Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mediebilledet - Massemediernes rolle i det sen-moderne samfund

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mediebilledet - Massemediernes rolle i det sen-moderne samfund"— Præsentationens transcript:

1 Mediebilledet - Massemediernes rolle i det sen-moderne samfund
Indhold: Hvad er et medie? Medierne og globaliseringen Synspunkter på mediernes indtog i livsverdenen Teorier om mediernes påvirkning

2 Hvad er et massemedie? Medier: mellemled mellem fx mennesker og institutioner eller mellem forskellige grupper af mennesker Massemedie: medier, der har massen, det vil sige en stor menneskegruppe som målgruppe

3 Det globale mediebillede
Medierne i tidligere samfund Lokale medier videregav lokal viden Tidligere var folks viden mere lokalt baseret I det traditionelle samfund var aktiviteter ofte knyttet sammen i tid og rum Medierne i dag Massemedierne gør informationen uafhængig af tid og rum Konsekvens: refleksivitet og aftraditionalisering gennem medierne

4 Mediernes koncentration
Et træk ved medierne er en stigende koncentration i store medieselskaber Eksempelvis News Corporation ved Rupert Murdoch, AOL Time Warner, men også de politiske forskelle mellem Fox News og CNN, eller TV2 og Danmarks Radio

5 Positive Konsekvenser af globale massemedier
Massemedierne rykker mennesker tættere på hinanden og skaber en øget forståelse ml. folkeslag og kulturer Informationer demokratiseres, fordi flere har adgang Større refleksion og statuskritik i samfundet Større konkurrence fra globale medieselskaber på kvalitet og pris

6 Negative konsekvenser
Kunstige fællesskaber (illusion om fælles erfaringer) Overfladisk og upersonlig kommunikation øges Øget kommercialisering og banal underholdning Kulturimperialisme fra særligt vesten Fri konkurrence en illusion. Få globale medieselskaber ødelægger et pluraliseret mediebillede.

7 Laswells massemedieanalyse
Hvem: Institutionsanalyse (afsender) eksempelvis forskellen på Jyllands-Posten og Politiken Siger hvad? I hvilken kanal: Budskabet: Hvad bliver der sagt: Eksempelvis fokus på (spin, indhold og mediegenre, vinklinger i medierne, diskursanalyser) Til hvem? Med hvilken effekt?: Modtageranalyser (kultur, køn, socialgrupper), effektanalyser (hvordan virker eksempelvis kampagner på forbrug og holdninger)

8 Mediernes effekter Kanyleteorien To-trinshypotesen Referencemodellen
Kanyleteorien: Direkte påvirkning fra afsender til modtager To-trinshypotesen: Kommunikationen foregår i to trin: 1. fra medie til opinionsleder, og 2. fra opinionsleder til brede modtagergruppe Referencemodellen: Modtagernes samlede sociale netværk bruges til at bearbejde mediebudskaber og afprøve holdninger.

9 Reklamemedierne indtager vores livsverden

10 Eks.: Carlsbergs ”Vores øl”
Case: Privat ”drenge-røv” gøres til et spørgsmål om at drikke Carlsberg øl. Derved inkluderes Carlsberg-produktet i en drenge-livsverden der i forvejen handler om fodbold, øl, grillmad, platte vitser. Skyldes: Massemedierne (systemet) må hele tiden udvide deres områder for kommunikation Øget ønske om at gøre kommunikation nært –pga kommercielle interesser Konsekvenser: Intet er helligt for systemet Sammenblanding af system: (produktet Carlsberg) og livsverden (øl og drengekultur) skaber forvirring og identitetskrise: Problemstilling: Hvad er menneskeskabt og hvad er medieskabt?

11 Teorier om mediernes påvirkning
Tre hovedopfattelser af mediernes påvirkning på unges opfattelse af samfundet og dem selv: Teori 1. Mediet blot et redskab for nye sociale relationer Teori 2: Medierne skaber holdningsløse individer. Mangel på kontrol af rigtigt og forkert Teori 3. Massemedierne skaber nye gode kulturelle fællesskaber. Skaber orden i en kaotisk verden


Download ppt "Mediebilledet - Massemediernes rolle i det sen-moderne samfund"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google