Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Årsmøde Egeskovskolen 2009. Dagsorden 19.00 – 19.10: Velkomst 19.10 – 20.10: SSP samarbejdet Vi har besøg af SSP konsulenter fra Viborg Kommune - Hvilke.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Årsmøde Egeskovskolen 2009. Dagsorden 19.00 – 19.10: Velkomst 19.10 – 20.10: SSP samarbejdet Vi har besøg af SSP konsulenter fra Viborg Kommune - Hvilke."— Præsentationens transcript:

1 Årsmøde Egeskovskolen 2009

2 Dagsorden 19.00 – 19.10: Velkomst 19.10 – 20.10: SSP samarbejdet Vi har besøg af SSP konsulenter fra Viborg Kommune - Hvilke muligheder giver SSP samarbejdet os (skolens forældre, elever og lærere)? 20.10 – 20.40: SSP workshop - Her vil vi årgangsvis arbejde med de input vi har fået fra SSP konsulenterne. Formålet er at komme med forslag til klasselærerne om, hvordan vi forældre ser, at SSP tilbuddene kan bruges på de enkelte årgange. 20.40 – 20.55: Årsberetning og drøftelse af skolens virksomhed 20.55 – 21.00: Afslutning

3 SSP samarbejdet Vi har besøg af SSP konsulenter fra Viborg Kommune - Hvilke muligheder giver SSP samarbejdet os (skolens forældre, elever og lærere)?

4 SSP workshop Formålet er at komme med forslag til klasselærerne om, hvordan vi forældre ser, at SSP tilbuddene kan bruges på de enkelte årgange. Gruppe1234567 Klasse01234+5+67+8+9Spec. NB: Får I nu gode idéer, skal det koordineres med klasselæren. Tilbage 20.35

5 Årsberetning og drøftelse af skolens virksomhed Hvorfor dette møde? Fra Folkeskolelovens §44 Stk. 11. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. Stk. 12. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen, jf. stk. 11. I skolebestyrelsen sidder 6 forældre (skal være 7, men dispensation) Vi mødes 11 gange om året Skolens økonomi er fast punkt på dagsordenen

6 Årsberetning og drøftelse af skolens virksomhed Beretning 1. kvartal 2009 Drøftelse af holdningen til ”Elevfremstillet materiale med politisk indhold” Svar til Forvaltningen vedr. Helhedsskole

7 Årsberetning og drøftelse af skolens virksomhed Beretning 2. kvartal 2009 Forsøgte at etablere Støtteforening Ansættelse af 4 nye lærere og en administrativ leder til skolen Forretningsordenen for skolen godkendt Brev til forvaltningen vedr. ”Normering af Bette SFO” Metaprincip godkendt

8 Årsberetning og drøftelse af skolens virksomhed Beretning 3. kvartal 2009 Besøg på forældremøderne i alle klasserne – Samt evaluering på skolebestyrelsesmøde Princip for ældste klassetrins særprivilegier godkendt Ansøgning om busskur sendt til Teknisk Forvaltning Rundvisning på skolen Dialogmøde med Forvaltningen med bl.a. – Kvalitetsrapporten 2009 (kan ses på www.viborg.dk)www.viborg.dk – Drøftelse af ”Mål og indhold for SFO”

9 Årsberetning og drøftelse af skolens virksomhed Beretning 4. kvartal 2009 Besøg fra Sportscafeen Søger om permanent tilladelse til at have flere svømmetimer for Egeskovskolen og Bøgeskovskolen Principperne opdateres: – Brug af mobiltelefoner – Skole/hjem samarbejdet – Sponsorering Årsmødet

10 Årsberetning og drøftelse af skolens virksomhed Spørgsmål og forslag? Evaluering

11 HUSK Der er valg til skolebestyrelsen foråret 2010!


Download ppt "Årsmøde Egeskovskolen 2009. Dagsorden 19.00 – 19.10: Velkomst 19.10 – 20.10: SSP samarbejdet Vi har besøg af SSP konsulenter fra Viborg Kommune - Hvilke."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google