Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsaften på Frydenhøjskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsaften på Frydenhøjskolen"— Præsentationens transcript:

1 Informationsaften på Frydenhøjskolen
Folkeskolereformen Informationsaften på Frydenhøjskolen

2 Velkommen Program: Velkomst og praktiske oplysninger
Elevrådsformanden har ordet Orientering om skolereform, kvalitetsløft m.v. På Frydenhøjskolen? Fysiske rammer Orientering om SFO Skolebestyrelsesvalg Pause lægges ind på et passende tidspunkt undervejs.

3 Elevrådsformand Isabella Vesterskov Lehim

4 Frydenhøjskolens elevråd
Elevrådets opbygning Frydovre – navn og pengesedler Overskud fra Frydovre Skolereformen Legepatrulje og gamebooster

5 Hvidovre Fælleselevråd
Fælleselevrådets opbygning Skolereformen Lektiecafé

6 Formålet med reformen De nationale mål
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tillid og respekt skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

7 Elementer i reformen En længere skoledag Idræt, motion og bevægelse
Indskoling: 30 t Mellemtrin: 33 t Udskoling: 35 t Forøgelse af faglige lektioner En mere varieret skoledag Den åbne skole Inklusion Idræt, motion og bevægelse Antallet af undervisningslektioner forøges 1 lektion for klasse 3 lektioner for klasse 2 lektioner for klasse

8 Allerede før folkeskolereformen var vi langt i Hvidovre…
Kvalitetsløftet (vedtaget politisk i september 2012) indeholder mange af de elementer, der ligger i reformen Vi arbejder integreret med implementering af kvalitetsløft og folkeskolereformen Mål Faglighed – karaktergennemsnit i 2017 på 6,5 eller mere i dansk og matematik og 7,2 eller mere i engelsk Inklusion på over 98 % i 2015 – er udskudt til 2020 Forældretilfredshed skal være høj eller meget høj i 2016 Indsatser Timer til dansk, engelsk og matematik Undervisning i undervisningen (klasseledelse og it) Uddannelse af lærere og ledere Talentforløb Faglig vurdering af standpunktskarakterer Elevfravær To-lærerforsøg Flere skole-hjem samtaler Forældretilfredshedsmålinger

9 Byggesten for folkeskolereformen
Inspirationskatalog, der understøtter det lokale udviklingsarbejde Denne proces har taget tid men giver den bedste forankring af en vigtig reform De fem workshoprækker: Beskrive og udvikle idéer ift.: Hvad skal vi? (afklaring af rammer) Hvad vil vi? (forslag til principper) Hvordan kan vi gøre det? (inspiration til indhold og proces)

10 Samarbejde mellem faggrupper
Folkeskolereformen lægger op til, at faggrupper, særligt pædagoger, bliver en del af den længere og mere varierede skoledag Et godt samarbejde mellem lærere og pædagoger skal skabe større helhed og sammenhæng i børnenes hverdag, og understøtte børnenes læring Formålet med samarbejdet er, at flere fagligheder har øjne på børnene, og danner udgangspunktet for en bredere faglig dialog Kendskab til nye kollegaer, forventningsafstemning og planlægning af undervisning i fællesskab, bliver en vigtig ledelsesopgave. Følgegruppen har lavet en skabelon for, hvilke skridt man kan tage på vejen til det gode samarbejde.

11 Understøttende undervisning
Understøttende undervisning skaber alternative læringsmiljøer, fremmer børnenes læring og trivsel og giver variation i skoledagen I Hvidovre Kommune får børnene 2-5 ugentlige timers understøttende undervisning afhængigt af klassetrinnet I overbygningen vil nogle af disse timer blive brugt til overgangsordninger i tysk/fransk og geografi. Eksempler: Der arbejdes med klassemøder som en del af den understøttende undervisning. Af andre eksempler kan nævnes fx: Lektiecafé Samarbejds- og tillidsøvelser Ekstra fokus på konkrete faglige emner Idræt, motion og bevægelse Indholdet i den understøttende undervisning skal både omfatte øvelse i faglige emner og aktiviteter der styrker elevernes trivsel, motivation og sociale fællesskab. Følgegruppen anbefaler at lærere og pædagoger arbejder med både længere og kortere forløb med konkrete læringsmål for børnene.

