Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Plan & Miljø Flemming Gertz, Landscentret Vådområder - perspektivering og nytænkning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Plan & Miljø Flemming Gertz, Landscentret Vådområder - perspektivering og nytænkning."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Plan & Miljø Flemming Gertz, Landscentret Vådområder - perspektivering og nytænkning

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret |

3 Plan & Miljø Finansministeriets virkemiddel rapport: ”Ekstensivering af ådale” Hvilken rolle kommer vådområder til at spille i fremtiden? Vandløb: 29.000 ha (fysiske forhold) Søer: 1.500 ha (fosfor) Kystvande:45.000 ha (kvælstof) 3% af Landb. areal 55-70% af samlede N-reduktion til kystvande Effekt: 100-150 kg N/ha/år

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret |

5

6 Plan & Miljø Konflikt mellem forskellige naturinteresser → behov for at nytænke vådområdebegrebet Semi-naturlige / konstruerede vådområder placeret tættere på kilde synergieffekter Fjernelse af næringsstoffer inden vandløbssystem Modvirke klimaændringer – intens nedbør Erosionsbetinget næringsstofbelastning Marker under vand, villakvarterer m.m Naturarealer under vand (græsning ikke mulig)

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret |

8

9

10 Plan & Miljø 9%5% Relative reduktion 10-20%10%20-30% Relative reduktion Kilde: Ekologgruppen, Maj 2003, Dammar som reningsverk

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Plan & Miljø Ingen konflikt mellem høj næringsstofbelastning og stor biologisk mangfoldighed Selv meget højt belastede damme/vådområder kan have en høj artsrigdom af planter og kan huse rødliste arter Stor biologisk mangfoldighed opnås gennem en stor mangfoldighed i udformningen Nedstrøms problemer: vandtemperatur, fauna, smolt Kilde: Ekologgruppen, Maj 2003, Dammar som reningsverk Erfaringer fra Skåne

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret |

13

14 Plan & Miljø Vådområde med gennemstrømning gennem jordmatrix Demonstration / forsøgsanlæg i oplandet i Norsminde fjord (AGWAPLAN – finansieret) Sand+org. mat. Fordele: 500 – 1000 kg N/ha ikke pladskrævende vandtemp, smolt m.m Ulemper: ingen erfaring etableringsomkostninger kræver stabil vandføring holdbarhed? vedligeholdelse?

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Plan & Miljø Afsluttende bemærkninger Kraftigt stigende interesse for at etablere mindre semi- naturlige / konstruerede vådområder tæt ved kilden Det er det givne område der skal være udgangspunkt for hvilket vådområdekoncept man anvender Mangler forskning i udvikling af nye koncepter Mangler dokumentation af effekter Der er ikke sat penge af til overvågning Ikke godkendt virkemiddel i miljøgodkendelser

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Plan & Miljø Tak for opmærksomheden


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Plan & Miljø Flemming Gertz, Landscentret Vådområder - perspektivering og nytænkning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google