Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tiltrædelsesforelæsning Harry Haue 30. september 2008 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Syddansk Universitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tiltrædelsesforelæsning Harry Haue 30. september 2008 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Syddansk Universitet."— Præsentationens transcript:

1 Tiltrædelsesforelæsning Harry Haue 30. september 2008 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Syddansk Universitet

2 Historiedidaktik The Past is your present to the future

3 Tese For at kunne ændre historiefaget er det vigtigt at kende fagtraditionen Fagtraditionen er en vigtig del af historiefagets didaktik

4 Definition Historiedidaktik som forskningsfelt på undervisningsområdet er iagttagelser af og teorier om det samspil, der udvikler sig mellem videnskabsfag, elevkultur og undervisningspraksis, vedrørende de spørgsmål, som eleverne kan og bør stille ved mødet med fortidens spor

5 Caspar Paludan-Müller 1805-82 den unge skulle ahne de Love, hvorefter den evige Fornuft i Menneskelivet skrider frem, og saaledes give ham et Stof, der senere, under friere Studier befrugtet af hans egen Tanke, kan føre til selvstændig anskuelse af Menneskelivets Vilkaar

6 Kernestof Kernestof er centrale begivenheder, perioder og udviklingslinjer i såvel Danmarks historie som verdenshistorie med særlig vægt på Europas historie Saa paradoks det lyder, kan det dog siges med Sandhed, at Historieskriveren maa ligesaa vel kunne glemme som huske

7 Kompetencer Viden om viden anden ordens viden forudsætter viden af første orden Styret af tredje ordens viden, historiebevidsthed og almendannelse Eleven skal kunne… - pensum

8 Faglige mål dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhængen mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling. formulere historiske problemstillinger og relatere dem til deres egen tid. forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper

9 Historiebevidsthed 1988: Eleverne udvikler deres historiske bevidsthed og evne til oplevelse af historie, får mulighed for at styrke deres identitet gennem kendskab til deres kulturbaggrund og får klarhed over deres handlemuligheder 2005: Historiefaget tjener på en gang et dannelsesmæssigt og studieforberedende formål med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Faget udvider elevernes historiske viden, bevidsthed og identitet, samt stimulerer deres interesse for og evne til at stille spørgsmål til fortiden for at nå til forståelse af den komplekse verden, de lever i.

10 Fagsamspil Genvej til tredje ordens viden Besvare spørgsmål på fagenes grænseflader Historiefagets særlige opgave: enhed og sammenhæng Historie i samspil – en ny didaktik? Empirisk forskning påkrævet

11 En ny historieundervisning? Kernestof – et bæredygtigt kompromis? Kompetencer – et nyt didaktisk perspektiv? Historiebevidsthed, fagets bidrag til almendannelse? Fortiden og elevens egen tid Udblik og indblik Samspil

12 Fagtraditionen Historiefaget er historieskabt og historieskabende. Fagtraditionen som inspiration Strukturelle ligheder – fortid –nutid Synkron – diakron Den grundtvigske virkningshistorie En særlig dansk faghistorisk tradition

13


Download ppt "Tiltrædelsesforelæsning Harry Haue 30. september 2008 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Syddansk Universitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google