Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kurt Jensen 1 Datalogisk Institut Datalogisk Uddannelses Forum, December 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kurt Jensen 1 Datalogisk Institut Datalogisk Uddannelses Forum, December 2010."— Præsentationens transcript:

1 Kurt Jensen 1 Datalogisk Institut Datalogisk Uddannelses Forum, December 2010

2 Kurt Jensen 2 Datalogisk Institut Dagsorden  Nyt fra instituttet, herunder bl.a.:  Ny fakultets- og institutstruktur.  Lokalesituationen efter sommeren 2011.  Nyt fra undervisningsudvalget: Diverse statistik om uddannelse.  Nyt fra ESTEEM projektet.  Diskussion af informationsmøder på undervisningsområdet  bachelororientering,  kandidatorientering,  specialeinformation.

3 Kurt Jensen 3 Datalogisk Institut Nye projekter og ny lektor  Vi har inden for den sidste måned haft helt fantastisk succes med nye bevillinger.  Ca. 45 millioner kroner:  Kina grundforskningscenter.  2 større FTP-bevillinger (Ira og Anders).  2 Sapere Aude bevillinger (Anders og Jesper).  Nyt højteknologiprojekt (Christian S. Jensen).  Herudover er der endnu en stor udmærkelse på vej.  Ira Assent er blevet fastansat som lektor (stort tillykke til hende).

4 Kurt Jensen 4 Datalogisk Institut Faglig organisering af det nye Faculty of Science and Technology  Det foreslås, at der bliver 14 institutter i det nye fakultet:  8 institutter fra det gamle NAT: Datalogi, Matematik, Fysik, Kemi, Geologi, Biologi, Molekylærbiologi og Idræt (alle placeret i Århus).  3 institutter fra det gamle DJF (2 placeret i Foulum og 1 i Århus).  2 institutter fra det gamle DMU (1 placeret i Århus og 1 i Roskilde).  1 institut for ingeniøraktiviteter (placeret i Århus).

5 Kurt Jensen 5 Datalogisk Institut Roskilde Foulum Som nu Udvides Beskæres lidt Som nu Som nu + IVS Beskæres lidt Ny - Århus 328 164 22 96 208 124 118 146 150 89 129 55 63 100 Ny - Århus Husdyr Miljø Føde- varer Anvendt økologi Jordbrug

6 Kurt Jensen 6 Datalogisk Institut Tværgående centre og uddannelser  Ud over institutterne vil der være et mindre antal tværgående centre, som vi kender fra iNano. Hvert af disse centre har udover forskning også ansvar for en eller flere uddannelser.  Alle uddannelser forankres i et institut eller et center, og alle uddannelser har hjemsted i Århus, hvilket medfører, at de tværgående centre også har hjemsted i Århus.  Der er indtil videre forslag om fire centre:  iNANO fortsættes.  Center for Bioinformatik og iScience.  Center for Fødevarer, Ernæring og Sundhed.  Center for Global Change and Development.  Der er forslag om at placere Center for Bioinformatik og iScience på Katrinebjerg.

7 Kurt Jensen 7 Datalogisk Institut Tidsplan  Ansættelse af institutledere i løbet af foråret 2011 (pt. er det uklart om alle stillinger genopslås).  Beslutning omkring tværgående centre omkring sommerferien 2011.  Ændring af institutter i løbet af 2011.  Fysisk sammenflytning i løbet af 3-5 år.

8 Kurt Jensen 8 IT-byen Katrinebjerg Datalogisk Institut Molekylærbiologi IT-parken

9 Kurt Jensen 9 Integreret del af det samlede campus Datalogisk Institut

10 Kurt Jensen 10 Optag 2010 Datalogisk Institut

11 Kurt Jensen 11 Datalogisk Institut 3. etape af IT-parken Forventes klar til indflytning august 2011.  Auditorium til 250 personer.  3 undervisningslokaler (ca. 30 personer).  IT-bibliotek (del af Teknisk Bibliotek).  Café.  Kontorer.  Læsepladser og gruppearbejdspladser til studerende.

12 Kurt Jensen 12 Datalogisk Institut Etage -1

13 Kurt Jensen 13 Datalogisk Institut Etage 0

14 Kurt Jensen 14 Datalogisk Institut Etage 1

15 Kurt Jensen 15 Datalogisk Institut Etage 2

16 Kurt Jensen 16 Datalogisk Institut Etage 3

17 Kurt Jensen 17 Oversigtsbillede Datalogisk Institut

18 Kurt Jensen 18 Datalogisk Institut Turing 0 og Ada 0 bruges til studenterfaciliteter Turing: Ada:

19 Kurt Jensen 19 Udvidelse af Stibitz Datalogisk Institut

20 Kurt Jensen 20 Datalogisk Institut Studenterfaciliteter Vi mister:  Undervisningslokalerne i Shannon og Codd.  Centerhallerne i Shannon.  Studenterkontorerne i Codd og Buehallen. Vi beholder:  Zuse og Stibitz.  Undervisningslokalerne i Incuba Science park (inklusiv de to auditorier). Vi får:  3 nye store undervisningslokaler + stort auditorium.  Op til 4 nye undervisningslokaler i Turing og Ada.  Kraftig udvidelse af Stibitz.  8 nye gruppearbejdsrum i Turing 0.  Nye studenterarbejdspladser (ny auditorium og udvidede kantine).  Specialestuderende får kontor ved siden af deres vejledere.

21 Kurt Jensen 21 Datalogisk Institut Den detaljerede planlægning  I lighed med tidligere vil vi selvfølgelig inddrage de studerende i den detaljerede indretning af studenterarealerne.  Karina er tovholder for projektet.  Vi forestiller os at DUF udpeger en arbejdsgruppe på 4-6 medlemmer.  Vi vil også diskutere forslagene ved DUF-møder i den udstrækning tidsplanerne tillader det.

22 Kurt Jensen 22 Datalogisk Institut Fredag den 17. december kl. 14.15  Præsentation af instituttets mini-årsberetning i Store Auditorium.  Studerende er særdeles velkomne.  Efter præsentationen er der gløgg og julemand i kaffestuen. Visions video om Katrinebjerg området  Del af masterplan 2.  Udarbejdet af kommunens planlæggere.


Download ppt "Kurt Jensen 1 Datalogisk Institut Datalogisk Uddannelses Forum, December 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google