Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektledelse IT-projektledelse og softwareprodukter (SPLS) 2A.12 Lektion 1 2. Februar 2005 Peter Olaf Looms Claus Seeberg Friis.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektledelse IT-projektledelse og softwareprodukter (SPLS) 2A.12 Lektion 1 2. Februar 2005 Peter Olaf Looms Claus Seeberg Friis."— Præsentationens transcript:

1 Projektledelse IT-projektledelse og softwareprodukter (SPLS) 2A.12 Lektion 1 2. Februar 2005 Peter Olaf Looms Claus Seeberg Friis

2 - 2 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Dagens program fra kl. 9 - 12 Introduktion Hvem er vi? Hvem er du? To kurser - fælles forelæsninger Fællesmængden (fælles forelæsninger) Om IT-projektledelse og softwareprodukter (SPLS) Om Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (PDI)

3 Introduktion Hvem er vi?

4 - 4 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Introduktion - Claus Seeberg Friis Min baggrund Praksis A/S Regnecentralen http://www.datamuseum.dk/site_dk/rc/ http://www.datamuseum.dk/site_dk/rc/ ICL, NCR Stålvalseværket A/S Niels Brock, Datamatikeruddannelsen Teori HD i Organisation Hfgl. i EDB, diverse kurser cand. merc. (dat) Privat

5 - 5 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Introduktion - Peter Olaf Looms 1/4 Altid Sport Praksis Konsulent hos DR Interaktiv Fokus på strategi og politik inden for nye medier (især digitalt tv og bredbånd)

6 - 6 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Introduktion - Peter Olaf Looms 2/4 Praksis Konsulent hos DR Interaktiv Fokus på strategi og politik inden for nye medier (især digitalt tv og bredbånd) Undervisning på længere videregående uddannelser qVisiting associate professor ved University of Hong Kong qEkstern lektor ved ITU qGæstelektor ved INA (Institut National d’Audiovisuel, Paris, France) q Visiting Fellow på Interactive Television Research Institute, Murdoch University i Perth, Australien (okt/nov. 2004)

7 - 7 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Introduktion - Peter Olaf Looms 3/4 Aktuelle opgaver: Formand for arbejdsgruppen om Personal Video Recorders (PVR) i Europa Benchmarking af web, mobil og DTV projekter i Norden indenfor Nordvisions Nye Medier gruppe; også nordisk bindeled til DTG TV- Anytime group i England Bredbåndportal hos DR Strategi for DRs interaktive medier frem til 2010 EICTA

8 Introduktion Hvem er du?

9 - 9 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Hvem er du? - gensidig præsentation Præsentation Hvorfor er du på IT-højskolen? Hvorfor har du valgt dette kursus? Baggrund hvad angår IT og indholdsorientede projekter? Forhold af betydning ifm. gruppedannelse?

10 Introduktion Fællesmængden

11 - 11 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis To kurser - 6 fælles forelæsninger 1/6 Om IT-projektledelse og softwareprodukter (SPLS) Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Fælles grundlag Formiddag Forelæsning m. korte øvelser Efter- middag Øvelser, projekt- arbejde i grupper

12 - 12 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis To kurser - 6 fælles forelæsninger 2/6 1234567 Fælles forelæsninger Peter Claus Peter Claus Om IT-projektledelse og softwareprodukter (SPLS)

13 - 13 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis To kurser - 6 fælles forelæsninger 3/6 12234567 891011 1234567 Claus Peter Claus Om IT-projektledelse og softwareprodukter (SPLS)

14 - 14 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis To kurser - 6 fælles forelæsninger 4/6 1234567 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Fælles forelæsninger Peter Claus Peter Claus

15 - 15 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis To kurser - 6 fælles forelæsninger 5/6 12 234567 891011 12 34567 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter

