Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduction to consent: ethical and legal issues

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduction to consent: ethical and legal issues"— Præsentationens transcript:

1 Introduction to consent: ethical and legal issues
- Forskellige former for samtykke. 2. Ethics of rationing - Prioritering i sundhedsvæsnet 3. Confidentiality Fortrolighed i sundhedsvæsnet Fortrolighed i læge-patientfoholdet.

2 Introduction to consent: ethical and legal issues
- Forskellige former for samtykke. Tre begreber, der indgår I den aktuelle debat om samtykke: Informeret samtykke Stedfortrædende samtykke Formodet samtykke

3 Patientretsstillingslovens § 1
Loven skal medvirke til at sikre, at patienters værdighed, integritet og selvbestemmelsesret respekteres. Loven skal endvidere medvirke til at sikre tillids- og fortrolighedsforholdet mellem patient og sundhedsperson.

4 Etiske principper Værdighed Integritet Autonomi Lighed / retfærdighed
Det enkelte menneske har værdi i kraft af at være et menneske Integritet Det enkelte menneskes mentale og fysiske urørlighedszone skal respekteres Autonomi Det enkelte menneskes selvbestemmelsesret skal respekteres Lighed / retfærdighed Forbud mod uretfærdig forskelsbehandling ”gøre godt” og ”ikke skade”

5 Patientrettigheder Ret til behandling Selvbestemmelsesret
Herunder information om ventetid, ret til frit sygehusvalg m.v. Selvbestemmelsesret Ret til information I forbindelse med behandling Aktindsigt

6 Flere patientrettigheder
Ret til ikke-viden Ret til at nægte en behandling Ret til fortrolighed Ret til at klage og få erstatning Herunder information om klage- og erstatningsmuligheder

7 Ret til visse behandlinger I nogle situationer har patienten ret til at få visse behandlinger. Eksempelvis har: - en døende patient ret til at modtage de smertestillende og beroligende midler, som er nødvendige for at lindre en tilstand – også selvom dette kan fremskynde døden. - en gravid har ret til abort - en person over 25 år har ret til sterilisation - en alkoholiker eller stofmisbruger har et til behandling

8 Ret til fortrolighed Patienten har ret til fortrolighed – også i forhold til pårørende Patientens pårørende kan orienteres med patientens skriftlige samtykke Fortrolighed ved anvendelse af tolk

9 Lovligt grundlag for behandling
Medicinsk behandling involverer et indgreb i kroppen som kræver et lovligt grundlag Grundlag for behandling Patientens informerede samtykke Lovhjemmel (ex. lov om tvang i psykiatrien) Nødret

10 Informeret samtykke Krav til samtykke
Samtykke kan med visse undtagelser kun gives af patienten. Forældrene giver samtykke til behandling af børn under 15 år. (Der gælder dog en 18 års grænse i særlige situationer.) Pårørende eller værge giver samtykke til behandling af varigt inhabile voksne patienter Undtagelserne ovenfor kaldes ”stedfortrædende samtykke”. Samtykket skal være baseret på information Samtykket skal være frivilligt

11 Alle kan vælge om de vil være med i et videnskabelige forsøg. Der skal altid gives grundig information inden et videnskabeligt forsøg. Man kan altid trække dig ud af forsøget, når det skal være igen. de vil testamentere deres egen krop til forskning og uddannelse, og her kan de efterladte ikke gøre indsigelser. de vil lave et livstestamente, der fortæller ens sidste ønsker til behandlingen, når man ligger for døden og ikke selv kan give udtryk for, hvad man vil de vil indskrænke lægernes brug af egne blod- og vævsprøver, så det kun bruges i patientens egen behandling. Der findes et såkaldt vævsanvendelsesregister hos Sundhedsstyrelsen. Patienten kan kræve, at prøverne destrueres de vil sige ja til organtransplantation. For at udtage et organ til transplantation skal lægerne have tilladelse fra patienten eller dennes pårørende. Patienten kan bestemme, at organdonation forudsætter de pårørendes accept.

12 Informeret samtykke Krav til informationen
Patienten skal informeres om diagnose, behandlingsmuligheder, behandlingsforløbet herunder risici og bivirkninger m.v. Patienten skal have den information som er nødvendig for at kunne overskue behandlingsforløbet og eventuelle senfølger Information skal være mere omfattende når behandlingen involverer nærliggende risiko for alvorlige bivirkninger og komplikationer Mindre rutineprægede og ufarlige indgreb kræver således ikke så intensiv information som større, komplicerede og mere risikofyldte indgreb Læs: Bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

13 Informeret samtykke Krav til informationen
Man skal være opmærksom på patientens individuelle forudsætninger som fx alder, uddannelsesmæssig baggrund og sociale situation Man skal være opmærksom på patientens særlige situation og behov for information Informationen skal gives mundtligt. Den mundtlige information kan suppleres med skriftlig information

14 Informeret samtykke Udfordringer og barrierer
Patientinformation er altid forbundet med udfordringer og barrierer Personlige barrierer Ex patienter der blokerer, er i chok m.v. Tekniske barrierer Svært at formidle teknisk komplicerede oplysninger Sproglige barrierer Patienten taler og forstår ikke dansk Kulturelle og sociale barrierer

15 Informeret samtykke sproglige barrierer
Anvendelse af tolk Der skal anvendes tolk hvis dette er nødvendigt for at patienten kan forstå informationen Anvendelse af familiemedlemmer eller bekendte som tolk kræver særlige overvejelser (fortrolighed / sikkerhed for korrekt tolkning) Anvendelse af børn som tolke bør kun ske undtagelsesvis og kun ved uproblematiske og lette tilfælde. Mindre børn bør aldrig anvendes

16 Informeret samtykke kulturelle barrierer
Patientens kulturelle baggrund er en del af patientens individuelle forudsætninger som man skal være opmærksom på Pligten til at informere patienten og indhente samtykke hos patienten går dog forud for eventuelle kulturelle normer Vigtigt at være opmærksom på ikke at overdimensionere det kulturelle aspekt

17 CVK RVK RVK RVK Biomedicinske forsøg Reglerne findes på:
Læs også Helsinki-deklarationen Lægeforeningens etiske regler


Download ppt "Introduction to consent: ethical and legal issues"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google