Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hjemmemonitorering Lars Hulbæk Konstitueret Direktør

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hjemmemonitorering Lars Hulbæk Konstitueret Direktør"— Præsentationens transcript:

1 Hjemmemonitorering Lars Hulbæk Konstitueret Direktør LHF@medcom.dk

2 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Et af fem prioriterede projekter i Regeringens telemedicinske handlingsplan Understøtte tværsektorielle behandlingsforløb ud fra forløbsprogrammer Understøtte patienters aktive inddragelse i eget behandlingsforløb Vurdere patientsikkerheden ved hjemmemonitorering Afdække arbejdskraftbesparende potentialer ved brug af telemedicinske løsninger

3 KIH konsordiet KOL Inflammatoriske tarmsygdomme Gravide uden komplikationer Evaluering Diabetes type 2 Gravide med komplikationer Infrastruktur - standarder Programledelse

4 KIH dataindhold Hjemmemonitorering  FEV1 Åndenød Exacerbationer Iltmætning Højde og vægt Rygning Blodsukker HbA1C Blodtryk & puls Kolesteroltal Proteinuri Ødemer Fosteraktivitet Transmission, registrering, overvågning og tilbagemelding vedr. patientens kliniske data Videokonference og virtuelle behandlerkontakter

5 Tekniske løsningskrav Undgå siloløsninger Giver adgang til relevante data på tværs af regioner, kommuner og praktiserende læger Giver borgeren og medarbejderens indgang til et sammenhængende e-sundhedsvæsen I videst mulig udstrækning baseret på en fælles teknisk infrastruktur og fælles standarder Er forberedt til en fasevis udbygning/skalering i forhold til yderligere sygdomsområder

6 KIH Databasen Tværsektoriel opsamling og deling af hjemmemonitoreringsdata Mulighed for at modtage og dele data fra forskellige hjemmemonitoreringsløsninger Mulighed for integration i fagsystemer og sundhed.dk

7 KIH databasen Publiceret som open source OIO/XML snitflader PHMR/HL7 snitflader IHE/XDS forberedt Integration til sundhed.dk  Adgang for borgere Anvendes også af Telecare Nord projektet

8 KIH status Tilstrækkelig patientvolumen til brug for evaluering og genberegning af business case (ultimo 2014) Fungerende national infrastruktur og standarder til brug for andre telemedicinske initiativer og løsninger (medio 2014)


Download ppt "Hjemmemonitorering Lars Hulbæk Konstitueret Direktør"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google