Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektion 13: ISLM – samspillet mellem finans- og pengepolitik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektion 13: ISLM – samspillet mellem finans- og pengepolitik"— Præsentationens transcript:

1 Lektion 13: ISLM – samspillet mellem finans- og pengepolitik
0. Hjemmeopgave på net – aflevering d Økonomiske nyheder Repetition Dagens pensum Opgave Hvad kan I få eksamensspørgsmål i? Næste lektion Ifølge en urealistisk og forældet model, jeg prøver at gøre mere realistisk

2 1. Økonomiske nyheder 1. EU har lige vedtaget, at man nu må købe lidt over 3200 kr. skattefrit i USA mod før ca kr.: - hvorfor er det EU, der beslutter det? - hvad er det udtryk for? Protektionisme eller liberalisering?

3 1. Økonomiske nyheder 2. Ifølge Løkke Rasmussen skal vi ’arbejde for, at den høje danske rente kommer ned på europæisk niveau’. Hvad mener han med det? Den eneste forklaring han selv giver er: ’Vi skal føre en ansvarlig økonomisk politik’. Kan I forklare det for mig?

4 1. Økonomiske nyheder 3. Så er vismandsrapporten landet. Med:
Alvorlige regnefejl = ændring af politikanbefaling (øget jobfradrag) Undervurdering af ledighed indenfor bygge- og anlæg (hvorfor?) Forudsigelse om recession i mindst 2 år pga. kombinationen af kriser… Forudsigelige politiske reaktioner…

5 1. Økonomiske nyheder 4. Ikke kun vismænd tager fejl.
’I 97 pct. af tilfældene formåede økonomerne ikke at forudse den økonomiske nedtur et år senere, og mange formåede end ikke at forudse recessioner, der indtraf blot to måneder senere…. Når en økonom en sjælden gang forudser en recession, bliver dybden af krisen i betydelig grad undervurderet’

6 1. Økonomiske nyheder Hvorfor?:
’moderne økonomisk teori overdreven optimistisk. De økonomiske modeller bygger på, at den nærmeste fremtid sandsynligvis vil ligne den seneste udvikling’. (IMF) ’man ser frem ved at se i et bakspejl’ (Jan Holm Ingeman, AAU-økonom)

7 1. Økonomiske nyheder hvad kan vi så lære af det? Keynes:
’Formålet er ikke at skabe en… metode… som kan give ufejlbarlige svar, men at få skabt en organiseret og velordnet metode’ - bedre at være ’vaguely right than exactly wrong’

8 1. Økonomiske nyheder Og så faldt ledigheden omsider i Danmark – fra 1,6 til 1,7 % ! - Vismændene frygter ledighed på op til - "Det er dermed mest et spørgsmål om, hvor lang og dyb krisen bliver." (Bocian, Danske Bank – professionel feel-good økonom!)

9 1. Økonomiske nyheder Og Tyskland vil kun lempe finanspolitikken 0,5 % (ikke 1,5 % som aftalt) og den tyske økonomi-ministeren udtaler: ’Vi kan kun håbe, at de initiativer der tages i andre lande… vil hjælpe vores eksportøkonomi…’ Manglende solidaritet men også kortsynet ligger lige på læben…

10 2. Repetition Hvad er likviditetsfælden? (Ros til jer!).
At man ikke kan ændre på renten (?) – uanset hvor meget man ændrer på pengemængden… (obligationsrenten?) Men NB sætter jo bare den korte rente ned? => glem likviditetsfælden – ikke eksamensstof Japan-eksemplet? Manglende reaktion på lav rente – ikke det samme som likviditetsfælde

11 2. Repetition Nationalbanken beslutter at udvide pengemængden med 10 mia. kr. Hvordan påvirker det den korte rente? Hvordan påvirker det den lange rente? 3. Den korte rente øges med 2 %. Hvad sker der med den lange rente?

12 2. Repetition Den lange rente stiger 2 %. Hvad sker der med den korte rente? Hvorfor fokuserer lærebogen på den korte rente? Hvad sker der med efterspørgslen ifølge teorien, når den korte rente sænkes? (og hvorfor?)

13 3. Dagens pensum-ISLM I skal ikke kunne udlede ISLM-kurven fra bunden af – kun ved oecon-specialer Men I skal kunne anvende ISLM – især hvis I bruger det i jeres projekter Så spørger jeg direkte til det til eksamen (og så kan I det erfaringsmæssigt også)

14 3. Dagens pensum Men alle skal forstå de bagvedliggende økonomisk-politiske sammenhænge Dvs. jeg ’hører jer ikke’ i ISLM ISLM – i dette kapitel for en lukket økonomi (hvordan kan man se det?)

