Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Møde mellem kontaktforældrene og skolebestyrelsen tirsdag den 18

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Møde mellem kontaktforældrene og skolebestyrelsen tirsdag den 18"— Præsentationens transcript:

1 Møde mellem kontaktforældrene og skolebestyrelsen tirsdag den 18
Møde mellem kontaktforældrene og skolebestyrelsen tirsdag den 18. januar 2011

2 Dagsorden • En kort præsentation af – den nye skolebestyrelse
– hvad laver en skolebestyrelse – hvad har denne skolebestyrelse lavet siden sommerferien • Tema: Trivsel. Hvordan skaber vi trivsel på Kirstinedalsskolen til glæde for børnene, forældrene og lærerne? • Afrunding

3 Hvem sidder i skolebestyrelsen
Forældrevalgte Tommy Gladov (formand), Søren Kruuse (næstformand) Sune Hjorth Bach, Stine Helgstrand, Britt Bauer Kortegaard, Søren Nicolaisen og Heidi Hansen Fire suppleanter 1. Merethe Bork, 2. Mikkel Klausen 3. Lasse Odgaard, 4. Søren Hesselberg Bruun Elevrepræsentant: Sara HöhnPetersen Medarbejderrepræsentant for SFO: Annelise Sørensen Medarbejderrepræsentant for lærerne: Claus Melcher Pædagogisk afdelingsleder: Tine Peitersen Skoleleder: Hanne R. Andersen

4 Valg og arbejdet Valg Ny bestyrelse pr. 1. august 2010
Halvdelen af de forældrevalgte er denne gang valgt for 2 år, og halvdelen er valgt for 4 år, dvs. valg om 1½ år. Arbejdet i skolebestyrelsen 8 møder om året Mødetid: kl Arbejdet laves med udgangspunkt på møderne Skiftende møde ugedag Tavshedspligt Referat på Forældreintra

5 Skolebestyrelsens rolle og kompetence
Tilsyn med hele skolens virksomhed, dog undtagen personale og elevsager. Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendigt for at varetage tilsynet Påvirkning af skolen gennem udformning af principper, fx brug af mobiltelefon, princip for badning, princip for vikartimer, princip vedr. færden udenfor skolens område i frikvartererne etc. Beslutningskompetence vedr. skolens udviklingsplan, budget, ordensregler og værdiregelsæt Skal udtale sig til spørgsmål som kommunalbestyrelsen forelægger, fx skolestrukturændringer Deltager i forskellige fora, fx dialogmøde og møde i skolerådet

6 Hvad har denne skolebestyrelse lavet
Udarbejdet og sendt høringssvar til kommunen om budget , Børne-og Ungdomsudvalget Møde med byrådet og borgmesteren om budget , Børne-og Ungdomsudvalget Møde med Jens Ring (SFO), ny skoleinspektør Mai-Britt Herløv Petersen samt ny adm. Afdelingsleder Tommy Godkendt årsregnskab 2010 for skole og SFO Arbejder med princip for anvendelse af vikartimer Bidraget med i indlæg i lokalaviser Forberedt møde mellem kontaktforældre og skolebestyrelsen med fokus på trivsel

7 Dialog Kontaktforældrene er altid velkommen til at kontakte skolebestyrelsen. Hvad gør vi godt, hvad kan vi gøre bedre, gode ideer/input, ønske om specifikke principper etc.

8 Kort om trivsel

9 Hvorfor er trivsel en fælles problemstilling?
”Børn, der ikke trives, kan ikke lære – voksne, der ikke trives, kan ikke undervise”

10 = forebyggelse af mobning?
Hvad er Trivsel? God trivsel = forebyggelse af mobning? Definitionen på mobning er følgende: En person eller gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, i en social sammenhæng (på et sted), hvor denne person er ”tvunget” til at opholde sig. Kilde: ”Grundbog mod mobning” af Helle Rabøl Hansen Er mobning blot et symptom på dårlig trivsel?

11 Hvad er Trivsel? Dårlig ledelse? På en arbejdsplads med trivsel har den enkelte medarbejder positive forventninger til arbejdssituationen og opgaverne. Trivsel indebærer blandt andet, at man oplever balance og følelsen af at være i overskud både fysisk og mentalt. Stress indebærer, at man oplever ubalance mellem krav, ressourcer og forventninger i en given situation.

12 Hvad er trivsel ? Noget relationelt? ”At børnene kan gå trygge og glade i skole. God trivsel giver bedre indlæring.” ”At børnene har det godt indbyrdes, og at der er plads til alle.” ”Et sted, der er godt at være, hvor man respekterer andre – og andre respekterer en for de forskelligheder, vi har i forhold til hinanden.

13 Hvad kan der gøres for at fremme trivsel?
Forældre Skole Kontaktforældre Skolebestyrelsen

14 Hvad kan forældre gøre? Støt dit barn i at indgå legeaftaler med alle på kryds og tværs i børnegruppen – både i skolen - og fritiden.  Tal ikke dårligt om de andre børn i klassen. Etabler et tæt samarbejde og dialog mellem hjemmet og klasselæren og mellem forældrene  Indfør social fødselsdagspolitik - fødselsdage betyder meget for børnene.   Giv dit barn opmuntring til at støtte og forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv. Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres barns problemer. Kilde: www.redbarnet.dk/mobning

15 Hvad kan skolen gøre? Tydelig kommunikation og formidling til forældre
Tydelig omkring skolens værdier/holdninger At se forældrene som en ressource At sikre at alle undervisere har de fornødne værktøjer til at sikre en pædagogisk gennem-førelse af undervisningen Aktiv brug af AKT lærere ved støj/uro i timerne Trivselsproblemer er ikke den enkelte lærers problem – men en fælles problemstilling

16 Hvad kan kontaktforældrene gøre?
Sætte fokus på klassens sociale liv Være bindeled mellem skolebestyrelsen og klassens forældre Sørge for at der sker en hensigtsmæssig kommunikation på tværs af forældre, børn og lærere (fremme dialogen mellem forældre, elever og lærere) Øge opmærksomheden på skiftende behov og problemstillinger, der måtte være i klassen

17 Hvad kan skolebestyrelsen gøre
Principper for arbejdet med trivsel Trivselspolitik, værdisæt, strategisk oplæg til udmøntningen af initiativer til fremme af trivsel Trivselsråd/ trivselsambassadører Være bindeled mellem skoleledelsen og kontaktforældrene

18 En sidste kommentar…. ”Trivsel er, når du ikke kan få øje på en idiot i miles omkreds!”


Download ppt "Møde mellem kontaktforældrene og skolebestyrelsen tirsdag den 18"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google