Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erfaringsudveksling SLP foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen, © SLP-gruppen, Aalborg Universitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erfaringsudveksling SLP foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen, © SLP-gruppen, Aalborg Universitet."— Præsentationens transcript:

1 Erfaringsudveksling SLP foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen, lpj@es.aau.dk © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

2 2 Erfaringsudveksling Program § 10.15:Introduktion § 10.25:Hvordan skriver man en procesanalyse? § 10.30:Erfaringsudveksling i tværgrupper § 11.30:Præsentation af resultater i B3-104 Efterfølgende skriver grupperne deres procesanalyser, som skal afleveres fredag d. 27 maj kl. 14.00 pr. mail til hovedvejleder, intern censor samt studiesekretæren!

3 3 Introduktion 1.HVAD er refleksion? 2.HVORFOR bruge refleksion? 3.HVORDAN reflekterer man? 4.Oplæg til tværgruppearbejde

4 4 HVAD er refleksion En studerende reflekterer når: §han lægger mærke til at der mangler vigtige informationer i en tekst og tænker over hvorfor de mangler og søger de manglende informationer andet steds §hun lægger mærke til at der er noget anderledes ved den matematikopgave hun er i gang med at regne i forhold til bogens typeopgaver, identificerer forskellen og ved hvad hun skal gøre anderledes §hun ser tilbage på en projekt-tidsplan, som ikke holdt, identificerer de tidskrævende elementer og tager højde for dem i næste tidsplan

5 5 HVAD er refleksion ikke! En studerende reflekterer ikke når: §han indsætter tal i en given formel og udregner et resultat §hun omformulerer og videregiver en forklaring som hun ikke selv forstår §hun beskriver gruppens tids- og ressourceplan for projektet uden at vurdere og kommentere den

6 6 HVAD er refleksion Gyldendals fremmedordbog: §tilbagekastning (af lyd/lys) §overvejelse, betragtning, eftertanke Fra eksemplerne: §lægge mærke til §tænke over §se tilbage på §gøre bevidste iagttagelser §planlægge på grundlag af erfaringer Refleksion fremmes ofte af HVORFOR spørgsmål

7 7 HVORFOR bruge refleksion?

8 8 HVORDAN reflekterer man? Fremkalde bevidste iagttagelser ved at stille spørgsmål: §HVAD GIK GODT I PROJEKTET?HVORFOR? §HVAD GIK SKIDT I PROJEKTET?HVORFOR? I HVORFOR spørgsmålene ligger refleksionen Refleksion som værktøj til udvikling og forbedring af metodiske færdigheder kan anvendes indenfor alle fagområder I dag fokuserer vi på refleksion i forhold til jeres læreprocesser indenfor projektarbejdets faglighed

9 9 HVORDAN reflekterer man? Projektet har givet erfaringer HVORFOR gik det som det gik = refleksion HVORDAN kan jeg/vi gøre det bedre = generalisering Dette testes i P3 og giver nye erfaringer

10 Procesanalyse: hvad og hvordan §Et værktøj til at styre jeres udvikling af projektarbejdets faglighed §Refleksion over din egen og din gruppes læreproces §Bliver i stand til at lave et bedre projektarbejde fremover §Læringsmål for projektarbejdet Slides om procesanalyse er frit efter Per Carøe’s slides fra projektpræsentationen

11 Indhold i procesanalysen Projektplanlægning og projektstyring: §Har I haft en projektleder i gruppen? Hvorfor/Hvorfor ikke ? §Hvilke projektplaner har I anvendt og til hvad? §Hvad er jeres erfaringer med projektplanerne? §Hvad vil I foreslå til planlægning og styring af et 2. års projekt?

12 Indhold i procesanalysen Samarbejdet i gruppen: §Har I en samarbejdsaftale (mundtlig / skriftlig ) ? Hvorfor/Hvorfor ikke? §Hvordan afvikles møderne? (mødeleder - runde om bordet - andet) §Hvordan er kommunikationen i jeres gruppe? §Bruger gruppen uforholdsvis lang tid på diskussionerne? Hvorfor? §Hvilke forventninger har I til samarbejdet på 2. år?

13 Indhold i procesanalysen Samarbejde med vejlederen: §Hvordan forbereder i møder med vejlederen §Har I en samarbejdsaftale med jeres vejleder §Hvilken type vejledning har I modtaget? §Hvilke forventninger vil I stille til jeres vejledere på 2. år?

14 Indhold i procesanalysen Læreprocessen: §Hvad har fungeret godt? Afhænger af hvordan I har organiseret arbejdet i grupperne kan fx handle om: l diskussionerne i gruppen l Oplæggene l Skriveprocessen l andet §Hvad har fungeret mindre godt? §Problemorienteringens røde tråd

15 Indhold i procesanalysen

16 Aflevering §2 dage efter projektrapporten §Må maksimalt fylde 5 sider §Procesanalysen sendes til vejleder og til censor via mail Procesanalysen skal sendes pr. mail til hovedvejleder, intern censor, samt studiesekretær (helst i PDF-format, alternativt i Word-format) senest fredag den 27. maj 2011 kl. 14.00.

17 17 Oplæg til tværgruppearbejde 1.Start med en kort præsentationsrunde 2.Lav runder om jeres projektplanlægning og samarbejde (både internt og med vejleder) 3.For hver af runderne stilles spørgsmålene: HVAD er gået godt?og HVORFOR? HVAD er gået skidt?og HVORFOR? 4.Generaliser ud fra 2 og 3 og giv gode råd til P1 projektet (både til medstuderende og vejledere): Det vil vi fortsætte med at gøre Det vil vi gøre anderledes/bedre Det vil vi passe på IKKE at gøre mere 5.Resultaterne af 4. skrives ind på PC, mhp. præsentation


Download ppt "Erfaringsudveksling SLP foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen, © SLP-gruppen, Aalborg Universitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google