16 - 16 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis To kurser - 6 fælles forelæsninger (lektion 2-7) 12 23456 7 891011 12 234567 891011 12 34567 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Fælles forelæsninger Årsager: 1.Fælles indhold > fælles undervisning = rationel drift 2.Sikkerhed for, at begge kurser kan afholdes Forudsætninger: 3.Reel sammenfald af interesser mellem de 2 kurser 4.Tæt koordinering Om IT-projektledelse og softwareprodukter (SPLS)

17 - 17 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Emner (lektion 2-7) 2:Hvad er et projekt? 3:Planlægning 4:Scoping og estimering 5:Interessentanalyse 6:Risikostyring 7:Ledelse Derefter fuldt kursusdeling (jfr. Lektionsplaner for de to kurser)

18 Om det enkelte kursus Om IT-projektledelse og softwareprodukter (SPLS)

19 - 19 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Kursusformål og fokus: IT Projektledelse og softwareprodukter Fokus: Udvikling/specialopsætning af større IT-systemer til brug i en specifik organisation Udbytte af kurset: Forståelse af processer i et projekt Baggrund for at blive projektleder, når man desuden har fået praktisk erfaring fra deltagelse i projekt(er) Målgruppe: Kommende projektledere Projektdeltagere, som ønsker at have større forståelse af, hvad der sker i et projekt

20 - 20 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Kursusform Mange emner - bredde frem for dybde Baseret på dialog og fælles analyser (udpræget fremmødekursus) Evne til konkret at kunne analysere komplekse situationer i IT- projekter vægtes højt, frem for evne til at gengive litteratur og forstå alle detaljer heri Baseret på deltagernes arbejde med og synopsiskrivning om konkrete cases/empiri Arbejde med konkret case som fører til semester synopsis - jfr. eksamen

21 - 21 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Litteratur Grundbog Stephen Biering-Sørensen, ”Praktisk projektledelse” Samfundslitteratur, (2004) Gennemgående øvrig litteratur –Poul Staal Vinje –Marilyn M. Parker (i kopi) –R. S. Pressman (i kopi) Eksamenspensum Supplerende litteratur - tværgående og specifikt Øvrig anbefalelsesværdig litteratur

22 - 22 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Eksamen IT-Projektledelse og softwareprodukter NB! Mundtlig eksamen afholdes fredag 17. juni 2005 - ca. 1 time pr. gruppe inkl. Administration NB! Mundtlig eksamen foregår gruppevist Der tages udgangspunkt i den udarbejdede synopsis Samlet karakter for synopsis + mundtlig eksamen Der eksamineres i evnen til i konkret analyse at anvende begreber, teori m.v. fra eksamenspensum og lektioner - mindre i at kunne gengive eksamenspensum

23 - 23 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Praktiske forhold i forløbet Kursets hjemlokale (kl. 9 - 15): 4A16 Mailing liste + send mail til: friis@itu.dk eller claus.friis@it.dk Mailing liste + send mail til: friis@itu.dk eller claus.friis@it.dk Mailing liste + send mail til: friis@itu.dk eller claus.friis@it.dk Mailing liste + send mail til: friis@itu.dk eller claus.friis@it.dk Hjemmeside: http://www.itu.dk/courses/SPLS/F2005/index.html Hjemmeside: http://www.itu.dk/courses/SPLS/F2005/index.html

24 - 24 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Analyser af afsluttet/igangværende IT-projekt indenfor kursets emneområder, fx/bl.a.: hvorfor er projektet forløbet, som det er forløbet? hvorfor har man truffet de valg, der er truffet? i hvilken udstrækning og hvordan har man håndteret de forhold vedr. (IT)-projekter, som vi på kurset har lært at man skal tage hånd om - og hvorfor? hvor og hvordan kunne man have handlet anderledes? Man kan se generelt på projektet, eller på et specielt aspekt, fx risikostyring, interessenter, vidensstyring eller andet. Empiri/Case-arbejdet

