Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Peter Hasle, 2006 Arbejdsmiljø - parterne og aftalesystemet Peter Hasle Arbejdsmiljøinstituttet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Peter Hasle, 2006 Arbejdsmiljø - parterne og aftalesystemet Peter Hasle Arbejdsmiljøinstituttet."— Præsentationens transcript:

1 Peter Hasle, 2006 Arbejdsmiljø - parterne og aftalesystemet Peter Hasle Arbejdsmiljøinstituttet

2 Peter Hasle, 2006 Arbejdsmiljøloven baseret på historisk samarbejde Arbejdsrådet oprettet 1901 (nu arbejdsmiljørådet) Sikkerhedsrepræsentanter i metalindustrien i 50erne Sikkerhedsorganisationen med sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalg i industrien og B/A i 60erne Sikkerhedsorganisationen for hele arbejdsmarkedet 1977 Sikkerhedsrepræsentanter beskyttet efter TR-regler Branchearbejdsmiljøråd fra 1977 BST med partsbestyrelser fra 1979 (ophævet 2005) Aftaler om dele af arbejdsmiljøloven fra 1997

3 Peter Hasle, 2006 Central partsindflydelse 1 Arbejdsmiljørådet –arbejdsmarkedets parter –Arbejdstilsynet deltager –neutral formand (højesterestsdommer) –rådgiver Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeren –udarbejder 5-års planer for arbejdsmiljøindsatsen –nedsætter regeludvalg –selvstændigt sekretariat i Arbejdstilsynet

4 Peter Hasle, 2006 Central partsindflydelse 2 Branchearbejdsmiljøråd (BAR) –11 brede brancher –partssammensat uden Arbejdstilsynet –råder over 70 mill. kr. til aktiviteter –brancheindsatser og formidling –nogle har fælles sekretariater andre adskilt –et meget stort antal partsprojekter

5 Peter Hasle, 2006 Andre centrale partsorganer Arbejdsmiljøankenævnet Arbejdsmiljøforskningsfonden –råder over ca. 50 mill. kr./år –det strategiske udvalg med parterne bevilger Bestyrelsen for Arbejdsmiljøinstituttet Videnscenter for arbejdsmiljø Erhvervssygdomsudvalget Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets erhvervssygdoms- forsikring Bestyrelsen for forebyggelsesfonden (350 mill. kr./år)

6 Peter Hasle, 2006 Den lokale Partsorganisation Topledelse Mellemledere Ansatte SiR Arb.L. Topleder SiU SiO SiGr

7 Peter Hasle, 2006 Aftalemuligheder i arbejdsmiljøloven Hviletid og fridøgn (fra 1977) Sikkerhedsorganisationen (fra 1997) –rammeaftaler og lokalaftaler fx om SU+SiU –MED, MIO og private rammeraftaler Mobning og seksuel chikane (1997) Overtagelse af håndhævelse af dele af loven (2004) –aftalen skal ligge over lovens niveau –Arbejdstilsynet fører i givet fald ikke tilsyn –endnu ikke anvendt

8 Peter Hasle, 2006 Ikke lovbaserede aftaler EGA-handlingsplanen (1992) –halvering af ensidigt gentaget arbejde inden 2000 –flere brancheplaner bl.a. svineslagterier Teksam-aftalen mellem DI og CO-industri –psykisk arbejdsmiljø hører til i SU –konsulentstøtte til virksomheder Handlingsplan mod personløft 1994-2000 Elementer i flere overenskomster indenfor det offentlige –senest stressaftale i 2005

9 Peter Hasle, 2006 Fremtiden for aftaler på arbejdsmiljøområdet Arbejdsmiljøloven lægger op til flere aftaler –Ministeren og parterne ønsker flere aftaler –Men er der incitamenter nok til at indgå aftaler –Begge parter skal begrunde en aftaler overfor medlemmerne –Dilemmapræget blanding af aftaler og lovgivning Forebyggelsesfonden kan være nyt incitament EU søger at fremme aftaler –første eksempel stressaftale 2004 –implementeret i de offentlige overenskomster 2005


Download ppt "Peter Hasle, 2006 Arbejdsmiljø - parterne og aftalesystemet Peter Hasle Arbejdsmiljøinstituttet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google