12 Lektiehjælp og faglig fordybelse
Lektiehjælpstilbuddene skal henvende sig til fagligt stærke og fagligt svage elever, og have et spændende fagligt indhold Faglige fordybelsesforløb. Det er obligatorisk for skolerne at tilbyde lektiehjælp og faglig fordybelse. Indtil næste folketingsvalg er det frivilligt for børnene at deltage i lektiehjælpstilbuddene. 2 timer i indskolingen, 3 timer på mellemtrinnet og 2 timer i udskolingen. Eksempel: Søren synes det er kedeligt at lave lektier. Især dansk. Men på skolen kan man gå i lektiecafé. I dag skal Søren klatre op i træet efter fem navneord. Søren finder tre navneord. Nu kommer læreren Vibeke, og hun lærer Søren om ordene i et stort skema på gulvet. Søren synes, at tiden er fløjet af sted og vil gerne i lektiecafe næste gang. Man skal ikke kun kunne få hjælp til lektierne, men også have mulighed for at fordybe sig fagligt eller deltage i turboforløb for at styrke sine faglige evner indenfor et bestemt område. Følgegruppen foreslår, at man nytænker lektiehjælpsbegrebet, fx ved at kan organisere lektiehjælpen på tværs af klasser og årgange.

13 Idræt, motion og bevægelse
Motion og bevægelse, som en integreret del af skoledagen, bidrager til børnenes sundhed, motivation og læring. Børnene skal gennemsnitligt have 45 minutters motion og bevægelse dagligt. Skolens fysiske rammer (skolegårde, motion- og bevægelsesredskaber) opkvalificeres i 2014 og 2015, for de afsatte budgetmidler. Eksempel: I dag skal 7. klasse skal skrive dansk stil om sundhed. Inden børnene begynder at skrive stil, er der et walkathon. Her brainstormer børnene på stilemner, mens de går en tur på skolens område. Herefter opsamles ideerne i klassen, og skriveprocessen sættes i gang. Følgegruppen har lavet et eksempel på en skoleuge, hvor dette gøres. Eleverne skal have 45 minutters motion og bevægelse dagligt (gennemsnit). Idrætsundervisningen Aktiviteter i den øvrige undervisning Aktiviteter i den understøttende undervisning, fx i samarbejde med lokale idrætsforeninger.

14 Den åbne skole Skolerne forpligtes i højere grad til at samarbejde med lokale foreninger, erhvervsliv, musikskole, ungdomsskole m.v. I Hvidovre har vi allerede samarbejde i gang med følgende: Der oprettes en portal på kommunens hjemmeside for alle skoler, foreninger og erhvervsliv for at understøtte samarbejdet i Hvidovre Kommune Hvis nogle forældre arbejder i virksomheder i nærområdet, der har lys til at indgå i et samarbejde, vil vi meget gerne i dialog med jer! Hvidovre Bokseklub Hvidovre Kajakklub Hvidovre Judoklub Hvidovre Volleyballklub Musikskolen Billedskolen Hvidovres biblioteker HIF IBIS Novo ZOO Hvidovre Lystfiskerforening Vestforbrænding Hvidovre Gymnasium Eksperimentariet Børnesolidaritet på Vesterbro Cirkusmuseet Cirkus Naturligvis Quark Rensningsanlægget i Valby Sundhedscenteret DGI DUI Hvidovre Badmintonklub Plejehjem Fritidsklubber Ungdomsklubber Kirkerne i Hvidovre Hvidovre Motionscenter Hvidovre Tennisklub Dominos Pizza Avedøre Spildevandscenter Rytterskolen Hvidovre Ungdomsskole TEC Vestvoldens Rulleskøjteklub Unge Indsatsen Produktionsskolen Station Next Velfærds LAB Hvidovre Basketklub Lantmännen Schulstad Hvidovre Hospital Fresh Fitness Hvidovre Gaia Solar CPH West Jobcentret Hvidovre Attack (floorball) Københavns Universitet Både skolerne og virksomhederne kan byde ind.

