Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KVIK-modellen KVIK-modellens historie Modelgennemgang

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KVIK-modellen KVIK-modellens historie Modelgennemgang"— Præsentationens transcript:

1 KVIK-modellen KVIK-modellens historie Modelgennemgang
Hvordan kan arbejdet med en KVIK - selvevaluering tilrettelæges? Hvorfor gennemføre en selvevaluering?

2 KVIK-modellens historie
En model, der hjælper os til at arbejde systematisk med løbende forbedringer En enkel pædagogisk model Erfaring med kvalitetsudvikling i offentlig sektor Danmark er en del af et europæisk fællesskab Tradition for samarbejde og dialog mellem ledelse og medarbejdere

3 Kvalitetsudvikling i praksis
Omdrejningspunkt: KVIK selvevaluering En struktureret proces, hvor ledere og medarbejdere sagligt og kritisk gennemgår deres arbejdsplads inden for en række temaer, der er helt centrale for en offentlig arbejdsplads. Fokus er på: Institutionens styrker Institutionens forbedringsområder Det samlede billede anvendes til: Prioritering af forbedringsprojekter Sammenligning af organisationer En status, som giver blik for det systematiske arbejde med løbende forbedringer

4

5 Et tema og dets tilhørende emner

6 Et emne konkretiseres

7

8

9

10 Selvevaluering – hvordan?

11 Beslutning om KVIK - selvevaluering
Ledelsens beslutning at gennemføre en KVIK – selvevaluering SU/MED og MIO et godt omdrejningspunkt Hvordan gennemføres KVIK – selvevalueringen? Selvevaluering i repræsentativ gruppe Selvevaluering indenfor kendte organisatoriske rammer Selvevaluering i enkelte temaer Den organisatoriske forankring Kontaktperson/Tovholder

12 Den individuelle forberedelse i en KVIK - selvevaluering
Den individuelle scoring – forberedelse til dialogen i konsensusgruppen Dokumentationsindsamling forud for selvevalueringen, så alle kan orientere sig Alle har ikke viden på alle områder Først styrker og forbedringer, så pointgivning Elektronisk værktøj – samlet dokument med alle besvarelser

13 Konsensus om endelig KVIK - selvevaluering
Planlægning af konsensusprocessen Rollefordeling i konsensusprocessen Mødeleder Sekretær Forbedringsbestyrer Vejviser Dokumentationsansvarlig Konsensus bygger på dialog om 27 emner Drøftelse, enighed og formulering af styrker Drøftelse, enighed og formulering af forbedringer Tildeling af point Den gode konsensusrapport, bygger på den gode dialog

14 Opsamling og prioritering på en konsensusproces
Konsensusrapport – mange styrker og forbedringsområder Gruppere/sortere forbedringsområder De gule lappers metode Er et forbedringsområde afledt af, at et andet område forbedres? Prioritering af 2 – 3 forbedringsområder Vælg de forbedringsprojekter, der samlet set bidrager mest til at forbedre jeres resultater med det samme Opstil nogle kriterier, der kan hjælpe jer med at prioritere f.eks.: Hvordan tilgodeser I bedst muligt jeres strategi? Har I tilgodeset behov og forventninger hos centrale interessenter?

15 Opsamling og prioritering på en konsensusproces
2 – 3 prioriterede forbedringsprojekter – hvad så? Opstilling af handlingsplaner for forbedrings-projekterne: Formål Mål Fremgangsmåde Evaluering Organisering Tidsforbrug og økonomi

16 Hvorfor gennemføre en selvevaluering?
Hvad tænker I – hvorfor gennemføre en selvevaluering?

17 Hvorfor gennemføre en selvevaluering?
Selvevalueringen er en arbejdsform, der giver ledere og medarbejdere retning og præciserer fælles mål Selvevalueringen skærper den fælles bevidsthed om, hvor der skal gøres en indsats og hvor der skal gennemføres forbedringer og der skabes et ejerskab til den løbende kvalitetsudvikling Arbejdet med selvevalueringen understøtter læringen om organisationen. Der tænkes mere tværfagligt og der opnås indsigt i arbejdsgange på tværs af enheder og afdelinger Gennem processen får man øje på andre og nye talenter i organisationen

18 Hvorfor gennemføre en selvevaluering?
Selvevalueringen hjælper organisationen med at identificere de vigtigste arbejdsgange, partnerskaber, interessenter mm. for at nå gode nøgleresultater Selvevalueringen øger fokus på behovet for at forholde sig til de borgere og brugere, man er sat i verden til at servicere Selvevalueringen ændrer på brugen af eksterne konsulenter. De anvendes i højere grad til konkrete forbedringsområder, når organisationen selv har erkendt sine udviklingsbehov

19 Det elektroniske værktøj www.kvikselv.dk

20 Det elektroniske værktøj www.kvikselv.dk


Download ppt "KVIK-modellen KVIK-modellens historie Modelgennemgang"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google