15 3. Dagens pensum Hvad er IS-kurven?
I = S, er en identitet (gælder altid) og her ligevægtsbetingelse – udbuddet lig efterspørgslen (ligevægt) IS- kurven viser forskellige mulige ligevægte på varemarkedet ved forskellige renter (r) og indkomster (Y)

16 3. Dagens pensum Aflæses i ’tidligere’ figurer
r1 => I1 => AE1 => Y1 til en given rente svarer et bestemt investerings-, efterspørgsels- og indkomstniveau IS-figuren læses: jo lavere rente, jo større I og jo større Y Dvs. fra y-akse til x-akse

17 3. Dagens pensum

18 3. Dagens pensum 2. Hvad er LM-kurven?
L(iquidity demand)=M(oney supply) kurven Viser forskellige mulige ligevægte på pengemarkedet ved forskellige renter (r) og indkomster (Y)

19 3. Dagens pensum Når Y ↑ => MD ↑ (=L) => r ↑
Når efterspørgslen efter en given pengemængde MS stiger => prisen ↑ = renten ↑ Antagelse om en konstant pengemængde (MS ligger fast i figur 4)

20 3. Dagens pensum

21 3. Dagens pensum Derfor skal LM-kurven læses på følgende vis:
Når Y ↑ => r ↑, fordi en højere Y vil kræve flere penge. De udbydes ikke => højere rente Dvs. læses fra x-aksen til y-aksen (forvirrende)

22 3. Dagens pensum

23 3. Dagens pensum 3. Hvad er ISLM?
Såvel IS som LM kurven er i diagrammer med r og Y ud af akserne Derfor kan kurverne plottes ind i samme figur Fokuser på ligevægte = glem X-slangen Hvor IS = LM er der samtidig ligevægt på penge- og varemarkedet

24 3. Dagens pensum Glem x

25 3. Dagens pensum 4. Hvad kan man bruge ISLM-systemet til?
Til at diskutere, hvad der sker med skift i IS og LM hver for sig og samtidig skift i IS: finanspolitik = øger/mindsker efterspørgslen pengepolitik = hæver/sænker renten => LM-kurven flytter sig. I påvirkes og dermed Y.

26 3. Dagens pensum Pengepolitik omvendt af bogen
Bogen: pengepolitik = pengemængde-ændringer => renteændringer I stedet: Glem pengemængden… Men husk: NB sætter den korte rente => ændringer af L og M…

27 3. Dagens pensum 5. Hvad sker der, når der føres en ekspansiv finanspolitik? Efterspørgslen øges i samfundet – i dette tilfælde ved at øge de offentlige udgifter Hvordan kan man øge de offentlige udgifter? Herved skubbes IS-kurven opad til højre => (ifølge modellen): Højere indkomst Højere rente

28 3. Dagens pensum

29 3. Dagens pensum 6. Hvad siger ISLM om penge- og finanspolitikkens muligheder og problemer i virkeligheden? Ekspansiv finanspolitik øger efterspørgslen og dermed indkomsten. Ekspansiv pengepolitik (= lavere rente) kan få de private investeringer og dermed efterspørgslen og indkomsten til at stige.

30 3. Dagens pensum Hvis man kombinerer en ekspansiv finanspolitik og pengepolitik => større effekt At penge- og finanspolitik kan trække i hver sin retning (den ene lemper, og den andre strammer) => Ofte behov for en koordinering af finans- og pengepolitikken

31 3. Dagens pensum Check-spørgsmål:
Sker den koordinering i dag i Danmark? Sker den i Euro-land?

32 3. Dagens pensum 7. Hvorfor stiger renten, når der føres ekspansiv finanspolitik ifølge modellen? Renteeffekten = finansiel crowding out af en del af den finanspolitiske effekt Men hvad hvis LM ikke konstant, men giver sig (er elastisk)? => Større finanspolitisk effekt. Empiri (virkeligheden): Fører en ekspansiv finanspolitik til højere renter?

33 4. Opgave I øvelsesbogen: Opgave 4, p. 58

34 5. Hvad kan I få eksamensspørgsmål i?
Hvad er ekspansiv finans- og pengepolitik, og hvilke konsekvenser har de? (Og kan du udtrykke det grafisk?) Hvordan kan pengepolitikken modvirke finanspolitikken? I hvilke situationer er der behov for at koordinere finans- og pengepolitik?

35 6. Næste lektion Finans- og pengepolitik i åben økonomi.
Læs både kapitel 30 og 31. I kapitel 30 fokuser på at forstå specielt betalingsbalancens løbende poster. Kapitel 31 vigtigst. Fokuser på hvad det betyder for finans- og pengepolitikkens effektivitet, at økonomien er åben (hvad er en åben økonomi?).


Download ppt "Lektion 13: ISLM – samspillet mellem finans- og pengepolitik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google