Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afrapportering fra de 7 nationalparkprojekter – et overblik. Indlæg på Plantekongres 2006. Af projektleder Jakob Harrekilde Jensen Skov- og Naturstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afrapportering fra de 7 nationalparkprojekter – et overblik. Indlæg på Plantekongres 2006. Af projektleder Jakob Harrekilde Jensen Skov- og Naturstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Afrapportering fra de 7 nationalparkprojekter – et overblik. Indlæg på Plantekongres 2006. Af projektleder Jakob Harrekilde Jensen Skov- og Naturstyrelsen

2 Om pilotprojekterne Udpeget af miljøministeren Lokalt nedsat styregruppe Forslag til nationalpark: –Afgrænsning, vision, indhold –I dialog med lokalbefolkningen –Styrke natur, friluftsliv, kulturhistorie De 7 og de 3

3

4 Om rapporterne Præmisser og vilkår: –Frivillighed og fuld kompensation –Tilstrækkelig økonomiske midler afsættes –Aktivt erhvervsliv indenfor nationalparken –Betydelig lokal indflydelse Enighed og afgrænsning: –Thy, Mols og Lille Vildmose enige –Øvrige: uenighed om afgrænsning

5 Forslag til styrkelse af naturen Større, sammenhængende områder Fri dynamik: urørt skov, nøglearter Udsætning af nye arter: –Bævere, vildheste, vildkvæg, bison Naturgenopretningsprojekter Mere naturpleje: –Græsning, høslæt m.m.

6 Styrkelse af landbrugets udvikling Diversificering –Markedsføring af egnsprodukter –Landboturisme Miljømæssige tiltag –Særlige støtte- og tilskudsordninger –Græsningslaug –Naturplaner –Udvikling/afprøvning af ny teknologi

7 Den videre proces Et godt grundlag for det videre arbejde Marts 06: Følgegruppens afrapportering Maj 06: Redegørelse til Folketinget Dec 06: Fremsættelse af lovforslag Medio 07: Udvælgelse af områder 2008: første danske nationalpark(er)


Download ppt "Afrapportering fra de 7 nationalparkprojekter – et overblik. Indlæg på Plantekongres 2006. Af projektleder Jakob Harrekilde Jensen Skov- og Naturstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google