25 - 25 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Produkter fra gruppernes case-arbejde - Fremlæggelse af case på kurset, brug af case i kursets diskussioner samt dialog med de øvrige grupper om deres cases. - Problemformulering, samt beskrivelse af undersøgelses- metode og tidsplan for det resterende case-arbejde. Forventet omfang: 3 sider. Afleveres til læreren senest mandag d. 21. februar 2005 kl. 16 (evt. pr. e-post). - Sammenfattende synopsis som oplæg til den mundtlige eksamen. Forventet omfang: ca. 12 sider (eksl. indholds- og litteraturfortegnelser mv.). Afleveres senest fredag d. 29. april kl. 12 til Studieadministrationen.

26 - 26 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Om synopsis Om synopsis Synopsis skal ikke i noget videre omfang indeholde teoretiske eller metodiske overvejelser Synopsis skal ikke i noget videre omfang indeholde teoretiske eller metodiske overvejelser Synopsis skal fremlægge de overordnede analyser og konklusioner for den valgte case og problemstilling. Synopsis skal fremlægge de overordnede analyser og konklusioner for den valgte case og problemstilling. Gruppen hæfter kollektivt for hele synopsen Gruppen hæfter kollektivt for hele synopsen Fastlæg fokus/problemstilling med det samme Fastlæg fokus/problemstilling med det samme (selvom det laves om senere) Gruppevis vejledning et par gange i forløbet efter aftale Gruppevis vejledning et par gange i forløbet efter aftale

27 - 27 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Om at finde empiri og at træffe aftaler herom Mulige emner: Offentlige styrelser og direktorater Finansielle virksomheder Kende nogen, der kender nogen Love anonymisering af virksomhed i rapport Men ingen vetoret til virksomhed over synopsens indhold Synopsen vil være offentlig tilgængelig

28 - 28 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Aftaler om empiri Tilbyde at forelægge konklusioner for virksomhed og indgå i dialog herom Adgang til interviews med Projektansvarlig fra modtager organisation, eller repr. herfor Projektansvarlig fra udvikler organisation, eller repr. herfor Ansvarlig for kommende systembrug /driftorganisationeller repr. herfor Gerne topleder fra modtager organisation Øvrige interessenter, udpeget af jer eller de projektansvarlige Sikre mulighed for geninterviews sent i proces (når alt teori er gennemgået)

29 - 29 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Gruppedannelse til empiristudier og synopsis- skrivning Grupper på 3-4 studerende er optimalt Ingen grupper er endelige før alle grupper er fuldt færdigdannede! Afklar forventninger til ambitionsniveau Afklar arbejdsform, grad af uddelegering

30 Om det enkelte kursus Om Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (PDI)

31 - 31 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Kursusformål og fokus: Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Målet: At sætte deltageren i stand til i en senere jobfunktion at kunne høste de første praktiske erfaringer med projektledelse Målgrupper: Projektleder for mindre nye medier produktioner Projektlederassistent for nye medier produktioner Projektmedarbejder i nye medier produktioner som varetager visse ledelses- eller styringsopgaver.

32 - 32 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Kursusformål og fokus: Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Udbytte: kunne redegøre for, hvilke discipliner og aktiviteter, der indgår i ledelse af et produktionsprojekt (fra idé og konceptudvikling, pitches, samt udvikling/validering/produktion/distribution af et koncept); samt i en konkret kontekst at kunne foretage en analyse af, hvilke aktiviteter, der er kritiske i projektledelsen. kunne udfærdige en projektplan under anvendelse af de i kurset indlærte teknikker og værktøjer, fx work breakdown, estimering, milepæls-planlægning, netværksplanlægning, m.m. kunne beskrive hovedindholdet i følgende centrale styringsdiscipliner: kvalitetsstyring, risikostyring, fremdriftsstyring, vidensstyring, kontraktstyring, økonomistyring, krav- og ændringsstyring samt en taksonomi for navngivning af indhold

33 - 33 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Kursusformål og fokus: Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Udbytte: kunne gennemføre en risikoanalyse, herunder eventuel tilpasning af projektplan. kunne redegøre for hovedindholdet af følgende aktiviteter: kobling til forretningsstrategi, interessentanalyse, cost/benefit-analyse, estimering, udarbejdelse af projektplaner, projektorganisering, ledelse af projektteam, informationsstrategi, idriftsættelse, koncept- og projektevaluering. kunne foretage fremdriftsopfølgning på basis af den lagte plan og indsamlede detaildata. på et overordnet plan kunne redegøre for krav til modenheden af såvel udviklerorganisation som modtagerorganisation.

