Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Videnskabsteori og metode

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Videnskabsteori og metode"— Præsentationens transcript:

1 Videnskabsteori og metode
Historie Fagdidaktik A 2009

2 HUMANIORA Indhold: Menneskers tanker, ideer og åndelig kultur
Det menneskelige Det menneskeskabte Metode: Fortolkning, hermeneutik, tekstanalyse Teoridannelser afprøves i fortsat diskussion, hvordan er deres forbindelse med samfundet

3 Humanistisk videnskab: vil forstå
Metode: Kvalitativt fortolkende Hermeneutisk Historie har et ben både i humaniora og samfundsvidenskab

4 Teori og metode Positivisme Systematisk iagttagelse og beskrivelse
Hermeneutik Fortolkning, sammen- hæng mellem del og helhed Kritisk teori Indsigt i undertrykkende mekanismer og fremmedgørelse Socialkonstruktivisme Afdækning af hvordan virkeligheden konstrueres

5 Historie og historisk metode: Kildekritik/kvalitativ indholdsanalyse
Ophavssituation Afsender Modtager Tendens Troværdighed Regler for, hvordan vi kan bruge forskelligt materiale til forståelse af fortiden.

6 historie Hermeneutikken – forforståelse
Arbejdet med fortolkning/analyse af indholdssiden Kvalificering af historisk bevidsthed – den i nutiden levede historie – fortidsfortolkning, samtidsforståelse og fremtidsforventning

7 Samfundsvidenskab Sociale systemer, menneskelige fællesskaber Indsamling af empiri, kvantitative & kvalitative undersøgelser – tolkende teoridannelser

8 samfundsvidenskab Samfundsvidenskaben: vil forklare og forstå,

9 To overordnede samfundsvidenskabelige metodiske perspektiver
Induktivt fænomenologiske eller hermeneutiske perspektiver Det specifikke – forståelsen af fænomener i deres helhed Hypotetisk deduktive perspektiver Det generelle – social adfærd er ikke så afhængig af konkrete situationer – årsags- og virkningssammenhænge.

10 Induktion og deduktion Overordnet strukturerende metode
Induktion tager udgangspunkt i empiri og udvikler teori Deduktion afprøver teorier på empiri

11 Test af hypoteser og teori
Reproducerbarhed Verifikation Falsifikation

12 Kvantitative metoder Spørgeskema Statistisk databehandling
Eksperimenter

13 Kvalitativ metoder Kvalitative interview Feltobservationer Casestudier
Historiske kildestudier

14 MÅL Kronologi og den historiske sammenhæng
Årsagsforklaringer og konsekvenser Historieskabt og historieskabende Verifikation og falsifikation


Download ppt "Videnskabsteori og metode"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google