Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Slides på www.kingoskolen.dk Velkommen Slides på www.kingoskolen.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Slides på www.kingoskolen.dk Velkommen Slides på www.kingoskolen.dk."— Præsentationens transcript:

1 Slides på www.kingoskolen.dk
Velkommen Slides på

2 Fra miljøskole til Kingoskole De fysiske rammer
K I N G O S K O L E N Program Fra miljøskole til Kingoskole De fysiske rammer Hverdag, værdier og regler

3 Fra miljøskole til Kingoskolen
Principperne fastlagt i Styrelsesvedtægten Klassedannelse: 7.a Kingo 7.b Kingo 7.c Kingo 7.d Kingo Lindegård Byvang

4 Fra miljøskole til Kingoskolen
Februar Informationsmøde Marts Elevønsker: Sprog og kammerater Maj Klassedannelse Maj Besked om 7. klasse og klasselærer Juni Møde med ny klasselærer August Start i 7. klasse

5 Faglokaler samlet centralt Stort mediatek
K I N G O S K O L E N Fysiske rammer Faglokaler samlet centralt Stort mediatek Klasselokaler fordelt i fire huse Ingen ringeklokke

6 Hverdag, værdier og regler
K I N G O S K O L E N Hverdag, værdier og regler Normer frem for regler Værdigrundlag Tilladelse til at forlade skolens område

7 Skole-hjem samarbejde
K I N G O S K O L E N Skole-hjem samarbejde Et forældremøde pr. år En skole-hjemsamtale pr. år En elevplan pr. år Karakterblade fra 8. klasse Nationale test Hjemmeside, ForældreIntra og ElevIntra Skolebestyrelse, elevråd og forældreråd

8 Nye fag: Biologi, geografi, fysik/kemi tysk/fransk og P-fag Lejrtur
K I N G O S K O L E N 7. klasse Nye fag: Biologi, geografi, fysik/kemi tysk/fransk og P-fag Lejrtur 8. klasse Valgfag, projektopgave, årsprøver og intro til ungdomsuddannelser 9. klasse Projektopgave og afgangsprøver Lektiecafé og temauger

9 En eller flere årgange i et hus Lærerne arbejder i team
K I N G O S K O L E N Huse og lærerteam En eller flere årgange i et hus Lærerne arbejder i team Kurser og andet planlagt fravær uden aflysninger Emner, projekter, holddeling, niveaudeling m.v.

10 Læringsmiljø & Pædagogisk analyse Formål: Skabe gode læringsmiljøer
K I N G O S K O L E N LP-modellen Læringsmiljø & Pædagogisk analyse Formål: Skabe gode læringsmiljøer Skabe gode rammer for faglig og social læring Frederikssund Kommune Samarbejde mellem skolerne

11 Opretholdende faktorer
Motivation opmuntring Undervisningen Lærer / elev forhold Eleverne spiser ikke frokost Mangel på koncentration sidst på dagen Elev / elev forhold ??? Regler Forældre 11

12 Værdigrundlag K I N G O S K O L E N Trivsel
Kingoskolen – et sted vi kan lide at være. Gensidig respekt Et sted hvor vi respekterer hinandens forskellighed og skelner mellem frygt og respekt. Faglighed Et sted hvor vi søger høj faglighed og engagement. Humor Trivsel baseret på humor og indlevelsesevne. Fællesskab Et sted hvor vi værdsætter fællesskab, samarbejde og sammenhæng.

13 K I N G O S K O L E N SLUT


Download ppt "Slides på www.kingoskolen.dk Velkommen Slides på www.kingoskolen.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google