34 - 34 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Kursusform Mange emner - bredde frem for dybde Se lektionsplan for den enkelte lektion på kursets hjemmeside http://www.itu.dk/courses/PDI/F2005/index.html http://www.itu.dk/courses/PDI/F2005/index.html Baseret på forelæsninger & gruppedialog om formiddagen og gruppedialog & fælles analyser om eftermiddagen (udpræget fremmødekursus) Evne til konkret at kunne analysere komplekse situationer i nye medier projekter vægtes højt, frem for evne til at gengive litteratur og forstå alle detaljer heri Forskningsbaseret skal forstås her som anvendelse af forskningsmetoder fx ifm. validering af koncepter; der er dog også forskningsresultater som understøtter projektledelse Baseret på deltagernes arbejde med to cases samt synopsis- skrivning om konkrete cases/empiri - forventet indsats 7-8 timer om ugen uden for timerne De to cases lægges ud senest den 6. februar Eksamen tager udgangspunkt i de to cases samt gruppens synopsis

35 - 35 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Litteratur Grundbog Stephen Biering-Sørensen, ”Praktisk projektledelse” Samfundslitteratur, (2004) Øvrig litteratur Se kursets hjemmeside - litteraturlisten Eksamenspensum Supplerende litteratur - tværgående og specifikt Øvrig anbefalelsesværdig litteratur

36 - 36 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Praktiske forhold i forløbet Kursets hjemlokale Lektion 2-7 (kl. 13-15) samt lektion 8-12 (kl. 9-15) 2A.14 Mailing liste + send mail til: polooms@inet.uni2.dk eller Mailing liste + send mail til: polooms@inet.uni2.dk eller Mailing liste + send mail til: polooms@inet.uni2.dk eller Mailing liste + send mail til: polooms@inet.uni2.dk eller poo@dr.dk poo@dr.dk Hjemmeside: http://www.itu.dk/courses/PDI/F2005/index.html

37 - 37 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Eksamen Projektledelse og produktion af digitalt indhold NB! Mundtlig eksamen afholdes mandag 20. juni 2005 (tirsdag 21. juni eller onsdag 22. juni) - ca. 1/2 time pr. person inkl. administration Mundtlig eksamen foregår hver for sig Der tages udgangspunkt i de to cases samt den udarbejdede synopsis Samlet karakter for løsningen af cases/synpose samt mundtlig eksamen Der eksamineres i evnen til i konkret analyse at anvende begreber, teori m.v. fra eksamenspensum og lektioner - mindre i at kunne gengive eksamenspensum

38 - 38 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Hvorfor projektledelse? PengeTid Kvalitet

39 - 39 - Projektledelse Foråret 2005 Lektion 1 Peter Looms & Claus Seeberg Friis Litteratur og øvelser til lektion 2 (den 9. februar) 1. Læsning: Biering-Sørensen kapitel 1 - 2 (Andersen kapitel 2) 2. Øvelser Øvelser vil blive mailet til kursusdeltagerne. 3. Præsentation af case-muligheder Gå i gang med at drøfte mulige projekter til din case så vi kan drøfte dem 9. februar ved frokosttid


Download ppt "Projektledelse IT-projektledelse og softwareprodukter (SPLS) 2A.12 Lektion 1 2. Februar 2005 Peter Olaf Looms Claus Seeberg Friis."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google