15 Ændringer i elevernes skoledag - generelt
Mødetiden om morgenen ændres fra kl til kl. 8.00 Lektionslængden ændres fra 45 minutter til 50 minutter I gennemsnit 45 minutters motion og bevægelse pr. klasse pr. dag (enten som idrætsundervisning eller som en integreret del af den fagdelte/understøttende undervisning) Flere ugentlige lektioner i dansk og matematik Engelsk indføres fra 1. klasse Frivillig lektiehjælp/faglig fordybelse indføres på alle skoler Understøttende undervisning på alle klassetrin supplerer den faglige undervisning

16 Flere generelle ændringer
Tysk/fransk indføres fra 5.klasse og bliver obligatorisk. Sløjd og håndarbejde bliver til håndværk og design og udvides til 4.-6.klassetrin. Hjemkundskab bliver til madkundskab og udvides til 4.-6.klassetrin. 90 – 120 – 120 – 60 timer. Der indføres valgfag i 7.-9.klasse – to lektioner om ugen

17 Ændringer i elevernes hverdag på Frydenhøjskolen
50 min. lektioner To semestre 1.semester: 18 almindelige uger + 2 omlagte uger 2.semester: 18 almindelige uger+ 2 omlagte uger. Omlagte uger vil indeholde forskellige faglige elementer

18 Ændringer i elevernes skoledag på Frydenhøjskolen
Ny struktur Todeling af skolen – grundskole (0.-5.kl.)og overbygning (6.-9.kl.) Større faglighed Understøtte øget inklusion gennem bedre kendskab til eleverne (årgangsteam) Færre skift af fagpersonale i skoleforløbet I første omgang fortsætter mange klasser med samme lærere

19 Eksempel på, hvordan en skoledag kan se ud i 2014/15

20 Fysiske rammer Ombygninger: Idræt, motion og bevægelse Inklusion
Personalearbejdspladser Afsat ca. 20 mio. over to år.

21 Overgang til SFO 1. august 2014
Skoler og fritidshjems nuværende organisering Skole bestyrelse skoleleder afdelingsledere / souschef Fritidshjem bestyrelse leder souschef /evt. afdelingsleder Fremtidig organisation Skole bestyrelse skoleleder Souschef / afdelingsledere bl.a. SFO leder Skole, undervisning og SFO Overgang til SFO er valgt fordi: Folkeskolereformen betyder: Tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger Pædagogerne som en større del af undervisningen Længere undervisningsdel kortere fritidsdel Større sammenhæng i barnets hele dag

22 Overgang til SFO 1. august 2014
Hvad betyder det for fritidshjemmene/klubberne? Der ansættes en samlet fællesleder Et antal daglige ledere En del af en større organisation Hvad betyder det på bestyrelsesniveau? SFO er en del af skolens sammenlagte virksomhed (§3 stk. 5) Skolebestyrelsen er bestyrelse for fritidsdelen (SFO) Der arbejdes på, at der kan oprettes et forældreorgan (råd) for den enkelte SFO Fortsat adskilte budgetter på undervisning og fritidsdelen Der vil dog være en række opgaver og udgifter der skal deles. Sfo er en naturlig og fuldgyldig del af skolens samlede virke. At I som skolebestyrelsesmedlemmer også repræsenterer SFO med de interesser der ligger der. Ikke selvstændig bestyrelse på SFO delen som på fritidshjem. Vi kigger lige nu på om der skal formelt / uformelt etableres et forældreorgan på fritidsdelen.

23 SFO på Frydenhøjskolen
På Frydenhøjskolen kommer organisationen fremover til at bestå af: Frydenhøjskolen – almendelen Frydenhøjskolen – k-klasserne FC Enghøj – SFO, fritids-, junior- og ungdomsklub. Tusindfryd – SFO og fritidsklub. Organisation der har åbent fra kl alle hverdage.

24 Hvor kan jeg finde information?
Frydenhøjskolens hjemmeside: Hvidovre Kommune: KL: Børne- og Undervisningsministeriet:

25 Spørgsmål?


Download ppt "Informationsaften på Frydenhøjskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google