Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Michael Højholdt VFL Planteproduktion Sådan optimerer du maskinstrategien i forhold til rettidighed Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Michael Højholdt VFL Planteproduktion Sådan optimerer du maskinstrategien i forhold til rettidighed Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling."— Præsentationens transcript:

1 Michael Højholdt VFL Planteproduktion Sådan optimerer du maskinstrategien i forhold til rettidighed Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

2 Hovedpunkter Maskinstrategien skal tilpasses behovet på den enkelte bedrift Afvej indtægter i forhold til omkostninger Anskaf en maskinkapacitet lidt over det gennemsnitlige behov Strategi handler om at skabe muligheder - daglig drift handler om at udnytte mulighederne

3 Effektivt Landbrug 10. oktober 2012

4 ”Optimere maskinstrategi” i forhold til rettidighed Maskinparken kan ikke tilpasses flere gange i en vækstsæson Så kan det overhovedet lade sig gøre? Tilpas maskinpark efter et gennemsnit Forudsætter tillid til langsigtet planlægning

5

6 Beslutningsdilemma tid

7 Beslutningsdilemma tid

8 Det utilregnelige vejr

9 De varierende vilkår

10 Kapacitetsbehov best case: Alt går efter en snor Vejret arter sig Maskinerne har ikke nedbrud Medarbejderne er friske og laver ikke fejl Etc… Best case optimalt i få år, men giver tab i de fleste år - på grund af manglende rettidseffekt

11 Kapacitetsbehov worst case: Alt driller Vejret er umuligt Maskinerne står i kø for at komme på værkstedet Medarbejderne bliver måske syge eller laver fejl Etc… Worst case vil i alle andre år end netop de ekstreme - give tab som følge af for høje kapacitetsomkostninger

12 ”Det gennemsnitlige år” Fornuftig sammenhæng mellem indtægter og omkostninger i normale år Tabsgivende i de ekstreme år for høje maskinomkostninger ved best case rettidighedstab ved worst case

13 Hvad betyder det for maskinparken? Det ”rigtige” niveau er derfor en maskinpark, der giver en kapacitet lidt højere end det der er nødvendigt i det gennemsnitlige år, og lavere end det nødvendige i ”worst case”.

14 Hvad påvirker maskinbehov? her og nulangt sigte Kan ændres Kan ikke ændres antal ha dyrket afgrødevalg jordens bonitet mm. (tidlig/sen jord) vejret dyrkningssystem driftsledelse drænforhold antal ha dyrket arbejdstimer til rådighed rammevilkår

15 Hvordan dimensioneres maskinparken? Brug egne og andres erfaringer Regn på tingene Vær bevidst om dine valg

16 Rettidighed – såtid i vinterhvede (gns. af 10 landsforsøg i perioden 2010-2012)

17 Eksempel rettidighedsomkostninger - høst Høstsæson AHøstsæson BDifference =rettidighedsomk. Spild89,1 hkg pr. ha (1 % spild) 87,3 hkg pr. ha (3 % spild) 300 kr. pr. ha Tørreomk.100 % med 15 % vand50 % med 15 % vand 50 % med 18 % vand 400 kr. pr. ha 700 kr. pr. ha Ekstra mejetærskerkapacitet koster i eksemplet +235 kr. pr. ha for alle ha Hvis problemet optræder hyppigere end hvert 3. år, og ikke løses billigere på andre måder – så OK til ekstra kapacitet

18 Gulrustbekæmpelse triticale Strategi (2010 – kraftige angreb) Vækst- stadie Udbytte og merudbytte [hkg kerne pr. ha] Netto – merudbytte [hkg kerne pr. ha] Ubehandlet-22,1- 0,25l Folicur 37-39 55-61 30,728,7 0,5l Folicur55-6116,515,1 Hvis tidlig sprøjtning ikke gennemføres, er der forskel på ca. 13 – 14 hkg i nettomerudbytte ~ 1.500 – 2.500 kr. pr. ha Ekstra sprøjtekapacitet kan i eksemplet erhverves for +50 kr. pr. ha for alle ha Hvis ekstra kapacitet ved køb er den bedste løsning, så OK – hvis problemet opstår hyppigt nok, og der er meget triticale i sædskiftet

19 Maskinkapaciteten ligger fast – hvad nu?

20 Kapacitetsudnyttelse Høj udnyttelseLav udnyttelse Første sådato1. september10. september Sidste sådato15. oktober I alt sådage efterår2518 Start morgen06:0008:00 Slut aften22:0020:00 Pause og klargøring1 time2 timer Kapacitet1,75 ha i timen Sået i alt650 ha 315 ha

21 Tilpasning nu og her koster Mulighed for supplerende kapacitet Udefra kommende krav – tidlig såning f.eks.? Kan det lade sig gøre? Hvad koster det? Afledte effekter af rettidighed Såning vinterraps efter 25. august koster udbytte Manglende såning af vinterraps koster også forfrugtsværdi og evt. tab på kontraktlige forpligtelser

22 Hovedpunkter Maskinstrategien skal tilpasses behovet på den enkelte bedrift Afvej indtægter i forhold til omkostninger Anskaf en maskinkapacitet lidt over det gennemsnitlige behov Strategi handler om at skabe muligheder - daglig drift handler om at udnytte mulighederne


Download ppt "Michael Højholdt VFL Planteproduktion Sådan optimerer du maskinstrategien i forhold til rettidighed Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google