Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KVIK KvalitetsVærktøj til udvikling af Innovation og Kompetence

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KVIK KvalitetsVærktøj til udvikling af Innovation og Kompetence"— Præsentationens transcript:

1 KVIK KvalitetsVærktøj til udvikling af Innovation og Kompetence

2 Kom godt i gang med KVIK Temamøde den 10. juni 2004
13.00 Velkomst og registrering 13.15 Baggrunden for KVIK KVIK selvevaluering – hvordan? SCKK v/projektleder Nadia Kløvedal Reich og Inger Wesenberg Sandgrav 14.15 Pause Værktøjer i KVIK KVIK selvevalueringsvideo 15.00 Hvad er jeres overvejelser omkring KVIK? Erfaringerne med at gennemføre en KVIK selvevaluering 15.45 Afslutning

3 KVIK-modellens tankegods
Indsats Resultat Forbedring og læring Europæisk arv Fælles sprog og forståelse af kvalitetsudvikling i offentlig sektor Visioner om internationale sammenligninger Principper fra lærende organisationer og TQM Helhedsorienteret kvalitetsudvikling Brugeroplevet kvalitet Faglig kvalitet Organisatorisk kvalitet Dansk arv Tradition for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere SCKK erfaringer Erfaringer med kompetence- og kvalitetsudvikling i praksis Arbejdsplads erfaringer Erfaringer med at bruge KVIK modellen i praksis på forskellige typer offentlige arbejdspladser

4 KVIK er en del af en modelfamilie
Abstrakt EFQM Excellence Modellen Off/privat CAF-modellen Offentlig/EU Enkel Kompleks KVIK-modellen Offentlig/Dansk Konkret

5

6

7

8

9

10

11 Selvevaluering – hvordan?

12 Beslutning om KVIK - Selvevaluering
Ledelsens beslutning at gennemføre en KVIK – selvevaluering SU/MED og MIO et godt omdrejningspunkt Hvordan gennemføres KVIK – selvevalueringen? Selvevaluering i repræsentativ gruppe Selvevaluering i workshop Selvevaluering indenfor kendte organisatoriske rammer Selvevaluering i enkelte temaer Den organisatoriske forankring Kontaktperson/Tovholder

13 Selvevaluering – hvordan?

14 Den individuelle forberedelse i en KVIK - selvevaluering
Den individuelle scoring – forberedelse til dialogen i konsensusgruppen Dokumentationsindsamling forud for selvevalueringen, så alle kan orientere sig Alle har ikke viden på alle områder Først styrker og forbedringer, så pointgivning Hele sætninger – bedre end stikord Argumenter for hvorfor styrken er en styrke og forbedringen en forbedring Elektronisk værktøj – samlet dokument med alle besvarelser

15 Selvevaluering – hvordan?

16 Konsensus om endelig KVIK - selvevaluering
Planlægning af konsensusprocessen Rollefordeling i konsensusprocessen Mødeleder Sekretær Forbedringsbestyrer Vejviser Dokumentationsansvarlig Konsensus bygger på dialog om 27 emner Drøftelse, enighed og formulering af styrker Drøftelse, enighed og formulering af forbedringer Tildeling af point Den gode konsensusrapport, bygger på den gode dialog

17 Selvevaluering – hvordan?

18 Opsamling og prioritering på en konsensusproces
Konsensusrapport – mange styrker og forbedringsområder Gruppere/sortere forbedringsområder De gule lappers metode Er et forbedringsområde afledt af, at et andet område forbedres? Prioritering af 2 – 3 forbedringsområder Vælg de forbedringsprojekter, der samlet set bidrager mest til at forbedre jeres resultater med det samme Opstil nogle kriterier, der kan hjælpe jer med at prioritere f.eks.: Hvordan tilgodeser I bedst muligt jeres strategi? Har I tilgodeset behov og forventninger hos centrale interessenter?

19 Opsamling og prioritering på en konsensusproces
2 – 3 prioriterede forbedringsprojekter – hvad så? Opstilling af handlingsplaner for forbedrings-projekterne: Formål Mål Fremgangsmåde Evaluering Organisering Tidsforbrug og økonomi Anerkendelsen ”Committed to Excellence” Mere information


Download ppt "KVIK KvalitetsVærktøj til udvikling af Innovation og Kompetence"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google