalist Fra teknisk support, råd og vink til mediepædagogisk vejledning Fra fag og didaktik til kulturarbejde og mediepædagogik Fokus på: Pædagogiske eksperimenter og udfordringer http://www.folkeskolen.dk/510927/skolen-har-brug-for-et-kultur--og-laeringscenter-i-2012

18 SPØRGSMÅL Hvordan udvikles en vejlederkultur og –praksis på skolen, der favner medialiseringen? Hvordan skal læringscentret udvikles og organiseres? Hvilke vejlederprofiler skal udvikles – i relation til børn og kollegaer?


Download ppt "Skoleudvikling og skolebiblioteksudvikling 7. Maj 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google