Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

2. En virksomheds økonomistyring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "2. En virksomheds økonomistyring"— Præsentationens transcript:

1 2. En virksomheds økonomistyring
Virksomhedens værdikæde Værdikæde: En række aktiviteter, der tilsammen skaber værdi for kunden, og dermed giver virksomheden nogle konkur-rencemæssige fordele. Værdikæden for en produktionsvirksomhed: Produkt- udvikling Produktion Marketing Salg og Service Up-stream Down-stream

2 2. En virksomheds økonomistyring
Omfatter de styringsprocesser, der skal sikre, at virksomhedens økonomiske målsætninger opfyldes. Økonomistyringens hovedindhold: Beslut- ninger Budget- tering Gennem- førelse Budget- kontrol Regnskabs- udarbejdelse

3 2. En virksomheds økonomistyring
Beslutningsprocessen: Forløb: Alternativkalkule: Beskrivelse af de ventede økonomiske konsekvenser af fremtidige handlingsmuligheder. Observation Idéformulering Konsekvensbeskrivelse Beslutning

4 2. En virksomheds økonomistyring
Økonomistyrings hovedområder: Aktivitetsstyring Kapacitetsstyring Finansiel styring Behovs- dækning Aktivi- tets- styring Akti- vitet Kapaci- tets- styring Kapa- citet Finan- siel styring Likvi- ditet

5 2. En virksomheds økonomistyring
Styringsniveauer: Styringsniveau Virksomhedens organisation Tidshorisont Strategisk Topledelsen 2- 10 år Taktisk Mellemledelsen 1-2 år Operativt Udførende led Dag/Uge Aktivitets- Styring Kapacitets- Finansiel Styringsområder

6 2. En virksomheds økonomistyring
Logistikstyring Logistik: Omfatter de ledelsesprocesser, der skal sikre, at virksomhedens materialestrømme styres ud fra et helhedssyn. Fra ”Vugge til grav” Den enkelte virksomhed er et led i en lang kæde, som skal dække den enkelte forbrugers behov Den globale specialisering Kernekompetencer


Download ppt "2. En virksomheds økonomistyring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google